Pierwszy azot na oziminy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
11-03-2017,9:45 Aktualizacja: 14-03-2017,13:16
A A A

Pierwsza wiosenna dawka azotu ma celu pobudzenie zbóż ozimych do krzewienia. Szczególnie znaczenie ma na plantacjach osłabionych po zimie.

W takiej sytuacji dawka azotu może dochodzić do 80 kg N/ha. Jeśli rośliny weszły w okres spoczynku zimowego rozkrzewione, to dawkę azotu należy ograniczyć nawet o połowę i nieco opóźnić.

Stosowanie zbyt wysokich dawek azotu stymuluje rośliny do nadmiernego krzewienia i wytwarzania nadmiernej ilości źdźbeł, które i tak nie zostaną zakończone kłosami.

Powinniśmy tak sterować nawożeniem azotem, aby rośliny wytworzyły 2-3 kłosy. Zakładając, że obsada roślin wynosi 300 szt./m2, a każda roślina wytworzy 2 kłosy, to otrzymujemy 6 mln kłosów na 1 ha. Jeśli w każdym kłosie będzie 30 ziarniaków, to na 1 ha mamy 180 mln ziarniaków. Przy masie 1000 ziaren = 50 g daje to 9 t ziarna na 1 ha.

pszenica ozima, plantacja, marzec, Zamojszczyzna

Mikroskładniki w pszenicy

Spośród zbóż pszenica jest najbardziej wrażliwa na niedobór miedzi (Cu) i manganu (Mn), a mniej na niedobór cynku (Zn). Naszym glebom wg danych IUNG-PIB w Puławach obecnie najbardziej brakuje boru oraz miedzi (80 proc....

Warto przypomnieć sobie przypowieść o siewcy, która mówi o tym, że jedne ziarna wydały plon 30-krotny (wytworzyły 1 kłos), drugie 60-krotny (2 kłosy), a inne 100-krotny (3 kłosy). Nie ma nic o tym, że wydany plon był 120- lub 150-krotny.

To najkrótsza recepta na udaną uprawę zbóż. Mimo że ma już 2000 lat wciąż jest aktualna.

W pierwszym terminie należy zastosować nawozy zawierające szybko działający azot w formie saletrzanej. Najczęściej jest to saletra amonowa. Trzeba pamiętać, że taka forma azotu zastosowana w dużych dawkach zwiększa podatność roślin na uszkodzenia powodowane przez niskie temperatury. Nie zanosi się jednak na powrót mrozów.

Ze względu na powolne działanie w niskich temperaturach do stosowania w pierwszym terminie nie jest polecany mocznik.

Można także stosować roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM). Mimo że jest w formie płynnej, to nie wolno go stosować w formie oprysku dolistnego, bo właściwości parzące. Najlepiej jest go zastosować w formie oprysku grubokroplistego (potrzebne są odpowiednie końcówki). Podczas oprysku belka opryskiwacza powinna być maksymalnie uniesiona do góry.

gleba, śnieg, pole

Zawartość magnezu przyswajalnego w glebie – nic się nie zmienia

Zasobność gleb w magnez przyswajalny jest najlepsza w porównaniu z fosforem, a szczególnie z potasem – wynika z danych Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej opublikowanych przez GUS. Wcale to jednak nie oznacza, że jest dobrze. Aż...

W przypadku elitarnych odmian chlebowych (E), jakościowych odmian chlebowych (A) oraz odmian chlebowych (B) pszenicy szczególnie ważne jest dostarczenie roślinom wczesną wiosną także siarki, która bierze udział w procesach przemian azotu. Można ją dostarczyć w takich nawozach jak np. saletrosan lub Polifoska 21.

Dla wszystkich gatunków zbóż istotne jest dostarczenie magnezu, który bierze udział m.in. w procesie fotosyntezy. Pierwiastek ten można dostarczyć stosując m.in. Polifoskę 21, saletrzak, saletrę amonową z magnezem.   

Trzeba pamiętać, że w niskich temperaturach rośliny mają utrudnione pobieranie magnezu z gleby. W takiej sytuacji wskazane jest wykonanie oprysku dolistnego jedno- lub siedmiowodnym siarczanem magnezu, który zawiera także siarkę. Jednak ilości obu makroelementów dostarczanych w ten sposób są stosunkowo niewielkie i w żadnej mierze nie mogą zastąpić nawożenia doglebowego.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj