Klaster stawia na fotowoltaikę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
20-02-2018,10:20 Aktualizacja: 20-02-2018,22:21
A A A

Soliński Klaster Energii powstanie z inicjatywy PGE Energia Odnawialna, powiatu leskiego, gminy Solina i spółki Elbest. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 17 lutego w Przemyślu podczas 20 edycji konferencji "Europa Karpat".

Klaster energii zakłada współpracę między osobami cywilnymi i prawnymi, samorządami oraz lokalnymi firmami, której celem jest wytwarzanie, równoważenie, dystrybucja i obrót energią z odnawialnych źródeł w ramach jednej, lokalnej sieci dystrybucyjnej. 

pge dystrybucja, energia elektryczna, prosumenci, odnawialne źródła energii, energia odnawialna, sieć dystrybucyjna

Prosument ma być bardziej aktywny

PGE Dystrybucja podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”. Wdrożenie tego projektu zwiększy liczbę i moc odnawialnych źródeł...

-Cieszę się, że taki projekt realizowany jest u nas - mówi Adam Piątkowski, wójt gminy Solina. - Dla powiatu leskiego i gminy Solina, które są tak mocno związane z Bieszczadami i turystyką, a poprzez elektrownię wodną również z energetyką odnawialną, tego typu programy ekologiczne są niezmiernie ważne. Ich dodatkową zaletą jest aktywizacja lokalnej społeczności - podkreśla.

Zasady funkcjonowania klastrów reguluje znowelizowana w 2016 r. roku ustawa o odnawialnych źródłach energii. Jej celem jest restrukturyzacja i modernizacja polskiej energetyki, połączona z dążeniem do osiągnięcia gospodarki niskoemisyjnej. 

energia elektryczna, panele fotowoltaiczne, samochód elektryczny, sma solar technology, danfoss, magazyn energii

Supermarkety będą sprzedawały klientom energię ze słońca

Już wkrótce supermarkety będą mogły produkować energię elektryczną ze słońca i sprzedawać ją swoim klientom. SMA Solar Technology AG i Danfoss A/S wspólnie pracują nad nowatorskim rozwiązaniem. Niebawem rozpoczną pilotażowy projekt....

Zgodnie z ustawą, obszar działania tego rodzaju klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub pięciu gmin, a jego koordynatorem powinien być jeden z członków. W przypadku Solińskiego Klastra Energii będzie to PGE Energia Odnawialna, oddział ZEW Solina-Myczkowce.

- To już kolejne porozumienie, które podpisujemy. Kilka miesięcy temu sygnowaliśmy projekt powołania Południowo-Zachodniego Klastra Energii w powiecie zgorzeleckim - przypomina Arkadiusz Sekściński, wiceprezes PGE Energia Odnawialna.

- Wpisuje się to w prowadzone w całej naszej grupie kapitałowej działania na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej. Nasza spółka chce rozwijać farmy fotowoltaiczne, a województwo podkarpackie, obok lubelskiego, ma najlepsze warunki słoneczne, by tego typu instalacje realizować - dodaje Sekściński.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama