Zmieniają się stawki ubezpieczeń. Najwyżej "wyceniono" warzywa

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
11-12-2014,13:55 Aktualizacja: 11-12-2014,14:01
A A A
12 grudnia zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra rolnictwa w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na przyszły rok
 
Maksymalne sumy ubezpieczenia to kwoty, do jakich można podpisać umowę ubezpieczenia i w razie szkody całkowitej uzyskać odszkodowanie. 
 
Kwoty odzwierciedlają szacunkową wartość poszczególnych upraw rolnych i hodowli zwierząt gospodarskich oraz ewentualne koszty, jakie mogą ponieść rolnicy w przypadku szkód całkowitych. 
 
W przypadku upraw rolnych najwyżej "wyceniono" warzywa gruntowe (wzrost w stosunku do tegorocznych stawek), drzewa i krzewy owocowe oraz truskawki. 
 
W przypadku zwierząt najwyższe sumy maksymalne ubezpieczenia mają bydło, konie i świnie.
 
Maksymalne sumy ubezpieczenia, które obowiązywać będą od 2015 roku: 
 
1 ha upraw rolnych
 
+7 tys. zł dla zbóż,
+8,8 tys. zł dla kukurydzy,
+8,4 tys. zł dla rzepaku i rzepiku,
+42,5 tys. zł dla chmielu,
+28,4 tys. zł dla tytoniu,
+172,8 tys. zł dla warzyw gruntowych,
+82,5 tys. zł dla drzew i krzewów owocowych,
+43,6 tys. zł dla truskawek,
+29,3 tys. zł dla ziemniaków,
+12,3 tys. zł dla buraków cukrowych,
+23 tys. zł dla roślin strączkowych;
 
dla 1 sztuki zwierzęcia
 
+17,4 tys. zł dla bydła,
+8,9 tys. zł dla koni,
+900 zł dla owiec,
+800 zł dla kóz,
+2,1 tys. zł dla świń,
+53 zł dla kur, perlic i przepiórek,
+65 zł dla kaczek,
+250 zł dla gęsi,
+159 zł dla indyków,
+810 zł dla strusi.
 
- Dzięki wprowadzonym regulacjom rolnicy będą mogli zawrzeć umowy na sumy ubezpieczenia, które będą odzwierciedlać realną wartość plonów przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych regionów kraju oraz gatunków upraw - komentuje Andrzej Janc, dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Ubezpieczenia.
 
- Na uwagę zasługuje zmniejszenie maksymalnych sum ubezpieczenia dla do zbóż, rzepaku i ziemniaków. Jest to spowodowane spadkami cen skupu płodów rolnych. Zwiększyły się maksymalne sumy ubezpieczenia warzyw gruntowych. Ubezpieczeniem będzie można teraz objąć wysokowydajne kierunki produkcji - dodaje.
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu