Przyjęto stanowisko dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
21-10-2020,19:45 Aktualizacja: 21-10-2020,21:02
A A A

Kraje UE przyjęły wspólne stanowisko ws. reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że Polska poparła kompromisowe rozwiązania. Stanowisko krajów zakłada równowagę między ambicjami ws. środowiska i klimatu a elastycznością w wykorzystaniu środków.

Tak zwane podejście ogólne dotyczące pakietu reformy Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Rada UE przyjęła większością kwalifikowaną. Prace nad zmianami trwają w UE od połowy 2018 r.

wspólna polityka rolna, pieniądze, WPR, Grzegorz Puda, Luksemburg

Puda na temat WPR: musi służyć całemu społeczeństwu

Grzegorz Puda, nowy minister rolnictwa, w poniedziałek w Luksemburgu uczestniczył w spotkaniu unijnych szefów resortów odpowiedzialnych za sprawy rolnictwa. Podczas pierwszego wystąpienia był wyraźnie stremowany. Na wstępnie...
Porozumienie miedzy krajami zakłada zachowanie równowagi między ambicjami w kwestii środowiska i klimatu z jednej strony a pozostawieniem państwom członkowskim elastyczności w tworzeniu rozwiązań WPR najbardziej dopasowanych do ich specyfiki.

Kluczową kwestią w porozumieniu jest przeznaczenie przez kraj UE minimum 20 proc. środków z pierwszego filara WPR na działania sprzyjające ochronie środowiska i klimatu. Jednocześnie ma być przy tym zachowana elastyczność, która zapobiegnie utracie funduszy, w efekcie czego całe wsparcie ma trafiać do rolników.

Nowy model umożliwiłby krajom wybór najlepszych narzędzi i działań, którymi dysponują, przy uwzględnieniu specyfiki krajowej.

Rolnicy wykraczający poza podstawowe wymagania dotyczące środowiska i klimatu uzyskaliby dodatkowe wsparcie finansowe poprzez wprowadzenie tzw. ekoprogramów. Te nowe instrumenty ochrony środowiska i klimatu byłyby powiązane ze specjalnym budżetem, stanowiącym część budżetu na płatności bezpośrednie.

wspólna polityka rolna, wpr po 2020 roku, europarlament, wyrównanie dopłat bezpośrednich

Wyrównanie dopłat bezpośrednich to podstawa reformy WPR

Zdaniem polskich europosłów - niezależnie od barw politycznych - wyrównanie dopłat bezpośrednich dla rolników to najważniejsza sprawa w reformie Wspólnej Polityki Rolnej. Negocjacje w tej sprawie trwają w UE od ponad...
Dodatkowe środki miałyby trafiać np. na agroleśnictwo i rolnictwo ekologiczne, ale państwa członkowskie miałyby swobodę projektowania własnych instrumentów w oparciu o swoje potrzeby.

Wszyscy rolnicy byliby zobowiązani do przestrzegania wyższych norm środowiskowych, jednak drobni rolnicy podlegaliby bardziej uproszczonym kontrolom, co zmniejszyłoby obciążenia administracyjne.

- Dzisiejsze porozumienie jest kamieniem milowym dla europejskiej polityki rolnej. Państwa członkowskie wykazały ambicję w zakresie wyższych standardów środowiskowych w rolnictwie i jednocześnie wspierały niezbędną elastyczność w zapewnianiu konkurencyjności rolników. Umowa ta jest spełnieniem aspiracji w sprawie bardziej ekologicznej, sprawiedliwej i prostej Wspólnej Polityki Rolnej - powiedziała Julia Kloeckner, minister ds. żywności i rolnictwa Niemiec, która prowadziła prace w Radzie UE.

Podejście ogólne oznacza, że Rada ma teraz polityczny mandat do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim, gdy ten uzgodni również swoje stanowisko w tej kwestii.

Poleć
Udostępnij