Wartościowe liście buraków cukrowych

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
19-11-2019,6:55 Aktualizacja: 19-11-2019,6:55
A A A

Pozostałe na polu po burakach cukrowych liście są ważnym źródłem składników pokarmowych: makro- i mikroelementów oraz bezcennej materii organicznej.

Z badań własnych wynika, że w 1 kg suchej masy liści znajduje się 31,4 g azotu (N), 2,16 g fosforu (P), 30,6 g potasu (K), 14,3 g magnezu (Mg), 23,4 g wapnia (Ca) i 1,03 g krzemu (Si) (Artyszak i in. 2018, 2019). Do tego dochodzą jeszcze mikroelementy: bor, miedź, mangan i cynk.

Skład chemiczny liści jest oczywiście bardzo zmienny i zależy od wielu czynników, takich jak warunki pogodowe, nawożenie azotem, odmiana, ochrona fungicydowa i insektycydowa, dokarmianie dolistne, termin zbioru i jego jakość. 

skośnik buraczak, nowy szkodnik w uprawie buraka cukrowego, szkodliwość skośnika buraczaka, UP we Wrocławiu

Skośnik buraczak. Co wiadomo o tym szkodniku?

Okrzyknięty nowym zagrożeniem w uprawie buraka cukrowego skośnik buraczak wcale nie jest takim nowym szkodnikiem - wynika z prezentacji dr hab. Zdzisława Klukowskiego, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podczas konferencji...

Tegoroczna susza spowodowała na wielu plantacjach zmniejszenie plonu buraków cukrowych, a także liści. Masa ich była także mniejsza w przypadku nieskutecznej ochrony przed chwościkiem buraka, szczególnie na południowym wschodzie kraju, gdzie trzeba było wykonać nawet 4 opryski fungicydowe.   

Plon liści można bardzo orientacyjnie oszacować na podstawie plonu korzeni przyjmując, że plon liści stanowi około 60 proc. plonu korzeni.

Zawartość suchej masy w liściach wynosi 15 proc., a w związku z tym przy plonie 40 t świeżej masy liści na 1 ha dostarcza się 6 t suchej masy liści. Przy podanym powyżej składzie chemicznym daje to: 188 kg N, 13,0 kg P (29,8 kg P2O5), 184 kg K (221 kg K2O), 85,8 kg Mg (142 kg MgO), 140 kg Ca (196 kg CaO) i 6,18 kg Si. Oczywiście w pierwszym roku po pozostawieniu liści dla roślin dostępna jest tylko część tych składników pokarmowych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. 2018, poz. 1339) trzeba uwzględniać w nawożeniu azotem azot działający z przyoranych liści roślin korzeniowych. Przyjęto, że jest to 25 kg N na 1 ha.

ochrona buraka cukrowego, substancje aktywne do wycofania, Unia Europejska wycofuje substancje aktywne, desmedifam

Coraz trudniejsza ochrona buraka cukrowego. Kolejne substancje do odstrzału

Uprawa buraka cukrowego staje się coraz trudniejsza nie tylko ze względów ekonomicznych, ale także agrotechnicznych. Rośnie bowiem zagrożenie ze strony agrofagów, a Unia Europejska wycofuje lub przymierza się do wycofania kolejnych...

Natomiast maksymalne ilości azotu działającego ze wszystkich źródeł dla pszenicy ozimej ustalono na 200 kg N, a pszenicy jarej na 160 kg N na 1 ha. Dla jęczmienia jarego pastewnego jest to 140 kg N, a jarego browarnego 80 kg N na 1 ha. Gospodarstwo może stosować większe dawki azotu mineralnego niż wynikające z powyższych ograniczeń pod warunkiem przygotowania plonu nawożenia azotem.   

Liście buraków cukrowych są także cennym źródłem materii organicznej. Współczynnik reprodukcji materii organicznej dla liści buraczanych wynosi +0,14 t na 1 t suchej masy liści. W naszym przykładzie jest to +0,84 t na 1 ha (0,14 x 6 t suchej masy liści). Ponieważ współczynnik degradacji materii organicznej dla buraków cukrowych wynosi -1,40 t materii organicznej na 1 ha na glebach średnich i -1,54 t materii organicznej na 1 ha na glebach ciężkich, to końcowy bilans uprawy buraków wynosi po uwzględnieniu korzystnego wpływu liści odpowiednio: -0,56 i -0,70 t materii organicznej na 1 ha.

Poleć
Udostępnij