Czynsze dzierżawne za ziemię rosną. Jest pomysł, jak je ustabilizować

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-12-2022,8:00 Aktualizacja: 25-12-2022,11:34
A A A

Lubelski samorząd rolniczy przedstawił koncepcję ustabilizowania wysokości czynszów dzierżawnych za państwową ziemię. Jego zdaniem potrzebna jest zmiana w sposobie naliczania należności.

W stanowisku Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej podkreślono, że według obowiązujących przepisów, do obliczenia czynszu dzierżawnego wpłacanego do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyjmowana jest średnia cena skupu kwintala pszenicy, wskazana w obwieszczeniu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzednie półrocze.

czynsz dzierżawny, dzierżawa państwowej ziemi, KOWR, Rafał Romanowski

Ceny pszenicy rosną. Dzierżawcy ziemi mogą mieć problemy z czynszami

Jak wynika z informacji przekazanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, nie stwierdzono jeszcze, aby wzrost ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu 2021 r. miał istotny, negatywny wpływ na zdolność do regulowania bieżących zobowiązań...

Wysokość wyliczonych tym sposobem czynszów jest w ocenie LIR niestabilna i zbyt wysoka dla rolników, zwłaszcza teraz, kiedy opłacalność produkcji rolniczej bardzo spadła.

"Stawki podatku rolnego ustalane przez jednostki samorządu terytorialnego wyliczane są na podstawie średniej ceny kwintala żyta za 11 kwartałów. Naliczanie, w oparciu o dłuższy okres, gwarantuje stabilność powyższych stawek" - czytamy w stanowisku LIR.

Izba wnioskuje o zmianę sposobu naliczania czynszu dzierżawnego przez KOWR, tak aby były wyliczane na podstawie cen żyta lub pszenicy z dłuższego okresu (za 11 kwartałów), jak naliczany jest wspomniany podatek rolny.

"Taka zmiana sposobu naliczania czynszu dzierżawnego będzie przeciwdziałać nadmiernym wahaniom jego wartości" - przekonuje lubelski samorząd rolniczy.
 

Poleć
Udostępnij