Wytwórcy OZE mogą liczyć na wsparcie w kolejnych latach

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
17-04-2021,10:00 Aktualizacja: 16-04-2021,13:07
A A A

Przedłużenie programów wsparcia dla wytwórców energii z OZE w tym m.in. systemu aukcyjnego do końca grudnia 2027 r, a także ograniczenie obowiązków koncesyjnych - przewiduje przejęty przez rząd projekt noweli ustawy o OZE.

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, który został przygotowany przez resort klimatu i środowiska.

aukcje oze, turbiny wiatrowe, elektrownia słoneczna, Konfederacja Lewiatan

Lewiatan ostrzega: stawki dla OZE nie zmobilizują inwestorów

Utrzymanie lub obniżenie w tym roku, cen referencyjnych energii w aukcjach dla OZE nie wpłynie mobilizująco na inwestorów - ocenia Konfederacja Lewiatan. W projektowanym rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z cenami referencyjnymi...

Jak wyjaśniono, nowe przepisy przedłużą obowiązujące programy pomocy publicznej dla wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii, ponieważ dotychczasowe systemy wsparcia kończą się 30 czerwca.

Centrum Informacyjne Rządu podało, że zgodnie z projektem obowiązujące programy pomocy publicznej dotyczące aukcji dla wytwórców energii z OZE zostaną przedłużone do końca grudnia 2021 r.

Natomiast programy wsparcia związane ze sprzedażą energii elektrycznej po stałej cenie (tzw. system FIT) albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej (tzw. system FIP), zostaną przedłużone do 30 czerwca 2024 r.

Nowe przepisy przewidują także ograniczenie obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, jeśli chodzi o małe instalacje. Podniesiony zostanie próg łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej z 0,5 MW do 1 MW lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu z 0,9 MW do 3 MW.

aukcje oze, turbiny wiatrowe, elektrownia słoneczna, biogaz rolniczy

Aukcje OZE 2021. Rząd wystawi na sprzedaż mniej energii

W aukcjach dla OZE w 2021 roku rząd wystawi na sprzedaż 70 TWh energii elektrycznej o maksymalnej wartości 24,6 mld zł - przewiduje rozporządzenie Rady Ministrów. W br. na aukcje trafiły 75,3 TWh warte 27,4 mld zł. Zgodnie z szacunkami...

Nowela wprowadzi także możliwość uzyskania pomocy operacyjnej na dodatkowe 2 lata - wyłącznie w systemach FIT oraz FIP dla instalacji małej energetyki wodnej (MEW) i instalacji biogazowych o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat.

Projekt określa również długoterminowy harmonogram udzielania wsparcia wytwórcom OZE przez 6 kolejnych lat. Ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w aukcji w latach 2022–2027, zostanie określona w rozporządzeniu. Ilość i wartość nie będą mogły zostać zmniejszone.

Projekt zakłada także zmianę dotyczącą mocy urządzeń wytwarzających energię z OZE, które mogą być lokalizowane bez konieczności uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego danej gminy, z obecnie obowiązującej mocy zainstalowanej 100 kW do 500 kW.

Jak wyjaśniono, dodatkowy wyjątek dotyczyć będzie instalacji fotowoltaicznych (PV) zlokalizowanych na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klasy V i VI, VIz i nieużytkach, gdzie wartość ta wyniesie 1000 kW.

Dodatkowo, takiemu zwolnieniu będą podlegać urządzenia inne niż wolnostojące, czyli w praktyce zamontowane na dachach budynków.

Dzięki nowym przepisom, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie mógł realizować zadania na rzecz OZE.

Przypomniano, że od 2016 r., w ramach aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, Prezes URE udzielił wparcia obejmującego ponad 209 terawatów (TWh) energii elektrycznej, co odpowiada zakontraktowanej energii elektrycznej o wartości ponad 50 mld zł wypłacanej wytwórcom przez 15 lat.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama