Na Podlasiu dopłacą do mikroinstalacji OZE

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
04-05-2015,14:55 Aktualizacja: 04-05-2015,15:36
A A A

Podlaskie gminy mogą się starać o dotacje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na budowę mikroinstalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby.

W poniedziałek ruszył nabór wniosków. Dokumemty można składać do 28 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Konkurs jest ogólnopolski, ale w różnych regionach są różne terminy naborów projektów. Ogólnopolska pula pieniędzy z PROW na mikroinstalacje prosumenckie wykorzystujące OZE to 22,7 mln euro.

Największe szanse w Podlaskiem na przyznanie dotacji mają - zgodnie z przyjętymi regionalnymi kryteriami oceny - te gminy, do których należą: parki narodowe lub ich otuliny, parki krajobrazowe lub ich otuliny, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000.

W powiecie kołobrzeskim nie brakuje wiatraków

Ustawa o odnawialnych źródłach energii weszła w życie

Dzięki dokumentowi Polska ma wypełnić unijne przepisy dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii. Jednocześnie trwają prace nad jej nowelizacją. Ustawa jest kluczowa z punktu widzenia rozwoju rynku...

Inny warunek mówi o tym, że gmina powinna w ciągu dwóch ostatnich lat zrealizować co najmniej dwie inwestycje służące ochronie środowiska o zasięgu lokalnym. Najbardziej punktowane będą też projekty z gmin najbiedniejszych i mających największe bezrobocie - wyjaśniła PAP Elżbieta Filipowicz, dyrektor departamentu rozwoju obszarów wiejskich w urzędzie marszałkowskim.  

Gmina może dostać nawet do 90 proc. kosztów przedsięwzięcia. Maksymalnie może to być 200 tys. euro w formule de minimis.

Ile pieniędzy trafi do województwa podlaskiego trudno ocenić. Władze województwa szacują, że powinno się udać dofinansować kilka przedsięwzięć. Zgodnie z przyjętymi zasadami, z każdego województwa mają być wdrożone minimum trzy instalacje.

Filipowicz wyjaśniła, że mikroinstalacje to takie instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, których łączna moc zainstalowanej energii elektrycznej jest nie większa niż 40 kW przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV, a osiągalna moc cieplna w skojarzeniu nie jest większa niż 120 kW.

Można zdobyć dotacje np. na ogniwa fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, kotły na biomasę, kolektory słoneczne, pompy ciepła.

- Wytworzona w ramach budowy mikroinstalacji energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystana wyłącznie na potrzeby własne. W przypadku, gdy mikroinstalacja zostanie zamontowana na obiektach, które nie są użyteczności publicznej, wytworzona energia elektryczna lub cieplna może być wykorzystywana wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych - wyjaśniła Filipowicz.

Wszystkie inwestycje powinny być gotowe do połowy października, ale włączenie ich do sieci może nastąpić dopiero od 1 stycznia 2016 r.

- Zainteresowanie wsparciem jest ogromne, o czym świadczy liczna obecność przedstawicieli gmin na organizowanych spotkaniach informacyjnych i liczba telefonów do naszych urzędników. Nie wiemy, ile wniosków z województwa podlaskiego uzyska dofinansowanie w tym naborze. Nie jest to jednak ostatnia możliwość pozyskania dotacji na taki cel - poinformował Jerzy Leszczyński, członek zarządu województwa podlaskiego.

Pieniądze na ten cel będą w nowym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Trafią bezpośrednio do Lokalnych Grup Działania w ramach puli na tzw. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. DO LGD ma trafić bezpośrednio ok. 30 mln euro na OZE i to - jak wyjaśnia Filipowicz - właśnie Lokalne Grupy Działania będą dystrybuować te środki i wybierać projekty do realizacji.

Podlaskie jest jednym z dwóch województw (obok Kujawsko-Pomorskiego), które w nowym RPO zdecydowało się na takie działanie.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama