Straty na polach i łąkach sięgały kilkudziesięciu procent. A w państwowej aplikacji?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-09-2022,12:30 Aktualizacja: 22-09-2022,10:16
A A A

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wnioskuje o ponowne przeanalizowanie działania aplikacji suszowej i przekazuje postulaty dotyczące zmiany przepisów odnośnie szacowania strat na polach i łąkach.

Właśnie m.in. o szacowaniu strat w uprawach rolnych, kredytach klęskowych czy sukcesji w gospodarstwach rolnych rozmawiali przewodniczący rad powiatowych i komisji podczas cyklicznego spotkania z Zarządem W-MIR.

susza rolnicza, IUNG, Klimatyczny Bilanas Wodny, niedobory wody

Susza w ośmiu województwach, najbardziej dotyka uprawy kukurydzy

Suszę rolniczą w okresie od 11 lipca do 10 września stwierdzono w ośmiu województwach. Największy niedobór wody wystąpił na Pomorzu Zachodnim i W Wielkopolsce. Susza dotyka przede wszystkim uprawy kukurydzy - przekazał Instytut Uprawy...

Zwracano uwagę, że wnioski o szacowanie strat można składać wyłącznie przez aplikację do 15 października. Na Warmii i Mazurach złożono 228 dokumentów, z czego tylko w 16 straty były na poziomie powyżej 30 proc. Pozostałe 212 wniosków zostało odrzuconych.

"Według raportów przygotowywanych przez IUNG-PIB stwierdzono występowanie suszy w całym województwie warmińsko-mazurskim już od pierwszego okresu raportowania (21.03.2022 - 20.05.2022) dla zbóż jarych i ozimych, a w kolejnych pojawiły się rośliny, u których stwierdzono ujemny bilans wodny, takie jak rzepak, kukurydza, rośliny strączkowe, okopowe. Deficyt wody występował w całym województwie, praktycznie przez cały okres wegetacyjny, dla wszystkich roślin, co widać było podczas żniw i sianokosów. Rolnicy zgłaszali straty plonów na poziomie 30-40 proc. w gospodarstwie, podczas gdy aplikacja suszowa wskazuje straty tylko na gruntach kategorii I. W kilku tylko gminach powiatu szczycieńskiego suszę odnotowano na II kategorii gleby" - wskazuje warmińsko-mazurski samorząd rolniczy.

susza w Mołdawii, zniszczone uprawy, Natalia Gavrilita, kukurydza, słonecznik

Susza zniszczyła wiele upraw. Rolnicy proszą rząd o wsparcie

Uprawy kukurydzy, słonecznika oraz buraków cukrowych są w Mołdawii z powodu suszy o ponad 60 proc. mniejsze - podało Stowarzyszenie Sektora Rolniczego (AFF) w liście do rządu Natalii Gavrility. Plantatorzy zaapelowali do władz kraju o pilne...

Zwraca uwagę, że susza w znacznym stopniu dotknęła też trawy i mieszanki traw. Gospodarze zgłaszali straty w drugim i trzecim pokosie na poziomie 70 proc. W niektórych przypadkach koszt koszenia i zbioru drugiego oraz trzeciego pokosu okazał się bardzo uciążliwy ze względu na niski plon.

W związku z tym Zarząd W-MIR zwrócił się do Henryka Kowalczyka, wicepremiera i ministra rolnictwa, o ponowne przeanalizowanie działania aplikacji suszowej, która wskazuje zjawisko tylko na glebach kategorii I. Przekłada się to na szacowanie strat w gospodarstwach na poziomie kilkunastu procent, podczas gdy susza widoczna była przez cały okres wegetacyjny, a straty w zbożach, roślinach oleistych, kukurydzy - a w szczególności w trawach - sięgały do 50 proc. całego plonu.

Jednocześnie rolniczy samorząd przekazał postulaty dotyczące zmiany przepisów odnośnie szacowania strat oraz propozycje usprawnienia działania aplikacji suszowej, wypracowane podczas posiedzenia działającej przy izbie Komisji Problemowej ds. Monitorowania Strat Spowodowanych Niekorzystnymi Warunkami Atmosferycznymi.

Chodzi o:

  • ponowne przeanalizowanie przepisów, które wprowadzą procedurę odwoławczą od wyników szacowania przez aplikację suszową do właściwego wojewody, celem powołania komisji odwoławczej i ponownego szacowania strat na miejscu w gospodarstwie. Wniosek podyktowany jest znaczącym zaniżaniem strat suszowych przez aplikację suszową
  • zabezpieczenie puli środków na wyrównanie strat dla rolników z powodu suszy w 2022 roku. Zapewnienie środków umożliwi szybszą wypłatę rekompensat za 2022 rok
  • dokonanie zmiany w aplikacji suszowej, polegającej na możliwości doszacowania kolejnych upraw w późniejszym terminie lub automatycznego ponownego szacowania upraw w przypadku pojawienia się kolejnych raportów, w których wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego była ujemna dla danej rośliny. Obecnie można tylko raz w danym roku wysłać wniosek o szacowanie strat suszowych, co jest nie do zaakceptowania
  • skorelowanie aplikacji suszowej z aplikacją ARiMR, celem zamieszczania zdjęć geotagowanych do aplikacji szacującej straty. Zdjęcia mogą ukazać faktyczny obraz suszy w uprawach i będą pomocne przy ewentualnych odwołaniach
  • zmianę sposobu logowania do aplikacji suszowej i podpisywania wniosku za pomocą loginu i hasła z aplikacji eWniosekPlus, a nie tak jak dotychczas za pomocą profilu zaufanego. Ułatwi to rolnikom wykluczonym cyfrowo składanie wniosku suszowego
  • zmianę zabezpieczeń aplikacji suszowej w taki sposób, by po błędnym wpisaniu loginu i hasła nie blokowała dostępu do aplikacji eWniosekPlus. Zmiana ta wyeliminuje konieczność ponownego przywracania hasła w biurach powiatowych ARiMR lub zdalnie poprzez podanie kwoty dopłat za ostatni rok

    Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu