Minimum 5 tys. ton kukurydzy do rezerw strategicznych. RARS ma ją kupić oraz zlecić suszenie i przechowanie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
25-11-2023,9:25 Aktualizacja: 25-11-2023,9:28
A A A

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych prowadzi rozeznanie rynku wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie skupu i przechowywania zbóż. Przedmiotem zamówienia będzie zakup kukurydzy mokrej w ilości nie mniejszej niż 5 tys. ton - przekazała RARS.

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych prowadzi rozeznanie rynku wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie skupu i przechowywania zbóż – poinformowała RARS w piątek.

Wysuszenie i przechowanie

RARS przekazała, że przedmiotem zamówienia będzie zakup na rzecz Agencji kukurydzy mokrej pochodzącej ze zbiorów z 2023 r. spełniającej wymagania jakościowe, w ilości nie mniejszej niż 5 tys. ton oraz świadczenie usługi wysuszenia i oczyszczenia kukurydzy mokrej w celu uzyskania kukurydzy suchej, a także przechowania kukurydzy suchej.

"Wymiana polegać będzie na cyklicznym zastępowaniu, nie rzadziej niż co 1 rok, w miejscu przechowywania kukurydzy, kukurydzą suchą spełniającą wymagania Agencji, pochodzącą z ostatniej kampanii żniwnej, tak aby stany ilościowe i jakościowe pozostały nienaruszone" – wskazała RARS.

Z kolei przedsiębiorca za wykonaną usługę wysuszenia i czyszczenia kukurydzy mokrej ma otrzymać wynagrodzenie od Agencji według stawki w zł za tonę oraz wynagrodzenie za usługę przechowywania kukurydzy suchej według zryczałtowanej stawki w zł/tonomiesiąc, plus podatek VAT.

rars, rezerwy strategiczne, mlekovita, produkty mleczne, masło, mleko, mleko w proszku

Produkty mleczne do rezerw strategicznych. Agencja podpisała umowę

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) podpisała umowę ze spółdzielnią mleczarską Mlekovita na dostawę produktów żywnościowych w ramach rezerw strategicznych. Polski producent wyrobów mlecznych, jako jedna z kilku firm,...

Dwustopniowy przetarg

Wybór przedsiębiorców – zaznaczyła RARS – nastąpi w drodze dwustopniowego przetargu. W pierwszym etapie Agencja ma wysyłać zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu. Warunkiem przystąpienia będzie: wniesienie wadium w wysokości określonej w warunkach przetargu oraz złożenie oferty w terminie i formie określonej w warunkach przetargu.

"Powołany w Agencji Zespół dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu" – podkreśliła RARS.

Do drugiego etapu postępowania ma być dopuszczone co najmniej pięciu przedsiębiorców, którzy spełnili wymagania formalne oraz przedstawili najkorzystniejsze ekonomicznie warunki oferty. Jeżeli liczba przedsiębiorców, którzy spełniają wymagania określone w warunkach będzie mniejsza niż pięciu, Agencja ma zaprosić do drugiego etapu wszystkich przedsiębiorców spełniających warunki.

Zainteresowani przedsiębiorcy powinni w terminie do 29 listopada br. złożyć zgłoszenie w RARS lub na adres email 

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu