Skrzypionka buszuje w zbożu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
05-05-2019,9:40 Aktualizacja: 05-05-2019,10:32
A A A
Na plantacjach zbóż, zwłaszcza na brzegu pól można zaobserwować dorosłe osobniki skrzypionki zbożowej przygotowujące się do składania jaj. Mamy sygnały, że w niektórych rejonach kraju na liściach dostrzeżono już pierwsze jaja larw tego owada. 
 
Samice składają jaja na górnej stronie blaszek liściowych, po czym giną. Po 10-14 dniach z jaj wylęgają się larwy, które żerują na liściach. To właśnie one wyrządzają najwięcej szkód. 
 
Zjadają skórkę górną liścia oraz tkankę miękiszową, a pozostawiają skórkę dolną, która zasycha i bieleje. W efekcie, maleje powierzchnia asymilacyjna roślin, w tym liścia flagowego, który w znacznej mierze odpowiada za plon.
 

Skrzypionki w zbożach

Na wielu plantacjach zbóż pojawiły się skrzypionki, a w Internetowym Systemie Sygnalizacji Agrofagów prowadzonym przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (www.piorin.gov.pl) ukazały się komunikaty o konieczności...
Rozwój larw trwa ok. 14 dni. Wyrośnięte schodzą do gleby, gdzie na głębokości 2-5 cm budują podłużne kokony, w których przepoczwarczają się. Po tym, chrząszcze żerują jeszcze przez jakiś czas na trawach i samosiewach zbóż. W ciągu roku skrzypionki rozwijają więc tylko jedno pokolenie. 
 
Zwalczanie chemiczne tego szkodnika należy wykonać po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości tj. 1-1,5 larwy na 1 źdźble. 
 
Do ochrony pszenicy ozimej poleca się substancje aktywne z grupy pyretroidów, w tym alfa-cypermetrynę, lambda-cyhalotrynę, cypermetrynę i deltametrynę, ale także insektycydy fosforoorganiczne (chloropiryfos, dimetoat). 
 
Trzeba pamiętać też o niechemicznych metodach walki ze szkodnikami, które zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Chodzi o stosowanie odpowiedniej agrotechniki, w tym uprawek pożniwnych, płodozmianu oraz zrównoważonego nawożenia mineralnego. 
 
 
 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj