Przymrozki wyprzedzają przepisy. Izba pisze do ministra

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-04-2019,13:00 Aktualizacja: 21-04-2019,13:05
A A A

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej domaga się zmiany definicji wiosennych przymrozków, określonej w ustawie o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Jest już wystąpienie w tej sprawie do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Rolniczy samorząd podkreśla, że postępujące zmiany klimatu, przejawiające się w Polsce m.in. łagodnym przebiegiem zimy z niewielkimi opadami śniegu i deszczu oraz stosunkowo wysokimi temperaturami powietrza w okresie przedwiośnia skutkują przyśpieszeniem rozpoczęcia wegetacji roślin nawet o 2-3 tygodnie.

siewka buraka, rola, Sahryń

Przymrozki a wschody buraka

Część kraju dotknęły w ostatnich dniach silne przymrozki. Mają też wystąpić w najbliższych dwóch dniach. Stanowią one poważne zagrożenie dla siewek buraka cukrowego. Szczególnie zagrożona jest północna i centralna część kraju....

"Konieczność jak najefektywniejszego wykorzystania skromnych zimowych zapasów wody glebowej skłania większość rolników do podejmowania decyzji o wcześniejszych siewach roślin jarych i sadzeniu ziemniaków" - wskazuje WIR.

Jak jednak zwraca uwagę, mimo ocieplania się klimatu, nie maleje zagrożenie uszkadzania roślin przez wiosenne przymrozki. A ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich stanowi, że przymrozki wiosenne oznaczają szkody polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części, spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0 st. C dopiero od 15 kwietnia do 30 czerwca.

"Zapis ten oznacza w praktyce, że rolnik nie może ubiegać się o odszkodowanie z tytułu zawartego ubezpieczenia, jeżeli uprawa została zniszczona przez przymrozek, który wystąpił przed tą datą. Należy przypuszczać, że kilkanaście lat temu, gdy pisano ustawę, 15 kwietnia był dniem zakończenia siewu większości roślin jarych i wcześniej występujące przymrozki jeszcze nie zagrażały uprawom. Tymczasem w latach ostatnich siewy większości roślin jarych kończą się już pod koniec marca" - przekonuje rolniczy samorząd.

Stąd wniosek o podjęcie przez resort rolnictwa działań w kierunku dostosowania ustawowego terminu zapewniającego ochronę ubezpieczeniową z tytułu wystąpienia przymrozków wiosennych do aktualnie panujących w kraju warunków atmosferycznych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement