Ministerstwo będzie dokładniej szacować zagrożenia suszą

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-05-2016,8:40 Aktualizacja: 19-05-2016,9:09
A A A

Resort rolnictwa ustalił nowe progowe wartości klimatycznego bilansu wodnego, które będą obowiązywały przy określaniu obszaru suszy w 2016 roku. Pozwoli to na dokładniejsze szacowanie zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw.

Monitoring suszy jest zadaniem ministerstwa rolnictwa. Zajmuje się nim Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach na podstawie wytycznych resortu. W ubiegłym roku, gdy w Polsce wystąpiła susza, wyznaczanie obszarów zagrożonych tą klęską było na tyle niedokładne, że część wojewodów nawet nie powołała komisji szacujących straty, co oznaczało że rolnik żadnej pomocy nie dostanie.

susza rolnicza, krir, wiktor szmulewicz, krajowa rada izb rolniczych

Susza może być gorsza niż przed rokiem

W rolnictwie notuje się już pierwsze symptomy suszy i jeśli sytuacja się nie zmieni, jej skutki mogą być gorsze niż rok temu - powiedział w poniedziałek Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. - Bardzo duże szkody na plantacjach...

"Po ubiegłorocznych doświadczeniach prowadzenia monitoringu suszy dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, w wyniku przeprowadzonych szczegółowych analiz oraz w oparciu o nowe dostępne dane o plonach z ostatnich lat umożliwiających uzyskanie większej dokładności szacowania zagrożenia suszą dla poszczególnych upraw, ustalone zostały nowe progowe wartości klimatycznego bilansu wodnego, które będą obowiązywały przy określaniu obszaru suszy w 2016 roku" - czytamy w komunikacie resortu.

Ministerstwo zwraca uwagę, że IUNG systematycznie działa w kierunku zwiększania liczby stacji meteorologicznych, które są podstawą do określenia zasięgu suszy. Obecnie system posiada dane z 447 stacji (93 więcej niż przed rokiem). System monitoringu suszy rolniczej został wdrożony w 2007 r.

Zjawisko to występuje, gdy obliczone wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla gminy są niższe od wartości krytycznych KBW. Przekroczenie wartości krytycznych, czyli ogłoszenia zagrożenia suszą oznacza 20 proc. obniżenie plonów w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Zeszłoroczna susza nie daje o sobie zapomnieć

Zeszłoroczna susza nie pozwala o sobie zapomnieć i nadal zbiera swoje żniwo. Mniej żyzne gleby Opolszczyzny, na których ze względu na zaskorupienie nie udało się przeprowadzić prawidłowych zabiegów uprawowych zmuszając tym samym...

KBW wyraża różnicę pomiędzy opadami atmosferycznymi mierzonymi na stacjach meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), a zdolnością wyparowywania wody z gleby, wyliczaną za pomocą specjalnych wzorów i metod. Ocena jest dokonywana dla poszczególnych upraw.

Monitoring suszy prowadzony jest od 1 kwietnia. Pierwszy raport zostanie ogłoszony na początku czerwca, a kolejne będą ogłaszane co 10 dni do 30 września.

Wskazanie w raportach obszarów zagrożonych wystąpieniem suszy jest podstawą dla komisji powołanych przez wojewodę do szacowania szkód w poszczególnych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.