Zagraniczne firmy zainteresowane budową biogazowni w Polsce

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Magdalena Jarco PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
22-06-2023,10:15 Aktualizacja: 22-06-2023,10:18
A A A

Kilka zagranicznych koncernów jest zainteresowanych budową biogazowni w Polsce - wynika ze środowej wypowiedzi w Senacie wiceministra rolnictwa Janusza Kowalskiego. Jak przekazał, w tym gronie jest m.in. firma Danone.

W środę wieczorem Senat debatował nad ustawą dot. ułatwień w powstawaniu rolniczych biogazowni.

"Mamy już jasne przykłady, że po przyjęciu w Sejmie tej ustawy kilka firm dało nam sygnał i to zagranicznych koncernów, np. duża francuska (firma - PAP) czy największy francuski inwestor w zakresie mleczarstwa, powiem wprost firma Danone, która chce w Bieruniu właśnie lokalizować w swoim zakładzie, największym zakładzie, bo współpracuje z polskimi rolnikami, biogazownię rolniczą" - powiedział wiceszef resortu rolnictwa. Dodał, że firma ta chce "wszystkie pozostałości wykorzystywać do produkcji energii i ciepła dla swojego zakładu obniżając również koszty produkcji produktów w tej biogazowni".

senat, projekt, ustawa, biogazownie, inwestycje, poferment

Senackie komisje za ustawą dotyczącą biogazowni rolniczych. Ale z poprawkami

Senackie komisje poparły we wtorek ustawę dot. ułatwień w powstawaniu rolniczych biogazowni, proponując do niej kilkanaście poprawek. Ułatwienia mają dotyczyć. m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę czy przyłączania...

Lokalizacja u rolnika

Według Kowalskiego "mnóstwo polskich firm, mnóstwo również mleczarni dokładnie ku temu zmierza".

Podczas obrad w Senacie nie zgłoszono dalszych poprawek do ustawy dot. ułatwień w powstawaniu rolniczych biogazowni.

We wtorek połączone komisje rolnictwa, nadzwyczajna do spraw klimatu oraz środowiska zaproponowały kilkadziesiąt poprawek o charakterze doprecyzowującym (zgłoszonych przez biuro legislacyjne Senatu) oraz trzy poprawki o charakterze merytorycznym, które zgłosił senator Jerzy Chróścikowski (PiS). Ministerstwo rolnictwa poparło większość poprawek legislatorów oraz poprawki senatora Chróścikowskiego.

Pierwsza poprawka senatora ma na celu doprecyzowanie podmiotu uprawnionego do realizacji inwestycji w zakresie koordynatora klastra. Chodzi o to, by koordynator klastra działał na jego obszarze, tam gdzie będą realizowane inwestycje w biogazownie rolnicze. Druga poprawka nadaje inne brzmienie treści artykułu - jej celem jest doprecyzowanie przepisu dotyczącego lokalizacji biogazowni rolniczych na nieruchomościach należących do rolników, w tym również prowadzących dział specjalny produkcji rolnej lub działalność w ramach formalnych i nieformalnych grup producentów rolnych.

Znaczne ułatwienia

W trzeciej z kolei, został doprecyzowany przepis dotyczący zakazu przenoszenia własności całości lub części biogazowni rolniczych, a także prawa do korzystania z niej i pobierania pożytków na inne podmioty niż podmioty uprawnione, poprzez wyłączenie z tego zakazu możliwości ustanawiania zabezpieczeń finansowych udzielanych kredytów.

Obecne brzmienie przepisu budzi wątpliwości odnośnie możliwości, np. ustanowienia zastawu rejestrowego na biogazowni rolniczej, a także gospodarstwie, w skład którego może wchodzić taka biogazownia, co znacznie może utrudnić pozyskanie środków na realizację inwestycji.

oze, biogaz, biogazownia, budowa biogazowni

Perypetie rolnika z biogazownią. Budowa ma negatywny wpływ na środowisko?

Rządzący zachęcają rolników do tworzenia biogazowni i proponują nowe przepisy, które mają takie inwestycje ułatwiać. Ale w praktyce nie wygląda to tak różowo, o czym zainteresowani przekonują się na własnej skórze....

Jak mówił na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, ustawa wprowadza istotne zmiany w trzech obszarach - ułatwia i przyspiesza budowę biogazowni rolniczych, zwiększa ilość pozyskiwanego pofermentu, który może zastąpić 1/3 importowanych nawozów sztucznych oraz pozwala na zwiększenie wykorzystania bioetenolu, dzięki uruchomieniu produkcji benzyny E-10.

Ustawa zakłada ułatwienia w procesie inwestycyjnym odnośnie biogazowni rolniczych. Chodzi m.in. o postępowanie o wydanie decyzji warunków zabudowy oraz postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Ułatwienia mają dotyczyć również warunków przyłączenia takich instalacji do sieci. Biogazownie do produkcji energii wykorzystywać będą surowce rolnicze i odpady takie jak: odchody zwierzęce oraz produkty przetworzenia biomasy roślinnej, np. wywar gorzelniany, wytłoki oraz inne pozostałości pochodzące z przetworzenia surowców rolnych.

Przepisy ustawy przewidują ułatwienia w wykorzystywaniu produktu pofermentacyjnego. Surowiec ten będzie mógł być wprowadzany do obrotu bez konieczności uzyskania właściwego pozwolenia. Będzie on stosowany jako nawóz. 

Poleć
Udostępnij
Redakcja działu
"Zielona energia"
Kontakt
Kontakt
Reklama
Reklama