Wykorzystanie rzepaku przez wytwórców biopaliw nie może zmaleć

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
02-03-2022,12:20 Aktualizacja: 02-03-2022,12:28
A A A

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych postuluje o ustanowienie ram prawnych dla realizacji Narodowych Celów Wskaźnikowych dla biopaliw do 2030 roku zapewniających producentom rolnym dotychczasowy poziom wykorzystania rzepaku przez wytwórców biodiesla.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają konsultacje projektu nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Dzięki biopaliwom Polska stała się jednym z najważniejszych producentów rzepaku w Unii Europejskiej.

biopaliwa z surowców rolnych, Polska Izba Biopaliw, Zygmunt Gzyra, Mariusz Szeliga

Biopaliwa z surowców rolnych poza "zielonymi inwestycjami"?

Polska branża producentów biopaliw apeluje o zakwalifikowanie produkcji biopaliw z surowców rolnych do "zielonych inwestycji" w unijnej taksonomii. W konsultowanym przez KE projekcie nie są bowiem uznawane za...

Stworzony rynek umożliwił zwiększenie podaży nasion w ostatnich latach do ponad 3 mln ton, z ok. 1 mln ton znajdujących zbyt w sektorze spożywczym, co istotnie przyczynia się do zachowania płynności finansowej ok. 100 tysięcy gospodarstw rolnych w Polsce.

Dzięki zapotrzebowaniu zgłaszanemu na rzepak ze strony krajowych tłoczni dostarczających następnie olej pod produkcję biodiesla, rolnicy uprawiają go obecnie na powierzchni ok. 1 mln ha, co ma nie tylko ogromne znaczenie ekonomiczne dla wsi, ale też jest ważnym elementem zrównoważonej produkcji i zachowania bioróżnorodności w rolnictwie.

- Nie ma innej realnej alternatywy na tę skalę dla zmianowania i przerywania monokultur zbóż, których udział w produkcji polowej sięga już w Polsce 80%. Jeśli dodamy do tego efekt produkcji biopaliw z rzepaku w postaci krajowej podaży pasz białkowych w postaci śruty i makuchu to dyskusja na temat wpływu branży biodiesla na krajową gospodarkę, środowisko oraz bezpieczeństwo żywnościowe przybiera zupełnie inny kształt - powiedział Juliusz Młodecki, prezes KZPRiRB.

Zrzeszenie postuluje, aby w celu zapewnienia dotychczasowego rynku zbytu dla rzepaku w sektorze biopaliw kontynuowany był po 2022 roku mechanizm tzw. współczynnika redukcyjnego NCW przy jednoczesnym zawężeniu możliwości realizacji obowiązkowego dolewu biokomponentów w oleju napędowym do estrów metylowych, które w Polsce produkuje się przede wszystkim z krajowego oleju rzepakowego.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama