W Polsce wciąż mamy sporo zdegradowanych gruntów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-01-2019,8:10 Aktualizacja: 04-01-2019,8:19
A A A

W latach 2000-2017 areał użytków rolnych w Polsce zwiększył się, a powierzchnia terenów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych pozostała na tym samym poziomie.

Jak podaje w swoim opracowaniu "Ochrona środowiska 2018" Główny Urząd Statystyczny, w 2017 r. powierzchnia użytków rolnych wyniosła 18,8 mln ha i była większa o 0,7 mln ha niż w 2000 r.

gleby w polsce, Ochrona środowiska 2018, zakwaszenie gleby, gus, wapnowanie

Jakie mamy gleby? Zobacz najnowsze dane

Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym zakwaszenie użytków rolnych ma tak duże rozmiary. Stanowi to jeden z najważniejszych czynników ograniczających produkcję roślinną - wskazuje GUS w dokumencie "Ochrona...

Powierzchnia terenów leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych w 2017 r. wyniosła natomiast 9,5 mln ha - w porównaniu do 2000 r. więcej o 0,4 mln ha.

"Największe zmiany odnotowano w użytkach ekologicznych, których powierzchnia od 2000 r. wzrosła prawie 5-krotnie, z 9 tys. ha (w 2000 r.) do 43 tys. ha (w 2017 r.)" - wylicza GUS.

Ciekawe dane w dokumencie statystyków dotyczą odłogów (powierzchni gruntów ornych niedających plonów, które co najmniej przez dwa lata nie były wykorzystywane rolniczo) oraz ugorów (powierzchnie, które w danym roku były przejściowo nieobsiane - grunty wyłączone z rolniczego użytkowania w danym roku).

Otóż od 2000 r. obserwowany jest spadek powierzchni odłogów i ugorów na użytkach rolnych z ok. 1290 tys. ha w 2000 r. do ok. 150 tys. ha w 2017 r. Największy udział powierzchni gruntów ugorowanych w powierzchni gruntów ornych charakteryzuje województwa: podkarpackie (3,3 proc.), śląskie (2,1 proc.) i zachodniopomorskie (1,8 proc.).

badanie gleby, pestycydy, pestycydy w ziemi, projekt rolniczy Diverfarming, Violette Geissen

Naukowcy alarmują. Obecność pestycydów zagraża glebom

Badanie próbek gleb pochodzących z 11 krajów europejskich wykazało w większości pozostałości pestycydów - alarmują naukowcy zrzeszeni w unijnym projekcie rolniczym Diverfarming. Wykorzystywanie zabiegów fitosanitarnych...

Warto też zwrócić uwagę - szczególnie w dobie "głodu ziemi" wśród rolników - na dane dotyczące gruntów zdegradowanych (takich, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych, działalności przemysłowej czy wadliwej działalności rolniczej) oraz gruntów zdewastowanych (które utraciły całkowicie wartość użytkową w wyniku ww. przyczyn).

W 2017 r. zrekultywowano tylko 1,3 tys. ha takich gruntów (o 10 proc. mniej niż w 2016 r.), zmalała również powierzchnia gruntów zagospodarowanych rok do roku i wyniosła 0,5 tys. ha.

"Stopień rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych i zdegradowanych jest nadal niezadowalający i stanowił w 2017 r. odpowiednio 2,1 i 0,8 proc. ogólnej powierzchni gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, wynoszącej 62 tys. ha" - wskazuje GUS.
 

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!