Nowe prawo o roślinach. PIORiN odpowiada na pytania

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-10-2019,10:40 Aktualizacja: 14-10-2019,10:46
A A A

14 grudnia wejdzie w życie nowe prawo unijne w zakresie zdrowia roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) wyjaśnia, kogo i czego dotyczy i w jakim zakresie.

Przepisy unijnego rozporządzenia 2016/2031 będą dotyczyły podmiotów profesjonalnych.

Co to oznacza?

patentowanie odmian roślin uprawnych, Europejski Urząd Patentowy (EPO), pomarszczony pomidor, Parlament Europejski

Sprzeciw wobec patentowania roślin. Parlament Europejski zagłosował

Parlament Europejski podtrzymał swój sprzeciw dla patentowania roślin otrzymywanych tradycyjnymi metodami.    W czwartek 19 września, posłowie zagłosowali za rezolucją mówiącą o tym, że rośliny uzyskane w wyniku stosowania...

Otóż zgodnie z zawartą w tym akcie prawnym definicją ów podmiot profesjonalny to każda osoba prawa publicznego lub prywatnego, zaangażowana profesjonalnie w jedną lub większą liczbę wskazanych czynności (sadzenie, hodowla, produkcja, uprawa, mnożenie i utrzymywanie, wprowadzanie, przemieszczanie na terytorium UE oraz wyprowadzanie poza terytorium Unii, udostępnianie na rynku, przechowywanie, gromadzenie, wysyłanie i przetwarzanie) w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów oraz ponosząca za nie odpowiedzialność prawną.

"Warunki dotyczące rejestracji i paszportowania będą odnosiły się do podmiotów profesjonalnych zaangażowanych w produkcję i obrót określonym materiałem roślinnym, w szczególności roślinami do sadzenia, w tym określonymi nasionami. Rośliny do sadzenia to m.in. sadzonki, drzewka i krzewy, bulwy i cebulki, sadzeniaki ziemniaka, ale także rośliny doniczkowe" - wylicza PIORiN. 


paszport roślin, nowe prawo dotyczące zdrowia roślin, przemieszczanie materiału roślinnego, organizmy szkodliwe

Paszporty dla roślin po nowemu. W grudniu zmiana przepisów

Od połowy grudnia tego roku, w Unii Europejskiej zacznie obowiązywać nowe prawo dotyczące zdrowia roślin. Zmiana wpłynie na produkcję roślinną i obrót roślinami, produktami roślinnymi i przedmiotami, w tym także na nasiennictwo i...

Jak dodaje, paszport roślin będzie wymagany co najmniej przy przemieszczaniu w UE takich materiałów roślinnych pomiędzy podmiotami profesjonalnymi (np. przy sprzedaży sadzeniaków ziemniaka czy nasion rzepaku przez ich producenta lub dystrybutora, do producenta rolnego czy też roślin doniczkowych od producenta do hurtowni lub centrum ogrodniczego).

Według Inspekcji, skala zmian będzie przede wszystkim wynikała z zakresu materiałów roślinnych objętych wymogiem paszportowania, a w ślad za tym producentów i przedsiębiorców którzy muszą się zarejestrować i dopełnić ustalonych warunków.

"Będzie to nowy system dla wielu producentów i dystrybutorów roślin, gdyż dotychczas unijne wymogi odnosiły się tylko do konkretnych/wybranych rodzajów lub gatunków materiałów nasadzeniowych. Zarejestrowane profesjonalne podmioty będą musiały zapewnić identyfikowalność nabywanych i zbywanych roślin oraz - w zależności od przyjętego modelu funkcjonowania - prowadzić  ocenę ich zdrowotności lub zlecać jej przeprowadzenie PIORiN" - wyjaśniają inspektorzy.

Ocena zdrowotności przed zaopatrzeniem materiału w paszport roślin co do zasady będzie zadaniem podmiotu, poza określonymi w przepisach sytuacjami.

PIORIN przygotowała również odpowiedzi na inne najczęściej zadawane pytania - można je znaleźć tutaj.
 

Poleć
Udostępnij