Nie zmienią się kryteria uznawania gruntów nadających się pod uprawę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-02-2023,13:40 Aktualizacja: 03-02-2023,13:51
A A A

Kryteria uznawania gruntów za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy mają być analogiczne do obecnych. Do 31 lipca trzeba będzie przeprowadzić przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usuniecie niepożądanej roślinności.

Na stronach RCL opublikowano projekt rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się do wypasu lub uprawy. Ich ustalenie ma zabezpieczyć przed nieuzasadnionym przyznawaniem pomocy do gruntów, na których nie jest prowadzona działalność rolnicza.

Rolnictwo węglowe, eoschematy, KRIR, praktyka "Zróżnicowana struktura upraw"

Rolnictwo węglowe. Które rośliny poprawiają lub obniżają bilans w glebie?

Wielu rolników jest bardzo zainteresowanych możliwością realizacji wskazanej praktyki, ale brak rzetelnej informacji na ten temat sprawia, że nie mają możliwości racjonalnego zaplanowania zasiewów - pisze Zarząd Krajowej Rady Izb...

Projektowane przepisy przewidują, aby kryterium dla wszystkich rodzajów użytków rolnych (gruntów ornych, upraw trwałych i trwałych użytków zielonych) było przeprowadzenie przynajmniej jednego zabiegu agrotechnicznego mającego na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności do 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku sadów wyżej wymienione kryterium zostanie uznane za spełnione, jeżeli do 31 lipca przeprowadzony zostanie zabieg mający na celu usunięcie obumarłych drzew lub gałęzi lub cięcie sanitarne suchych i zasychających gałęzi.

"Wyznaczenie końcowej daty wykonania zabiegu agrotechnicznego umożliwi przeprowadzenie stosownej kontroli i zapewni weryfikowalność ustanowionego kryterium" - zaznaczono.

Projekt przewiduje jednak odstępstwa do wskazanego terminu. Jednym z nich są grunty, na których rosną rośliny miododajne, które wykorzystywane są do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na obszary i elementy nieprodukcyjne zgodnie z normą GAEC 8.

Rzepak i zboża w ekoschemacie, Wielkopolska Izba Rolnicza, struktura zasiewów, Plan Strategiczny

Rzepaki i zboża w ekoschemacie jednak oddzielnie? Trwają rozmowy z UE

Jest odpowiedź na skierowany do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez rolniczy samorząd sprzeciw w sprawie połączenia w płodozmianie, w ramach ekoschematu "Zróżnicowana struktura upraw", zbóż i rzepaku w jednej grupie....

Tam obowiązuje bowiem zakaz prowadzenia produkcji rolnej, w tym zakaz wypasu i koszenia w terminie do 31 lipca. W związku z tym zaproponowano, aby przesunąć termin przeprowadzenia przynajmniej jednego zabiegu agrotechnicznego na takich gruntach do 30 września.

Odstępstwa dotyczy też części gruntów ornych, trwałych użytków zielonych dla cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk lęgowych ptaków, czy sadów objętych zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca, czyli od pierwszego dnia terminu składania wniosków o przyznanie płatności za 2023 r.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu