Ardanowski: Polska nie kwestionuje Europejskiego Zielonego Ładu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
22-07-2020,7:05 Aktualizacja: 21-07-2020,21:13
A A A

Polska nie kwestionuje Zielonego Ładu, w tym strategii "Od pola do stołu" - zapewnił minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podczas poniedziałkowego posiedzenia unijnych ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa Agrifish - poinformował w komunikacie resort rolnictwa.

Obradom przewodniczyła Federalna Minister Wyżywienia, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów Julia Klöckner. Niemcy objęły przewodnictwo prezydencji na najbliższe 6 miesięcy.

"Ministrowie rolnictwa powinni starać się mieć bardziej praktyczne podejście, ponieważ ujęcie całościowe, które zakłada aspekt przyrodniczy, społeczny i ekonomiczny, musi być rozpisane na czynniki zrozumiałe przynajmniej dla dwóch podstawowych adresatów, którymi są rolnicy i konsumenci" - podkreślił cytowany w komunikacie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Europejski Zielony Ład, bydło mleczne, bydło mięsne, trzoda chlewna, gospodarstwa ekologiczne, ekologia

Chcą cofnąć europejskie rolnictwo o 40 lat?

Komisja Europejska przedstawiła w maju strategie "Od pola do stołu" oraz na rzecz "Różnorodności biologicznej", które leżą u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu. Wiele rozwiązań budzi niepokój wśród...

Odnosząc się do krajowych planów strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Ardanowski wyraził zadowolenie z podejścia Komisji Europejskiej uwzględniającego subsydiarność czyli współpracę. Uzupełnianie i podpowiadanie, a nie narzucanie rozwiązań, które przy różnym położeniu geograficznym, klimacie i specyfice krajów nie są możliwe do wprowadzenia.

Według szefa resortu rolnictwa, kluczową sprawą dla Polski jest, aby rekomendacje KE były wydane możliwie jak najwcześniej, biorąc pod uwagę zaawansowanie prac nad planami strategicznymi WPR i zakładany kalendarz legislacyjny i wdrożeniowy nowej polityki rolnej.

"Jesteśmy ministrami rolnictwa odpowiedzialnymi za WPR, której podstawowymi celami są: zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, konkurencyjności rolnictwa europejskiego oraz osiąganie dochodów rolniczych. Musimy o to dbać, ponieważ występuje sprzeczność pomiędzy strategią +Od pola do stołu+, a tymi podstawowymi celami WPR, które były u podstaw wspólnoty europejskiej" - przypomniał Ardanowski.

copa-cogeca, strategia od pola do stołu, jerzy wierzbicki, Stella Kyriakides

Strategia KE zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu

Copa-Cogeca domaga się natychmiastowego opracowania efektów wprowadzenia strategii "Od pola do stołu". Zdaniem organizacji skupiającej farmerów z całej UE, pomysły Brukseli zagrożą bezpieczeństwu żywnościowemu Europy....

Minister zauważył też, że w kontekście strategii "Od pola do stołu" cały czas bez odpowiedzi pozostaje szereg pytań dotyczących polityki handlowej.

Polski minister opowiedział się też za znakowaniem żywności, w tym etykietowaniem produktów informacjami dotyczącymi dobrostanu zwierząt. Jego zdaniem, należy zsynchronizować znakowanie na poziomie europejskim, ponieważ proste etykiety są niewystarczające.

Ministrowie omówili też pakiet reform WPR po 2020 r. w zakresie zielonej architektury. W opinii Ardanowskiego "wyodrębnienie minimalnego limitu wydatków na ekoschematy nie daje gwarancji lepszego ukierunkowania wsparcia na realizację zwiększonych ambicji środowiskowo-klimatycznych, a jedynie dodatkowo komplikuje wdrażanie tego instrumentu" - zaznaczono w komunikacie.

Minister zwrócił uwagę, że KE proponuje, aby ekoschematy były obowiązkowe dla państw członkowskich, a dobrowolne dla rolników. A to powoduje trudność w przewidzeniu dokładnej liczby zainteresowanych rolników oraz powierzchni objętej wsparciem. Ponadto ekoschematy rozliczane będą corocznie, inaczej niż w przypadku działań II filaru. Nie ma więc możliwości wydatkowania niewykorzystanych środków w kolejnych latach.

strategia od pola do stołu, strategia na rzecz bioróżnorodności, "Europejski Zielony Ład", Marek Mrówczyński, IOR-PIB

Jak nowe strategie unijne dla rolnictwa wpłyną na ochronę roślin i uprawę?

20 maja 2020 r. Komisja Europejska przyjęła strategię „Od pola do stołu” oraz „Strategię na rzecz bioróżnorodności”, które są częścią „Europejskiego Zielonego Ładu”. Poniżej przedstawiamy wypowiedź...

Wszystko to stwarza ryzyko utraty środków w przypadku mniejszego niż przewidywano zainteresowania ekoschematami - podkreślił minister Ardanowski. Podobne stanowisko zaprezentowało 12 państw członkowskich.

W opinii Polski, jeżeli programowanie planów strategicznych WPR pozostaje w gestii państw członkowskich, to określenie sposobu odpowiedniego finansowania celów środowiskowych nie powinno być narzucane przez arbitralne ograniczenia z poziomu UE.

Unijni ministrowie rolnictwa rozmawiali też o sytuacji na rynkach rolnych. Polska strona zwróciła uwagę na konieczność monitorowania rynków, gdyż sytuacja na nich jest zmienna np. obecnie odnotowuje się duże spadki cen na rynku wieprzowiny. W związku z tym Polska zawnioskowała o ponowną analizę możliwości wprowadzania interwencji rynkowej.

uprawy ekologiczne, produkcja ekologiczna, produkcja rolna, ekożywność

Rolnikom ekologia nie opłaca się

Dostępne w kraju ekoprodukty coraz rzadziej będą z metką "made in Poland". Rosnąca rzesza ich zwolenników musi zadowolić się towarami z importu.  Z roku na rok produkcją ekologiczną w kraju trudni się bowiem coraz mniej...

Podtrzymane zostało dotyczące monitorowanie rynku drobiu, a w przypadku utrzymujących się niskich cen podjęcie działań interwencyjnych na tym rynku. Istnieje również potrzeba monitorowania rynku mleka.

Polska poparła wniosek Bułgarii, dotyczący działań na rynku miodu - w szczególności w zakresie etykietowania miodu i zawnioskowała o możliwie szybkie podjęcie stosownych inicjatyw legislacyjnych w tym obszarze.

Ponadto minister Ardanowski spotkał się z ministrem rolnictwa Rumunii. Tematem rozmów była sytuacja w hodowli owiec. Ministrowie zgodzili się, że należy wypracować, w ramach WPR, odpowiednie instrumenty do rozwoju rynku owczarstwa w naszych krajach.

Poleć
Udostępnij