Suszą zagrożona jest blisko połowa upraw zbóż jarych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
14-06-2018,8:15 Aktualizacja: 14-06-2018,8:15
A A A

Z powodu występującej suszy rolniczej w Polsce zagrożona jest blisko połowa upraw zbóż jarych - informuje resort rolnictwa. Dodano, że suszą dotkniętych jest też ok. 40 proc. upraw truskawek i krzewów owocowych. Rolnicy mogą ubiegać się o odszkodowania.

Ministerstwo w opublikowanym w środę komunikacie zapewniło, że monitoruje sytuację występowania suszy rolniczej w Polsce.

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach-PIB susza rolnicza występuje w uprawach: zbóż ozimych i jarych, krzewów i drzew owocowych oraz truskawek. Susza występuje we wszystkich województwach.

susza rolnicza, inug, klimatyczny bilans wodny, straty w uprawach, niedobory wody, krzysztof jurgiel

Rząd oszacuje straty i zdecyduje, jak pomóc rolnikom

Po oszacowaniu strat w wyniku suszy, rząd podejmie decyzje w sprawie pomocy rolnikom - powiedział Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Zapewnił, że procedury dotyczące wsparcia są dopracowane. Według ostatnich danych Instytutu Uprawy Nawożenia i...

Instytut zwraca uwagę, że największe zagrożenie suszą występuje wśród upraw zbóż jarych, na ok. 48,9 proc. powierzchni tych upraw, szczególnie w woj. lubuskim, wielkopolskim oraz mazowieckim.

Dotkniętych suszą jest ponad 39,3 proc. powierzchni upraw truskawek, w największym stopniu dotyczy to plantacji w tych samych województwach. Duże zagrożenie suszą rolniczą występuje również wśród upraw krzewów owocowych - ok. 39,3 proc. powierzchni upraw, zboża ozime - 37,3 proc.. IUNG odnotował także suszę wśród upraw drzew owocowych, obejmuje ona obecnie ok. 4,9 proc. powierzchni.

"W sytuacji występowania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne obowiązują procedury reagowania, które są obecnie wdrażane przez resort rolnictwa i jednostki mu podległe" - zapewniono.

Dodano ponadto, że minister Krzysztof Jurgiel zobowiązał wojewodów do bieżącego monitorowania sytuacji w swoim regionie i bezzwłocznego powoływania komisji szacujących starty. Mają oni też co tydzień przygotowywać specjalne raporty w tej sprawie.

susza rolnicza, inug, klimatyczny bilans wodny, straty w uprawach, niedobory wody, poznań, pomorze zachodnie

W Polsce jest susza rolnicza. Plony wielu upraw będą niższe

Zboża, krzewy i drzewa owocowe, truskawki - to uprawy szczególnie zagrożone suszą w Polsce. Na terenie wszystkich województw wystąpił niedobór wody - ostrzega Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Raport obejmuje okres od...
Ministerstwo poinformowało ponadto, że wiceszef MRiRW Rafał Romanowski zapowiedział też powoływanie w urzędach wojewódzkich specjalnych komisji, które będą na bieżąco monitorować prace w zakresie wyceny szkód w gospodarstwach rolnych.

Resort przypomniał, że rolnicy poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów również o: kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych; udzielenie przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy; udzielenie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Decyzje o innych formach pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy będą podejmowane po zakończeniu prac komisji.

Monitoring suszy rolniczej w Polsce prowadzony jest dla: zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew owocowych, krzewów owocowych, truskawek, roślin strączkowych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu