Prosument ma być bardziej aktywny

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: k.perkowska | perkowska@apra.pl
06-02-2018,8:00 Aktualizacja: 06-02-2018,0:17
A A A

PGE Dystrybucja podpisała umowę o dofinansowanie projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”. Wdrożenie tego projektu zwiększy liczbę i moc odnawialnych źródeł energii, które można podłączyć do sieci bez konieczności przeprowadzania jej gruntownej modernizacji.

W ramach projektu opracowana i wdrożona zostanie nowa usługa na potrzeby nowoczesnej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz opartego na jej wykorzystaniu systemu zarządzania. 

Usługa polega na aktywnym udziale prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nN), w stopniu zależnym od jego decyzji.

energia elektryczna, panele fotowoltaiczne, samochód elektryczny, sma solar technology, danfoss, magazyn energii

Supermarkety będą sprzedawały klientom energię ze słońca

Już wkrótce supermarkety będą mogły produkować energię elektryczną ze słońca i sprzedawać ją swoim klientom. SMA Solar Technology AG i Danfoss A/S wspólnie pracują nad nowatorskim rozwiązaniem. Niebawem rozpoczną pilotażowy projekt....

Korzyść z usługi odniesie zarówno Operator Systemu Dystrybucyjnego (poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji i rozbudowy sieci), jak i prosument (dzięki profitom ze świadczenia tej usługi). 

W wyniku większych możliwości zarządzania pracą sieci poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii, a także zwiększy się liczba i moc źródeł odnawialnych, które można podłączyć do sieci bez konieczności jej przebudowy.

Dla realizacji tego celu zostanie opracowany i wdrożony automatyzowany system zarządzania współpracą infrastruktury sieci dystrybucyjnej nN z rozproszonymi źródłami energii zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich. System będzie wykorzystywał nowe, specjalnie zaprojektowane urządzenia oraz instalacje już eksploatowane przez prosumentów.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana między Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a konsorcjum składającym się z Politechniki Łódzkiej (lider konsorcjum), PGE Dystrybucja, Politechniki Lubelskiej i Apator Elkomtech.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego całkowity koszt wynosi ponad 4 mln zł.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama