Susza, grad, deszcz nawalny i przymrozki spustoszyły uprawy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marcin Szywała PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-09-2019,8:05 Aktualizacja: 19-09-2019,8:11
A A A

W województwie pomorskim w wyniku suszy ucierpiało około 58,3 tys. hektarów upraw rolnych, a dotkniętych jest nią niemal 3 tys. gospodarstw rolnych z terenu 42 gmin.

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku wyliczył, że powierzchnia upraw dotkniętych stratami wynosi blisko 70,5 tys. hektarów, z czego w wyniku suszy ucierpiało około 58,3 tys. hektarów, gradu ponad 4,6 tys., ulewami ponad 6,7 tys., a przymrozkami wiosennymi blisko 800.

susza rolnicza, pomoc suszowa, krajowa rada Izb Rolniczych, pomoc de minimis

Rolniczy samorząd obawia się o pomoc suszową

Według Krajowej Rady Izb Rolniczych zmiany w przepisach budzą niepokój, że poszkodowani przez tegoroczną suszę producenci rolni nie otrzymają pomocy na ubiegłorocznym poziomie. KRIR wystosowała do premiera sprzeciw w związku z...

Na terenie województwa pomorskiego suszą jest dotkniętych 2 922 gospodarstw rolnych, gradem 314, deszczem nawalnym 325, a przymrozkami wiosennymi 151. Łącznie jest poszkodowanych 3712 gospodarstw.

W 71 gminach woj. pomorskiego działają lub działały komisje ds. szacowania strat w rolnictwie, z czego w 42 gminach komisje szacują lub szacowały straty spowodowane suszą, w 11 gradem, w 7 nawalnym deszczem, a w 11 wiosennymi przymrozkami.

Dotychczas oszacowana wartość strat spowodowanych przez grad wynosi ponad 95 tys. zł, a przez przymrozki wiosenne ponad 67 tys. zł.

Szacunkowa wartość strat to łącznie ponad 162,7 tys. zł.

Prace zakończyło już pięć komisji: trzy powołane z powodu suszy, jedna do szacowania szkód wywołanych przez grad oraz jedna do szacowania strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu