Rolnicze zrzeszenia piszą do ministra ws. nowych technik genomowych. Chcą zmiany stanowiska Polski

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-01-2024,12:55 Aktualizacja: 25-01-2024,13:03
A A A

Pięć organizacji rolniczych wspólnie wystąpiło do ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego z wnioskiem o pilne konsultacje w celu zrewidowania polskiego stanowiska wobec nowych technik genomowych (NGT), w związku z planowanymi uregulowaniami europejskimi.

Pod tym wystąpieniem podpisali się szefowie takich zrzeszeń, jak: Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, Krajowy Związek Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Podkreślili oni, że przed polskim i europejskim rolnictwem stoi szereg wyzwań, szczególnie w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych, ograniczonej dostępności środków ochrony roślin, nawozów i zasobów wodnych oraz konieczności sprostania konkurencji z krajów trzecich (perspektywa przyłączenia się nowych krajów do UE, w których nowe techniki genomowe już są stosowane), a jednocześnie zapewnienia zrównoważonego rozwoju, zgodnie ze Strategią unijną „Od pola do stołu” i Europejskim Zielonym Ładem.

spotkanie, ministrowie, rolnictwo, ue, techniki genomowe, produkcja żywności, zmiana klimatu

Ministrowie rolnictwa UE rozmawiali o innowacyjnych technikach genomowych przy produkcji żywności

W Kordobie w Hiszpanii we wtorek zakończyło się trzydniowe nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa państw Unii Europejskiej pod hasłem "Nowe techniki na rzecz zrównoważonego rolnictwa". Dyskutowano m.in. o...

Nowe odmiany roślin - z przełożeniem na ekonomię

„Nowe techniki genomowe (NGT) są wskazywane jako potencjalne narzędzia, które mogą znacząco pomóc w sprostaniu tym wyzwaniom w stosunkowo krótkim czasie. Pozwalają bowiem, w oparciu o posiadany krajowy potencjał Państwowych Instytutów Badawczych oraz firm hodowlanych, na wyhodowanie roślin o pożądanych cechach, bez ingerencji międzygatunkowej. Dzięki temu można uzyskać odmiany roślin równoważnych tym z konwencjonalnych metod hodowli, lecz w zdecydowanie szybszy, bardziej ukierunkowany i precyzyjny sposób. Mogą one pomóc w opracowaniu odmian roślin efektywniej wykorzystujących składniki odżywcze, zwiększonej tolerancji lub odporności na rosnącą presję szkodników i choroby, jak również zwiększyć odporność roślin na suszę, szoki temperaturowe i inne zmiany klimatu, charakteryzujące obecne czasy” – czytamy w wystąpieniu.

Jak w nim dalej wskazano, nowe techniki genomowe można wykorzystać do opracowania odmian roślin uprawnych dostosowanych do polskich warunków glebowych i klimatycznych, co z pewnością może mieć istotne znaczenie dla ekonomiki gospodarstw rolnych i poszczególnych hodowców.

NGT mogą być pomocne w zmniejszeniu nakładów

„Ograniczanie kosztów powinno być głównym celem wprowadzania innowacji do rolnictwa i gospodarki żywnościowej i jest jednym ze strategicznych celów rządu w rolnictwie i gospodarce żywnościowej. Nowe techniki genomowe mogą przyczynić się do dalszego doskonalenia zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami i pomóc w zmniejszeniu nakładów związanych z użyciem nawozów oraz środków ochrony roślin, ograniczyć wzrastające koszty suszenia i przechowywania plonów, wreszcie zoptymalizować inne procesy agrotechniczne, czyniąc tym samym dla rolników proces gospodarowania bardziej wydajnym i efektywnym” – brzmi wniosek.

naukowcy, badanie, jęczmień, prąd

Prąd pomaga uprawom jęczmienia

Stymulacja elektryczna sprawiła, że hydroponicznie uprawiany jęczmień rósł aż o 50 proc. szybciej. To może być jedna z odpowiedzi na żywieniowe wyzwania cywilizacji – uważają twórcy metody. Zespół z Uniwersytetu w...

Jego autorzy są zainteresowani tym, aby przy użyciu nowych technik genomowych doskonalić takie cechy, jak zawartość białka, tłuszczu, zaolejenie, zawartość cukrów lub skrobi, co pozwoliłoby na uniezależnienie się od występującego odcinkowo importu np. komponentów paszowych. Można także wzmocnić wówczas taką istotną cechę produkcji roślinnej, jaką staje się dostarczanie biomasy i wspomoże wychwytywanie CO2 w celu lepszego obiegu węgla w uprawach, co jest priorytetem w rolnictwie europejskim.

Główną przeszkodą w rozwoju – regulacje unijne

„W obliczu malejącej dostępności chemicznych środków ochrony roślin, nowe techniki genomowe stają się niezbędnym narzędziem, pozwalającym rolnikom skuteczniej chronić swoje uprawy, gdyż uzyskanie odporności na choroby i szkodniki znacząco zredukuje potrzebę stosowania chemicznych zabiegów. Przyniesie to także wymierną korzyść w postaci lepszego ukierunkowania środków publicznych przekazywanych na wsparcie poszczególnych sektorów rolnictwa, a także zintensyfikowanie programów rządowych nakierowanych na polepszenie bilansu białka, przechowalnictwo czy dostarczenie biomasy na potrzeby OZE i gospodarki obiegu zamkniętego” – oceniają rolnicze organizacje.

Według nich, główną przeszkodą w rozwoju nowych technik genomowych są ramy regulacyjne obowiązujące w Unii Europejskiej. Coś jednak drgnęło w tym zakresie, bo w lipcu 2023 roku Komisja Europejska zaproponowała przepisy dopuszczające nowe techniki genomowe. A w grudniu 2023 roku odbyło się w tej sprawie głosowanie w Parlamencie Europejskim.

piorin, wiorin bydgoszcz, badania, pozostałości śor

Płody rolne sprawdzone pod kątem środków ochrony roślin. Nieprawidłowości m.in. w burakach i kukurydzy

Każdego roku na terenie kraju pobieranych jest do badań około 4000 prób płodów rolnych do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin. To ustawowe zadanie, które Państwowa Inspekcja Ochrony...

Część krajów, w tym Polska, wyraziło swój sprzeciw wobec zaproponowanej formy regulacji. Tymczasem nowe, dostosowane do obecnych warunków konkurencji na globalnym rynku, unijne ramy prawne są niezbędne, aby umożliwić wdrożenie tej, jak również przyszłych, innowacji” – dodano w wystąpieniu.

Polskie stanowisko krótkowzroczne i niezrozumiałe

Zdaniem jego sygnatariuszy, dotychczasowe stanowisko polskie jest w tym kontekście krótkowzroczne, niekonsekwentne, a dla wielu rolników i ich branżowych związków po prostu niezrozumiałe, z góry ustawiające naszych producentów rolnych na przegranej pozycji nie tylko w rywalizacji z konkurentami z krajów trzecich (takich jak Ukraina, Brazylia, Kanada czy Argentyna), ale również z niektórymi państwami UE (jeżeli miałaby zostać zastosowana klauzula opt-out).

„W interesie naszych producentów rolnych należałoby tę kwestię pilne przedyskutować, aby finalnie na forum Parlamentu Europejskiego i organów wykonawczych UE poprzeć przepisy zezwalające na wykorzystanie nowych technik genomowych w polskim i europejskim rolnictwie i gospodarce żywnościowej” – podsumowano wniosek.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu