Integrowana Produkcja Roślin: jaka skala?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
21-10-2019,6:25 Aktualizacja: 21-10-2019,9:52
A A A

Zainteresowanie rolników prowadzeniem Integrowanej Produkcji Roślin jest wciąż niewielkie. Wskazują na to dane Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa udostępnione na prośbę portalowi agropolska.pl.

Wynika z nich, że w ostatnich 6 latach liczba wydanych certyfikatów zwiększyła się z niecałych 2,9 tys. szt. do prawie 3,9 tys. szt. (tabela 1). Powierzchnia upraw, na które udzielono certyfikacji ulegała zwiększeniu z 18,3 tys. ha do 22,1 tys. ha. Natomiast wielkość certyfikowanego plonu wzrosła z niecałych 600 tys. t do prawie 800 tys. t. Jednak na największą skalę Integrowana Produkcja była prowadzona w roku 2016, gdy wydano 4,2 tys. certyfikatów na prawie 25,8 tys. ha i na blisko 845 tys. t.

Tabela 1. Dane dotyczące Integrowanej Produkcji w latach 2013-2018

Certyfikacja

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Liczba wydanych certyfikatów (szt.)

2 898

3 178

3 137

4 207

3 628

3 876

Powierzchnia upraw, na które udzielono certyfikacji (ha)

18 317

19 380

21 254

25 768

21 525

22 119

Wielkość certyfikowanego plonu (t)

583 096

583 249

711 924

844 721

645 279

792 425

Źródło: PIORiN 2019

W roku 2018 najwięcej certyfikatów Integrowanej udzielono na produkcję owoców (ponad 3 tys. szt.) na ponad 20,4 tys. ha i ok. 735 tys. t (tabela 2). Dla upraw rolniczych przyznano prawie 0,6 tys. certyfikatów ma blisko 1,4 tys. ha i niecałe 12,5 tys. t. Na najmniejszą skalę prowadzono Integrowaną Produkcję warzyw.

Tabela 2. Certyfikacja IP w podziale na certyfikowane gatunki w 2018 r.

Rośliny

Liczba wydanych certyfikatów

Powierzchnia upraw na które udzielono certyfikacji (ha)

Wielkość certyfikowanego plonu (t)

Owoce

3 083

20 383

735 487

Warzywa

232

396

44 511

Uprawy rolnicze

561

1 339

12 426

Źródło: PIORiN 2019

Wśród certyfikowanych owoców dominują jabłka, na które w roku 2018 r. wydano prawie 2,4 tys. certyfikatów (tabela 3). Obejmowały one 18 tys. ha i prawie 708 tys. t.

Tabela 3. Certyfikacja IP owoców w 2018 r.

Owoce

Liczba wydanych certyfikatów (szt.)

Powierzchnia upraw na które udzielono certyfikacji (ha)

Wielkość certyfikowanego plonu (t)

Jabłka

2 387

18 005

707 860

Gruszki

113

260

8 064

Porzeczki czarne i czerwone

110

500

4 429

Maliny

39

122

951

Śliwki

43

58

949

Brzoskwinie i morele

10

12

103

Agrest

18

55

346

Borówki wysokie

115

723

4 224

Wiśnie

162

449

5 986

Truskawki

55

143

2 110

Aronia

16

30

285

Czereśnia

15

26

180

Źródło: PIORiN 2019

Wśród warzyw pod względem liczby wydanych certyfikatów i powierzchni, na którą udzielono certyfikacji dominowała w ubiegłym roku marchew (tabela 4). Natomiast pod względem wielkości certyfikowanego plonu – pomidory pod osłonami.

Tabela 4. Certyfikacja IP warzyw w 2018 r.

Warzywa

Liczba wydanych certyfikatów (szt.)

Powierzchnia upraw na które udzielono certyfikacji (ha)

Wielkość certyfikowanego plonu (t)

Pomidory pod osłonami

19

74

30 198

Pomidory gruntowe

7

11

1 766

Buraki ćwikłowe

30

16

473

Marchew

84

145

6 001

Kapusta głowiasta

12

11

286

Kalafior

9

7

120

Cebula

12

64

1 737

Papryka pod osłonami

17

25

1 622

Sałata

13

9

205

Ogórki gruntowe

8

6

221

Ogórki pod osłonami

7

4

1 468

Kapusta pekińska

6

8

306

Szparagi

2

10

56

Brokuł

4

6

43

Czosnek

2

2

10

Źródło: PIORiN 2019

Z roślin rolniczych najwięcej certyfikatów wydano dla pszenicy (tabela 5). Także powierzchnia uprawy pszenicy była największa pod względem udzielonej certyfikacji. Natomiast pod względem plonu najwięcej certyfikowano ziemniaków.

Tabela 5. Certyfikacja IP roślin rolniczych w 2018 r.

Rośliny rolnicze

Liczba wydanych certyfikatów (szt.)

Powierzchnia upraw na które udzielono certyfikacji (ha)

Wielkość certyfikowanego plonu (t)

Ziemniaki

54

166

5 060

Rzepak

26

298

992

Kukurydza

137

393

3 891

Pszenica

344

482

2 483

Źródło: PIORiN 2019

zdrowie roślin, piorin, sadzonki, bulwy, cebulki, sadzeniaki

Nowe prawo o roślinach. PIORiN odpowiada na pytania

14 grudnia wejdzie w życie nowe prawo unijne w zakresie zdrowia roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) wyjaśnia, kogo i czego dotyczy i w jakim zakresie. Przepisy unijnego rozporządzenia 2016/2031 będą dotyczyły...

Integrowana Produkcja Roślin (IP) jest to produkcja wysokiej jakości owoców, warzyw i roślin rolniczych, dająca pierwszeństwo bezpiecznym metodom niechemicznym, minimalizująca niepożądane efekty uboczne stosowanych agrochemikaliów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia ludzi.

W celu uzyskiwania wysokich i wysokiej jakości plonów, w IP dopuszczalne jest stosowanie selektywnych lub wybranych częściowo selektywnych środków ochrony roślin. Niezwykle ważne jest również, aby chemiczne zwalczanie szkodników stosować tylko wówczas, gdy ich liczebność przekracza przyjęty próg szkodliwości. Aby to jednak stwierdzić, konieczne jest systematyczne prowadzenie lustracji pod kątem występowania szkodników, chorób i chwastów - jest to podstawowy element racjonalnej ochrony roślin. Stosowanie środków chemicznych powinno być prowadzone w oparciu o zasadę „tak mało, jak to jest możliwe i tak dużo jak tego wymaga sytuacja".

Płody rolne pochodzące z Integrowanej Produkcji Roślin są systematycznie kontrolowane na obecność substancji szkodliwych, głównie pozostałości środków ochrony, azotanów oraz metali ciężkich.

Ważnym elementem IP jest możliwość identyfikacji miejsca pochodzenia certyfikowanego produktu, gdyż każdy z producentów już w trakcie zgłoszenia się do systemu IP otrzymuje niepowtarzalny numer wpisu do rejestru.

Jednostką nadzorującą całość systemu Integrowanej Produkcji Roślin w Polsce jest Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Poleć
Udostępnij
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi aktualnościami.
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu