Zawartość fosforu w glebie – bez zmian

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
06-01-2017,10:00 Aktualizacja: 12-01-2017,10:38
A A A

Aż 31 proc. próbek gleby zbadanych przez okręgowe stacje chemiczno-rolnicze w latach 2012-2015 odznaczało się bardzo niską lub niską zawartością fosforu przyswajalnego w glebie – wynika z danych GUS.

Zawartością średnią odznaczało się 26 proc. próbek, 18 proc. wysoką i 25 proc. bardzo wysoką. Średnie wartości dla całego kraju są identyczne jak w poprzednim okresie (2011-2014).

Zawartość niska, a tym bardziej bardzo niska fosforu są niedopuszczalne. Najgorsza sytuacja była w województwie małopolskim, w którym 30 proc. próbek gleby charakteryzowało się bardzo niską zawartością fosforu. Nieznacznie lepiej było w województwie podkarpackim, w którym udział próbek gleb z taką zawartością wyniósł 21 proc., świętokrzyskim – 17 proc. i podlaskim – 15 proc.

Najmniejszy odsetek próbek gleby z bardzo niską zawartością pierwiastka stwierdzono w województwach: lubuskim i wielkopolskim (po 3 proc.), kujawsko-pomorskim (4 proc.) i opolskim (5 proc.).

Tabela. Zasobność gleb w fosfor przyswajalny w latach 2012-2015, proc. próbek

Województwa

Bardzo niska

Niska

Średnia

Wysoka

Bardzo wysoka

Polska

8

23

26

18

25

Dolnośląskie

11

24

24

16

25

Kujawsko-pomorskie

4

18

25

20

33

Lubelskie

8

25

27

19

21

Lubuskie

3

20

30

22

25

Łódzkie

6

25

26

17

26

Małopolskie

30

25

16

10

19

Mazowieckie

7

22

26

19

26

Opolskie

5

27

26

18

24

Podkarpackie

21

30

21

12

16

Podlaskie

15

29

25

14

17

Pomorskie

6

24

28

18

24

Śląskie

9

24

24

17

26

Świętokrzyskie

17

26

20

13

24

Warmińsko-mazurskie

9

26

26

17

22

Wielkopolskie

3

15

25

22

35

Zachodniopomorskie

6

23

32

20

19

Źródło: KSChR za GUS 2016

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu