Otwarte Drzwi w IUNG-PIB Puławy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: IUNG-PIB (art) | redakcja@agropolska.pl
18-05-2017,19:00 Aktualizacja: 19-05-2017,16:29
A A A

W dniach 22-26 maja IUNG-PIB w Puławach organizuje kolejną edycję Otwartych Drzwi. Warto skorzystać z tej okazji, aby pozyskać rzetelną wiedzę.

Udział należy wcześniej zgłosić, najlepiej pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie: e-mail: duw@iung.pulawy.pl, fax: 81/47-86-721; tel. 81/47-86-720 lub 81/47-86-723. W zgłoszeniu należy podać dzień oraz godzinę przyjazdu, czas trwania pobytu oraz wybrać tematykę.

studenci WNE, RZD Żelazna, Edward Pawlik

Poznawanie rolnictwa w RZD w Żelaznej

Studenci Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW mieli okazję zapoznać się z wzorowo prowadzonym gospodarstwem jakim jest Rolniczy Zakład Doświadczalny w Żelaznej. Wizyta była elementem zajęć z fakultetu „Technologie produkcji roślinnej”....

Propozycja instytutu jak co roku jest bardzo bogata i każdy z zainteresowanych znajdzie coś dla siebie.

Osada Pałacowa:

 • Organizacja i działalność IUNG-PIB – prezentacja (prof. dr hab. S. Krasowicz, dr M. Zarychta, dr A. Bochniarz),
 • Transfer wyników badań IUNG-PIB dla doradztwa, szkół i praktyki rolniczej (dr M. Zarychta),
 • Integrowana ochrona przed szkodnikami (dr G. Hołubowicz-Kliza),
 • Integrowana ochrona przed chorobami (dr G. Hołubowicz-Kliza),
 • Sposoby ograniczania i eliminacji zanieczyszczeń wód biogenami na obszarach wiejskich (dr A. Tujaka),
 • Wydawnictwa IUNG-PIB – oferta dla uczniów, producentów, doradców i naukowców (dr A. Bochniarz),
 • Ptaki krajobrazu rolniczego (mgr P. Safader),
 • Ochrona siedlisk lęgowych ptaków w programie rolno-środowiskowo-klimatycznym (mgr P. Safader),
 • Historia ośrodka nauk rolniczych oraz zespołu parkowo-pałacowego w Puławach – spacer po parku (R. Stochmal),

rolnictwo niskoemisyjne, uprawa roli, szkolenie dla rolników, Końskowola, LODR

Manewry w Końskowoli. O tym powinien wiedzieć każdy rolnik

10 maja Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z firmą Agronom zorganizował w Końskowoli (powiat puławski) szkolenie praktyczne zatytułowane "Manewry polowe". Najpierw rolnicy wysłuchali serii wykładów. Dr hab. Marek...

 • Rolnictwo ekologiczne w badaniach IUNG-PIB (dr K. Jończyk),
 • Uproszczenia w uprawie roli i technice siewu – konieczność, ale i wyzwanie (dr hab. J. Smagacz, prof. nadzw.),
 • Płodozmian we współczesnym rolnictwie (dr hab. J. Smagacz, prof. nadzw.),
 • Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych w Polsce (dr K. Jończyk, dr J. Stalenga),
 • Rolnictwo niskoemisyjne w praktyce (dr hab. M. Matyka, prof. nadzw.),
 • Rolnictwo zrównoważone i metody oceny stopnia zrównoważenia na poziomie gospodarstwa (dr inż. A. Berbeć, dr hab. B. Feledyn-Szewczyk, prof. nadzw.),
 • Wpływ nieprodukcyjnych elementów krajobrazu na bioróżnorodność na gruntach ornych (dr inż. P. Radzikowski),
 • Wpływ rolnictwa ekologicznego na różne grupy organizmów (dr inż. P. Radzikowski),
 • Rolnictwo na ratunek Ziemi (dr hab. J. Kozyra),
 • Zadrzewienia w krajobrazie (dr R. Borek),
 • Uprawa „przewódkowych” odmian pszenicy jarej (dr hab. J. Grabiński, prof. nadzw.),

Stan upraw na północnym Mazowszu

Pogoda tej wiosny jak zwykle nie rozpieszcza rolników. Duże ilości opadów, ciepły marzec, a następnie rekordowo zimny kwiecień i majowe przymrozki, a nawet opady śniegu dają się we znaki rolnikom na północnym Mazowszu tak samo...

 • Aspekty żywieniowe owsa i jego przetworów (dr hab. A. Sułek),
 • Integrowana uprawa pszenicy (dr hab. A. Sułek),
 • Agrotechnika zbóż w warunkach zmieniającego się klimatu (dr hab. J. Grabiński, prof. nadzw.),
 • Pszenżyto zboże paszowe (dr hab. B. Jaśkiewicz),
 • Zboża niechlebowe – znaczenie i perspektywy (dr hab. D. Leszczyńska),
 • Różne aspekty produkcji jęczmienia na tle innych zbóż (dr hab. D. Leszczyńska),
 • Praktyczne znaczenie allelopatii w rolnictwie zrównoważonym i ekologicznym (dr hab. D. Leszczyńska),
 • Agrotechnika jęczmienia browarnego (prof. dr hab. K. Noworolnik),
 • Dobór odmian, jakość ziarna oraz zawartość mikotoksyn w integrowanej ochronie zbóż (prof. dr hab. G. Podolska) tylko 22-23 maja,
 • Przydatność lucerny do wypasania (dr E. Gaweł),
 • Rola roślin motylkowatych drobnonasiennych w rolnictwie ekologicznym (dr E. Gaweł),
 • Koncentrat białkowy z lucerny w żywieniu zwierząt i ludzi (dr E. Gaweł),

Operation Pollinator, nasiona, mieszanki

Operation Pollinator

Operation Pollinator to Akcja na rzecz Owadów Zapylających prowadzona przez firmę Syngenta. W tym roku w całym kraju firma rozdała bezpłatnie nasiona do obsiania 830 ha w celu stworzenia siedlisk dla owadów zapylających. Program...

 • Oddziaływanie pól magnetycznych na organizmy żywe (prof. dr hab. J. Podleśny) tylko 23 i 25 maja,
 • Możliwości zwiększenia produkcji białka paszowego z nasion roślin strączkowych w Polsce (prof. dr hab. J. Księżak),
 • Metody regulacji zachwaszczenia w ekologicznej uprawie kukurydzy (dr hab. M. Staniak) tylko 23-24 maja,
 • Ekonomiczna ocena uprawy wybranych gatunków roślin pastewnych (dr J. Bojarszczuk) tylko 23-25 maja,
 • Stan i perspektywy uprawy soi w Polsce (mgr inż. K. Czopek) tylko 22-23 maja,
 • Wykorzystanie mapy glebowo-rolniczej i systemu informacji przestrzennej dla potrzeb rolnictwa i ochrony środowiska (dr J. Jadczyszyn),
 • Wpływ systemów uprawy gleby na nasilenie spływu powierzchniowego i erozji gleby (dr J. Jadczyszyn),
 • Rozwój obszarów wiejskich w uwarunkowaniach Unii Europejskiej (dr hab. F. Woch, prof. nadzw.),
 • Metody ograniczania procesów erozji wodnej (dr E. Nowocień) 23-26 maja,
 • Znaczenie biotechnologii w naukach rolniczych: analizy molekularne w badaniach patogenów roślinnych (dr M. Przybyś – prezentacja w laboratorium), kultury in vitro w badaniach rolniczych (dr A. Czubacka – prezentacja w laboratorium),

Urszula Krasuska

Dlaczego nasiona śpią?

Wydawałoby się, że każdy z nas wie jak kiełkują nasiona i  jakie warunki muszą być spełnione dla prawidłowego przebiegu tego procesu. Ale czy tak jest rzeczywiście? Rośliny produkują zwykle bardzo dużą ilość nasion, taka strategia umożliwia...

 • Rola zasobów genowych w hodowli nowoczesnych odmian tytoniu (dr A. Trojak-Goluch – wykład i prezentacja w szklarni),
 • Elementy integrowanej ochrony tytoniu (dr A. Trojak-Goluch – wykład i prezentacja w szklarni),
 • Nauka w służbie praktyki – produkcja zdrowych sadzonek chmielu (dr U. Skomra – wykład i prezentacja w szklarni),
 • Roślina – zielony bioreaktor, czyli o tym jak wykorzystać rośliny do produkcji szczepionek, leków i użytecznych związków chemicznych (dr M. Przybyś – wykład),
 • Techniki rozdziału związków chemicznych – chromatografia i elektroforeza (dr M. Przybyś – wykład i prezentacja w laboratorium),
 • Podstawy żywienia i nawożenia roślin uprawnych (dr hab. A. Podleśna),
 • Czy azotany stanowią zagrożenie dla ludzi? (mgr B. Jurga),
 • Jak zatrzymać azot? – krótki wykład o ograniczaniu strat azotu z rolnictwa (mgr B. Jurga),
 • „Ekologiczne rolnictwo” – co to znaczy? (mgr B. Jurga),
 • Znaczenie wapnowania w produkcji roślinnej (dr P. Ochal),

ciągnik, opryskiwacz

Chelaty i sole – wady i zalety

Obecnie w rolnictwie intensywnym dokarmianie dolistne mikroelementami należy do podstawowych elementów technologii uprawy. Efektywność zabiegów zależy jednak w dużej mierze od dobrze dobranych mikronawozów, których na...

 • Nawożenie kukurydzy na ziarno (mgr D. Wach),
 • Zasady zrównoważonego nawożenia zbóż (prof. dr hab. A. Pecio),
 • Diagnostyka potrzeb nawożenia roślin (mgr D. Wach, prof. dr hab. A. Pecio),
 • Możliwości nawozowego zagospodarowania pofermentu z biogazowni (dr R. Winiarski),
 • Środowiskowe aspekty gospodarowania materią organiczną w rolnictwie (dr D. Pikuła),
 • Azomais – innowacyjna uproszczona technologia siewu i nawożenia kukurydzy (dr P. Ochal, dr T. Jadczyszyn),
 • Biostymulatory w uprawie roślin (dr A. Rutkowska),
 • Rolnictwo precyzyjne w badaniach IUNG-PIB (prof. dr hab. A. Pecio),
 • Fizjologiczne wskaźniki wrażliwości roślin na stres suszy (mgr D. Wach),
 • Znaczenie siarki we współczesnym rolnictwie (dr hab. A. Podleśna),
 • Rola bakterii wiążących azot atmosferyczny w obiegu azotu w przyrodzie (prof. dr hab. S. Martyniuk),

soja, siewka, wschody, przymrozki

Soja: przymrozki nie uszkodziły roślin

Tegoroczna wiosna nie rozpieszcza rolników. Na dzień dzisiejszy na większości plantacji soi już widać wschody. Kwiecień według synoptyków w całym kraju był jednym z zimniejszych w ostatnich latach. Wczesny termin siewu soi, tj....

 • Mikoryza – symbioza grzybów z roślinami – biologia i znaczenie gospodarcze (dr A. Księżniak),
 • Grzyby z rodzaju Fusarium – patogeny ziarna zbóż (dr J. Czaban),
 • Mikrobiologia gleb – ocena aktywności biologicznej gleb w badaniach rolniczych (dr A. Gałązka),
 • Rola szczepionek bakteryjnych w uprawie roślin bobowatych (mgr M. Kozieł),
 • Bioróżnorodność środowiska glebowego – metodyka badań (dr A. Gałązka),
 • Rola glomaliny – glikoproteiny glebowej produkowanej przez grzyby endomykoryzowe w poprawie jakości gleb (dr A. Gałązka).

Hala Wegetacyjna Puławy:

 • Prezentacja doświadczeń wazonowych i na mikroparcelach glebowych (dr P. Nieróbca, dr hab. D. Leszczyńska, dr hab. B. Jaśkiewicz),
 • Prezentacja oceny jakości ziarna zbóż (mgr E. Boguszewska),
 • Prezentacja prac prowadzonych na jednej z najstarszych Stacji Meteorologicznych w Polsce (mgr T. Jóźwicki, mgr J. Królikowski),

objawy kiły kapusty, rzepak ozimy

Kiła kapusty atakuje rośliny rzepaku

Najprostszą metodą zapobiegania stratom powodowanym przez kiłę kapusty jest wybór odmian rzepaku odpornych na tę groźną chorobę.  Kiła kapusty to choroba wywoływana pierwotniakiem Plasmodiophora brassicae – bezwzględnym pasożytem,...

 • Metodyka i sposób przygotowywania doświadczeń na hali wegetacyjnej (dr P. Nieróbca),
 • Wpływ różnych poziomów wilgotności gleby na produkcyjność i aktywność aparatu fotosyntetycznego soi, grochu i bobiku. Prezentacja doświadczeń wazonowych, pokaz aparatury badawczej wykorzystywanej do pomiarów intensywności fotosyntezy, fluorescencji chlorofilu i zawartości chlorofilu w liściach (CIRAS-2, fluorymetr Pocker PEA, chlorofilometr SPAD-502) (mgr inż. K. Czopek) tylko 22-23 maja.

Hala Wegetacyjna w RZD Grabów:

 • Wpływ gleb o zróżnicowanym uziarnieniu na rozwój i plon jęczmienia jarego w warunkach stresu suszy - prezentacja doświadczenia wazonowego w warunkach półkontrolowanych (mgr B. Bartosiewicz).

Rolniczy Zakład Doświadczalny IUNG-PIB „Kępa” w Puławach - Gospodarstwo Osiny:

 • Demonstracja łanowych doświadczeń polowych nad porównaniem systemów gospodarowania: ekologiczny, integrowany, intensywny, monokultura (dr K. Jończyk),  
 • Demonstracja doświadczeń nad uprawą roślin na cele energetyczne (dr hab. M. Matyka, prof. nadzw.),
 • Demonstracja łanowych doświadczeń z technologiami produkcji ziarna zbóż ((dr hab. J. Grabiński, prof. nadzw., dr hab. A. Sułek, dr hab. D. Leszczyńska, dr P. Nieróbca).

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.