Warzywa i owoce pod lupą inspekcji. Ponad 100 mandatów za nieprawidłowości

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-09-2023,11:30 Aktualizacja: 27-09-2023,11:32
A A A

W 207 hurtowniach, 24 przedsiębiorstwach produkcyjnych, 16 centrach dystrybucyjnych, 5 grupach producenckich i 1 handlu obwoźnym – odbyły się w II kwartale br. kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw, w tym ziemniaków.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S) zrealizowała je na terenie całego kraju, na początkowych etapach wprowadzania do obrotu (z wyjątkiem sprzedaży detalicznej konsumentowi finalnemu). Łącznie skontrolowano pod kątem znakowania oraz wymagań jakościowych 1032 partie, o masie 935,1 t, w tym: 844 partie świeżych owoców i warzyw (o masie 560,7 t) i 188 partii ziemniaków (o masie 374,4 t).

Całkowity brak oznakowania

„W przypadku obydwu kontrolowanych grup produktów najwięcej nieprawidłowości stwierdzano w zakresie znakowania, co dotyczyło 124 partii owoców i warzyw (14,7 proc. skontrolowanych) oraz 34 partii ziemniaków (18,1 proc. skontrolowanych). Niepokojący jest fakt, że najczęściej stwierdzane nieprawidłowości dotyczyły całkowitego braku oznakowania opakowań lub niezamieszczenia na opakowaniu wymaganych informacji, takich jak: kraj pochodzenia, cechy identyfikacyjne pakującego/wysyłającego, klasa jakości czy odmiana - w przypadku owoców i warzyw. W przypadku ziemniaków wykryto brak danych, takich jak: nazwa albo imię i nazwisko producenta oraz kod identyfikujący partię produktu. W toku prowadzonych kontroli inspektorzy nie stwierdzali przypadków fałszowania informacji o kraju pochodzenia” – wylicza w komunikacie IJHAR-S.

mrirw, ijhar-s, kontrola, jakość, owoce, warzywa, markety, sieci handlowe

Kontrola warzyw i owoców w dużych marketach. W co trzecim sklepie były nieprawidłowości

Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono w co trzecim sklepie zbadanym przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, m.in. co trzecia zakwestionowana partia świeżych warzyw i owoców nie zawierała...

Konieczna dokumentacja

Jak w nim dodano, podmioty wprowadzające do obrotu świeże owoce i warzywa na początkowych etapach dystrybucji są odpowiedzialne w szczególny sposób za prawidłowe znakowanie tych produktów oraz za posiadanie kompletnej dokumentacji.

„Dokumenty te pozwalają na weryfikację znakowania i pochodzenia posiadanych partii. Jest to warunek spełnienia przepisów o jakości handlowej oraz ogólnego prawa żywnościowego.

Zaniedbanie kwestii dotyczących znakowania i dokumentacji sprzyja powstawaniu procederów fałszowania informacji o pochodzeniu” – przekonuje Inspekcja.

Spadek nieprawidłowości

Jednocześnie wskazuje, że porównanie wyników kontroli z trzech ostatnich lat wskazuje na spadek nieprawidłowości w zakresie znakowania świeżych owoców i warzyw. W II kwartale 2023 roku był to spadek o 4,9 proc. względem III kwartału 2022 roku, a w przypadku ziemniaków konsumpcyjnych - spadek o 15,2 proc. wobec IV kwartału 2021 roku.

bronisze, rynek hurtowy, kmera, handel, warzywa, owoce, import

Ceny hurtowe warzyw w Broniszach niższe niż przed rokiem

W Broniszach jest pełen asortyment owoców i warzyw, popyt umiarkowany. Warzywa i importowane owoce są tańsze niż przed rokiem, krajowe owoce - nieco droższe. W sumie wartość koszyka jest tylko o 1 proc. wyższa r/r. - poinformował PAP ekspert...

„Wymagania jakościowe określone w normach handlowych UE (wymagania minimalne, wymagania odnośnie dojrzałości, klasyfikacji, wielkości i prezentacji) zakwestionowano w przypadku 0,7 proc. partii owoców i warzyw. Wykryto przede wszystkim niespełnienie wymagań minimalnych dotyczących jakości bądź wielkości. Kontrolą w zakresie szczegółowych wymagań jakości handlowej określonych w rozporządzeniu MRiRW objęto 188 partii ziemniaków. Nieprawidłowości w powyższym zakresie nie stwierdzono” – dodaje IJHAR-S.

Decyzje o karach i mandaty

Jeśli chodzi o sankcje, w związku z wykrytymi nieprawidłowościami, wojewódzcy inspektorzy JHAR-S wydali ogółem 10 decyzji administracyjnych nakładających kary pieniężne na łączną kwotę 7 669,50 zł. Ponadto na osoby odpowiedzialne nałożono 114 mandatów karnych w kwocie 22 600 zł.

„Mając na uwadze wyniki tegorocznej kontroli, IJHARS będzie realizowała dalsze sukcesywne kontrole jakości handlowej świeżych owoców i warzyw oraz ziemniaków ze szczególnym uwzględnieniem ich oznakowania” – zapowiada Inspekcja.

Poleć
Udostępnij