Nordzucker odpowiada plantatorom w sprawie podwyżek za korzenie buraka cukrowego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
28-05-2021,10:15 Aktualizacja: 28-05-2021,9:25
A A A
Jakiś czas temu zapytaliśmy Nordzucekr Polska o to, czy koncern jest gotowy podnieść stawki za buraki cukrowe, o co wnioskują plantatorzy. Poniżej przedstawiamy odpowiedź spółki. 
 
Naszych dostawców i klientów traktujemy w sposób partnerski i tak też prowadzimy z nimi rozmowy. Obecnie trwają prace nad kompleksową ofertą na kolejne lata. Założenia będą omawiane na Komisji Mieszanej.
 
Należy podkreślić, że cena bazowa surowca jest istotnym, ale nie jedynym elementem naszej kompleksowej umowy. Kluczowe jest więc zrozumienie naszej pełnej oferty - zaznacza na wstępie koncern. 
 
Nordzucker Polska, cena za buraki cukrowe, KZPBC, Cukrownia Chełmża, Rafał Strachota

Plantatorzy Nordzucker Polska chcą wyższych stawek za buraki cukrowe

Rolnicy z rejonu Cukrowni Chełmża w woj. kujawsko-pomorskim chcą, by Nordzucker Polska zwiększył stawki za buraki w umowach podpisanych na ten, na przyszły, jak i na kolejne sezony. Podkreślają, że na tle innych producentów cukru wypadają...
Nordzucker ponosi w pełni koszty zbioru, odbioru i transportu buraków do cukrowni, co zdecydowanie wyróżnia nas na tle konkurencji. Nasi plantatorzy to bardzo cenią. Cena bazowa jest kryterium łatwym do porównania, ale w żaden sposób nie odzwierciedlającym pełni korzyści. O atrakcyjności naszych warunków decyduje wiele innych czynników, które z jednej strony minimalizują koszty a z drugiej maksymalizują zyski naszych plantatorów – wskazuje spółka. 
 
Warto zauważyć, że plantatorzy maja swobodę wyboru umów spośród wielu wariantów. W sezonie 2021/22 najbardziej popularną formą są umowy z uzgodnioną ceną stałą w wariancie jednorocznym. W tym przypadku ryzyko niekorzystnych zmian na rynku cen cukru pozostaje po stronie spółki - twierdzi Nordzucker. 
 
Ale ceny to nie jedyny problem. Plantatorzy mają też uwagi co do systemu oceny surowca. Wskazują, że w ostatniej kampanii w Cukrowni Chełmża, średnie zanieczyszczenie korzeni było najwyższe w kraju. Uważają, że system nie jest dostosowany do możliwości przerobowych zakładu, próby pobierane są losowo, co nie odzwierciedla rzeczywistego poziomu zanieczyszczeń i zawartości cukru w burakach dostarczonych do cukrowni.
 
Trudno odnieść się do takiego zarzutu, bowiem w skali kraju nie jest prowadzona analiza zanieczyszczeń. Pobieranie prób do oceny ilości zanieczyszczeń odbywa się zgodnie z procedurą uzgodnioną z plantatorami, która stanowi integralną część końcowej umowy. Nasze laboratoria są jednymi z najbardziej zaawansowanych technicznie w Europie. Każda cukrownia posiada własne w pełni zautomatyzowane laboratorium. Losowy pobór prób zapewnia obiektywność i wiarygodność oceny zanieczyszczeń, a nie odwrotnie – odpowiada koncern. 
 
mszyce w buraku cukrowym, zwalczanie mszyc w buraku cukrowym , KZPBC, Closer, deltametryna, prepraty do zwalczania mszyc

Mszyce na młodych roślinach buraka cukrowego

Jak informuje Instytut Ochrony Roślin-PIB na buraku cukrowym w Słupi Wielkiej (woj. wielkopolskie) na co piątej roślinie występuje mszyca trzmielinowo-burakowa, pojedyncze sztuki form uskrzydlonych oraz liczne kolonie.    W takiej...
Kolejna sprawa to system kar za zanieczyszczenie przekraczające 11,5%. Rolnicy podkreślają, że to rozwiązanie działające na ich niekorzyść, tym bardziej, że załadunek i doczyszczenie organizowane jest przez Nordzucker Polska. Uważają, że w praktyce za niestaranne wykonanie zobowiązań przez producenta cukru karany jest plantator. Wskazują, że w ostatniej kampanii dotyczyło to znacznej części, jeżeli nie większości plantatorów Cukrowni Chełmża. 
 
Plantatorzy - i tu w pełni się zgadzamy - wskazują, że ubiegłoroczne warunki do zbioru były ciężkie, a nadmierna wilgoć sprzyja powstawaniu zanieczyszczeń. Gleby w rejonie Chełmży są bardzo urodzajne, ale tym samym, bardziej wymagające w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych w czasie zbiorów - wskazuje Nordzucker. 
 
Warto podkreślić, iż znakomita większość plantatorów dostarczyła surowiec wysokiej jakości a zgłoszenia wymagające wyjaśnienia oraz kwestie sporne były rozpatrywane przez Komisję z udziałem przedstawicieli Związków Plantatorów Buraka Cukrowego oraz przedstawicieli Nordzucker Polska – dodaje spółka. 
 
Nordzucker wspiera plantatorów pokrywając koszt doczyszczania i transportu, jednak zawsze to plantator odpowiada za jakość dostarczonego surowca - konkluduje koncern. 
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement