Jakie minimum i maksimum temperaturowe dla zabiegu fungicydowego?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
25-03-2021,19:05 Aktualizacja: 25-03-2021,19:10
A A A
Temperatura powietrza, w jakiej wykonuje się zabieg grzybobójczy, jest jednym z ważniejszych warunków skutecznego działania fungicydów w ochronie pszenicy. Jej minimum, optimum i maksimum zależy od wykorzystywanych substancji czynnych. 
 
Oczywiście najlepiej byłoby wykonywać te zabiegi w optymalnych temperaturach, ponieważ wówczas uzyskuje się pełną skuteczność. 
 
rzepak, kwitnienie

Stosowanie fungicydów triazolowych wiosną w rzepaku

Do wiosennej regulacji rzepaku używane są te same preparaty, co jesienią, ale w większych dawkach. Na wiosnę najważniejszą rolę w regulacji rzadkich łanów obok gibereliny odgrywa cytokinina, która odpowiada za tworzenie się...
Górny limit temperaturowy, a więc temperatury maksymalne związane są z bezpieczeństwem rośliny uprawnej, ze względu na możliwość fitotoksycznego działania fungicydu, jak i ryzyko poparzeń przy dużej operacji słonecznej. 
 
Natomiast przy niższych temperaturach, procesy fizjologiczne roślin przebiegają wolniej.  Zastosowany fungicyd powoli wnika do tkanek roślinnych, a po wniknięciu tempo jego rozprzestrzeniania również jest zwolnione. Staje się wówczas mniej skuteczny, szczególnie na początku jego działania.
 
Stosując środki we wczesnych fazach rozwojowych, gdy na wiosnę temperatury rzadko przekraczają 10°C, zalecać należy preparaty, których optymalne temperatury działania są relatywnie niższe np. z grupy chemicznej morfolin, quinozolin, benzimidazoli, ketoamin lub te środki, które zawierają więcej substancji aktywnych, w tym jedną z wymienionej grupy. 
 
Przy temperaturze poniżej 10°C, nie powinno się natomiast stosować fungicydów, których jedynym składnikiem jest triazol.
 

Tabela. Zalecane temperatury powietrza podczas stosowania fungicydów

Grupa chemiczna

Temperatura [oC]

Minimalna

Optymalna

Maksymalna

Anilinopirimidyny

>10

11 – 24

<25-30

Benzimidazole

>8

8 – 25

<25

Benzimidazole +

triazole

>7 – 10

10 – 25

25

Ditiokarbaminiany

>7

10 – 20

<25

Fenoksychinony

>7

10 – 20

<25

Ftalany

>10

11 – 24

<25-30

Ketoaminy

>6

8 – 25

<25

Morfoliny

>8-10

11 – 20

22-25*

Morfoliny+triazole

>5

7 – 25

25

Oksazolidyny+tiazole

7 – 10

10 – 25

<25

Pochodne ketonu difenylowego

10 – 12

12 – 25

25

Quinozoliny

>5

8 – 25

25

Strobiluryny

>8 – 10

11 – 24

25

>10

11 – 25

<25

Strobiluryny+triazole

>10

12 – 25

25

 

Triazole

14

15-21

22 - 25*

>7 – 10

10 – 25

25

>10

12 – 25

<28

*2oC w warunkach suszy i niskiej wilgotności

Źródło: IOR-PIB.

 
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj