Stonka ziemniaczana zagraża plantacjom

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
16-06-2016,14:10 Aktualizacja: 16-06-2016,14:37
A A A

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie ostrzega, że plantacjom ziemniaka zagraża stonka ziemniaczana.

"Decyzję o sposobie i terminie zwalczania stonki ziemniaczanej na plantacjach ziemniaka należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji występowania stadiów rozwojowych szkodnika oraz po ocenie jego liczebności" - doradza rzeszowski WIORiN.

ziemniaki, cena ziemników, deficyt ziamniaków, frytki

Europa szuka ziemniaków. Ceny biją rekordy

W Europie brakuje ziemniaków, a ich ceny biją rekordy - piszą w najnowszym raporcie eksperci Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. "Na zachodnioeuropejskich rynkach niedobory ziemniaków są duże, a ich ceny w...

Masowe wychodzenie chrząszczy zimowych odbywa się, gdy temperatura gleby przekroczy 15 stopni Celsjusza. Masowe składanie jaj rozciągnięte jest natomiast w czasie, ale w temperaturze poniżej 12 stopni Celsjusza może być wstrzymane. Rozwój jaj - w zależności od temperatury -waha się od 10 do 19 dni, a larwy do pełnego rozwoju potrzebują 11-30 dni.

Według ekspertów z WIORiN, stwierdzenie na plantacji 1-2 zimujących chrząszczy na 25 roślin lub 10 złóż jaj na 10 roślin, ewentualnie 15 larw na jednej roślinie jest sygnałem do przeprowadzenia zabiegu zwalczającego. Na rynku środków ochrony roślin jest kilkadziesiąt insektycydów zwalczających stonkę.

"Najefektywniejszym, ekonomicznie uzasadnionym terminem wykonania zabiegu zwalczającego stonkę ziemniaczaną, jest przeprowadzenie go, gdy większość larw na plantacji osiągnęło stadium rozwojowe L2-L3 (są cztery, od L1 do L4 - red.)" - podpowiadają inspektorzy.

Dodają, że "w przypadku rozciągniętego w czasie składania jaj i wylęgu larw stonki ziemniaczanej oraz masowego, licznego pojawu chrząszczy letnich I pokolenia może zachodzić konieczność powtórzenia zabiegów zwalczających".
kukurydza_ochrona

Stonka kukurydziana na Podkarpaciu. Ochraniaj plantacje

Na polach uprawnych kukurydzy zlokalizowanych na południu kraju, zauważono zwiększanie się liczby chrząszczy zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej. Na roślinach pojawiły się samice wypełnione jajami. Jak informuje system sygnalizacji...

Rzeszowski WIORiN ostrzegał też ostatnio o kilku innych zagrożeniach dla upraw. Plantacjom jęczmienia jarego zagraża plamistość siatkowa jęczmienia, której źródłem są porażone ziarniaki oraz resztki pożniwne.

Pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już na siewkach jęczmienia. W późniejszych fazach rozwoju zboża objawy choroby występują głównie na blaszkach i pochwach liściowych, czasami także na źdźbłach i kłosach. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby: od końca fazy krzewienia do fazy kłoszenia.

Jeśli chodzi o plantacje warzywne i sadownicze, inspektorzy zalecają obserwację (i ewentualne reagowanie) pod kątem połyśnicy marchwianki, owocówki jabłkóweczki oraz nasionnicy trześniówki.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!