Zboża ozime: aplikacja dolistna krzemu

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
17-03-2020,6:50 Aktualizacja: 17-03-2020,9:57
A A A

Doświadczenia przeprowadzone przez specjalistów z Instytutu Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu dowodzą korzystnego wpływu aplikacji dolistnej krzemu na zdrowotność i plonowanie pszenicy ozimej.

Naukowcy z IOR-PIB w Poznaniu badali wpływ stosowania stymulatora Optysil zawierającego krzem na uszkodzenia roślin pszenicy ozimej przez szkodniki i porażenie przez choroby grzybowe (Zamojska i in. 2018). Produkt stosowano w dawce 0,5 l/ha trzykrotnie w okresie wegetacji (BBCH 22-29, 30-51 i 51-73), w dwóch wariantach: z fungicydem zawierającym trzy substancje czynne: protiokonazol,  spiroksamina i tebukonazol w dawce 1 l/ha w stadium BBCH 31 i bez, a afekty porównywano z kontrolą (bez stymulatora i ochrony fungicydowej).

pszenica, pole, ciągnik, pole, rozsiewacz nawozów

Nawożenie wiosenne zbóż ozimych

Dawki azotu w uprawie zbóż ozimych muszą być zgodne z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami...

W 2014 r. liść flagowy był uszkodzony przez skrzypionkę zbożową u 14 proc. roślin na kombinacji ze stymulatorem i fungicydem, a u 18 proc. na obiekcie tylko ze stymulatorem (kontrola = 70 proc.). Rok później było to odpowiednio: 20; 22 i 28,3 proc. Skrzypionka zbożowa uszkodziła liść podflagowy w 2014 r. u 18 proc. roślin w wariancie ze stymulatorem i fungicydem, u 24 proc. tylko ze stymulatorem (kontrola = 58 proc.). W 2015 r. uszkodzenia te dotyczyły: 21; 18,8 i 33,8 proc. roślin.

W 2014 r. udział roślin porażonych przez łamliwość źdźbła na poletkach opryskanych stymulatorem i fungicydem wynosił 10 proc. a tylko stymulatorem 12 proc. (kontrola = 48 proc.). Rok później było to odpowiednio 8; 13 i 40 proc.

Roślin porażonych przez fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i korzeni w pierwszym roku było po zastosowaniu stymulatora i fungicydu 6 proc. i tyle samego bez fungicydu (kontrola = 12 proc.). W drugim roku było takich roślin 5; 5 i 11 proc.

pszenica, niebo. pole, kłosy

Nowe odmiany zbóż ozimych 2020

Krajowy Rejestr zostanie poszerzony o 27 nowych odmian zbóż ozimych. Najwięcej, bo 15 zostanie wpisanych odmian pszenicy zwyczajnej, po 3 odmiany jęczmienia i żyta oraz po 2 pszenicy orkisz, pszenicy twardej i pszenżyta. Wszystkie nowe...

W 2014 r. udział roślin porażonych przez czerń kłosów w wariancie ze stymulatorem i fungicydem oraz samym stymulatorem był taki sam (1 proc.) (kontrola = 20 proc.). Rok później było to: 1; 3 i 15 proc.

W obu latach badań nie stwierdzono obecności roślin z objawami septoriozy plew w kombinacji stymulatora i fungicydu, a po 1 proc. gdy użyto samego stymulatora. Porażenie roślin na kontroli wynosiło 10 proc. w 2014 r. i 5 proc. w 2015 r.

W latach 2014-2015 nie zaobserwowano roślin porażonych przez fuzariozę kłosów w wariancie ze stymulatorem i fungicydem. Podobnie było w przypadku obiektu z samym stymulatorem w 2014 r. Rok później roślin porażonych było zaledwie 1 proc. Na obiekcie kontrolnym objawy wystąpiły na 10 proc. roślin w pierwszym i drugim roku badań.

W 2014 r. plon ziarna pszenicy w kombinacji ze stymulatorem i fungicydem wyniósł 7,32 t/ha a bez  fungicydu 7,20 t/ha (kontrola - 6,33 t/ha). Rok później było to odpowiednio: 8,49; 8,16 i 8,13 t/ha. 

W uprawie zbóż ozimych wiosną rekomenduje się wykonanie od 1 do 2 aplikacji dolistnych krzemu (tabela).

Tabela. Produkty polecane do aplikacji dolistnej krzemu wiosną w uprawie zbóż ozimych

Produkt

Zalecenia stosowania

Agriker Silicium

1 l/ha: wiosną do początku strzelania w źdźbło (do BBCH 30)

ASX Krzem plus

1-2 x 0,5 l/ha: wiosną po ruszeniu wegetacji wiosennej, następny zabieg za 10-14 dni

Barrier Si-Ca

2 x 1 l/ha: w fazie pełni krzewienia - 1. kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia (BBCH 25-31); gdy widoczny jest liść flagowy - faza liścia flagowego (BBCH 37-39)

Immuno Activ Si

2 x 0,5 l/ha: podczas krzewienia (BBCH 21-29); podczas strzelania w źdźbło (BBCH 30–39)

Immuno Activ Humus Plus

2 x 0,5 l/ha: podczas krzewienia (BBCH 21-29); podczas strzelania w źdźbło (BBCH 30–39)

Insol Krzem 100

3 x 1 l/ha: od początku fazy krzewienia do fazy 1. kolanka (BBCH 21-31); w fazie rozwoju kłosa w pochwie liściowej (BBCH 30-49); w fazie kłoszenia - początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51-73)

Kelik K-Si

0,5-1 l/ha: od fazy krzewienia (BBCH 21) do fazy kłoszenia (do BBCH 51)

Krzemian

Pszenica, pszenżyto, jęczmień: 0,5-0,8 l/ha: do fazy kłoszenia (do BBCH 51)

MobiCal

1-2 x 1 l/ha: gdy 1. kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia (BBCH 31); w fazie liścia flagowego do fazy kłoszenia (BBCH 39-51)

NanoFYT Si

Pszenica, jęczmień: 0,3 l/ha na początku kwitnienia (BBCH 61), nigdy nie wcześniej niż w fazie końca kłoszenia (BBCH 59)

Optysil

Pszenica, pszenżyto: ■ 0,5 l/ha podczas krzewienia (BBCH 22-29); ■ 0,5 l/ha początek wzrostu źdźbła - rozwój kłosa w pochwie liściowej (BBCH 30-49), □ 0,5 l/ha początek kłoszenia - początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 51-73), z wyłączeniem okresu kwitnienia, w trakcie którego zabiegi dolistne nie są zalecane;

Jęczmień: ■ 0,5 l/ha początek wzrostu źdźbła - 2. kolanko co najmniej 2 cm nad 1. kolankiem (BBCH 30-32); □ 0,5 l/ha faza liścia flagowego -  końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 39-45); □ - 0,5 l/ha koniec fazy kwitnienia - pełna dojrzałość mleczna ziarniaków (BBCH 69-75); 

Żyto: ■ 0,5 /ha początek wzrostu źdźbła - 2. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 1. (BBCH 30-32); □ 0,5 l/ha faza liścia flagowego - początek kłoszenia (BBCH 39-51); 0,5 l/ha koniec fazy kwitnienia - początek dojrzałości mlecznej ziarniaków (BBCH 69-73)

Optysil Eko

2-6 x 0,5 l/ha: co 5-21 dni w okresach intensywnego wzrostu i rozwoju roślin

Potasil Plus Krzem

2 x 0,5-1,5 l/ha: w okresie intensywnego wzrostu; w fazie liścia flagowego (BBCH 39)

Pro Horti Si Max

1 l/ha: w fazie początku strzelania w źdźbło (BBCH 31-32)

Sarmin maKSi

2 x 0,5 l/ha: w fazie pełnia krzewienia - 2. kolanko (BBCH 26-32); od fazy 4. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 34-45)

Sigma L

2 x 0,5-1 l/ha: podczas krzewienia (BBCH 21-29); w fazie strzelania w źdźbło (31-39)

Siti Go

2 x 0,3 l/ha: po ruszeniu wegetacji, następny za 10-14 dni

SmartSil SC*

1-1,5 l/ha: od końca krzewienia do fazy 2. kolanka (BBCH 29-32)

SmartSil WP*

0,5-1 kg/ha: od końca krzewienia do fazy 2. kolanka (BBCH 29-32)

YaraVita Actisil

0,5 l/ha: od ruszenia wegetacji do fazy liścia flagowego (BBCH 12-39); zabieg można powtarzać

ZumSil

1ZumSil 3 x 0,5 l/ha: widoczne są 2-3 rozkrzewienia (BBCH 22-23); 1. kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia - 3. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 2. (BBCH 31-33); końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego - odsłania się 20 proc. kwiatostanu (BBCH 45-52);

2AdeSil (15 kg/ha) widoczne są 2-3 rozkrzewienia (BBCH 22-23); ZumSil (0,5 l/ha) 1. kolanko co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia - 3. kolanko co najmniej 2 cm nad kolankiem 2. (BBCH 31-33); ZumSil (0,5 l/ha) końcowa faza nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego - odsłania się 20 proc. kwiatostanu (BBCH 45-52)

■ terminy optymalne; □ terminy uzupełniające; *w celu regeneracji i detoksykacji roślin po stresie herbicydowym producent zaleca wykonanie dodatkowych zabiegów co 5-7 dni;

1 w warunkach optymalnych dla wzrostu i rozwoju roślin; 2 w warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju roślin;

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji producentów

Poleć
Udostępnij