Organizacje rolne apelują do komisarza o pomoc w sprawie cen nawozów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-01-2022,9:20 Aktualizacja: 20-01-2022,9:39
A A A

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zaapelowała do Janusza Wojciechowskiego, komisarza ds. rolnictwa UE o pomoc w sprawie doprowadzenia do obniżenia cen nawozów. Jak twierdzi organizacja, mniejsze nawożenie spowoduje spadek plonów i zmniejszy dochody rolników.

FBZPR przypomniała w liście, że w pierwszych dniach stycznia, na wniosek organizacji rolniczych, premier Mateusz Morawiecki wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie przez Polskę dopłat do zakupu nawozów dla rolników.

Władysław Kosiniak-Kamysz, Michał Kołodziejczak, Agrounia, PSL, ceny nawozów

AGROunia i PSL apelują do rządu w sprawie niższych cen nawozów

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL i Michał Kołodziejczak, lider AGROunii zaapelowali do rządu o niższe ceny nawozów sztucznych, bo przełożą się na wysokie ceny żywności. Podczas wspólnej konferencji w Sejmie lider ludowców...

We wniosku znalazła się również prośba o zawieszenie opłaty klimatycznej (za handel CO2), którą płacą zakłady azotowe.

"Związki branżowe zrzeszone w Federacji poddają permanentnej ocenie koszty produkcji płodów rolnych. Wynika z nich, że ostatnie lata były związane z ciągłym spadkiem naszych dochodów z produkcji roślinnej. Biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie ceny nawozów, dochodzimy do wniosku, że ich zrównoważenie z przychodami ze sprzedaży płodów rolnych będzie po prostu niemożliwe" - tłumaczy Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji.

Zdaniem organizacji rolniczych skupionych w niej zastosowanie nawozów w pełnym zakresie spowodowałoby na tyle duże podniesienie kosztów produkcji, że nawet na najlepszych glebach osiągnięcie zysku z uprawy zbóż, czy rzepaku (to gatunki w zasadniczej mierze decydują o sytuacji finansowej większości naszych gospodarstw) będzie praktycznie niemożliwe.

Jak zauważa Federacja, w Polsce bardzo dobre gleby stanowią tylko niewielki odsetek powierzchni gospodarstw, większość gleb charakteryzuje się, co najwyżej średnią jakością, a ponad 30 procent to gleby lekkie i bardzo lekkie.

dopłaty do nawozów, KRIR, Henryk Kowalczyk

Dopłata do nawozu jako tarcza dla rolników?

Wprowadzenie dopłaty w wysokości 1000 zł do tony zakupionego nawozu postuluje samorząd rolniczy w kontekście drastycznych podwyżek cen tych środków do produkcji rolnej. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Henryka Kowalczyka,...

"W związku z bardzo wysokimi cenami nawozów rolnicy silnie ograniczyli w tym sezonie stosowanie nawozów podstawowych pod oziminy. Rośliny ozime niedostatecznie nawiezione gorzej przezimują i słabiej będą się rozwijały, a jeśli dodatkowo wystąpią niedobory opadów to negatywny wpływ niekorzystnej pogody na poziom plonów i ich jakość spotęguje się. Bez wątpienia wpłynie to niekorzystnie nie tylko na nasze gospodarstwa ale także na cały przemysł spożywczy, bo zbiory będą mniejsze i gorsza będzie ich jakość. Tym samym zostanie naruszony zbiorowy interes konsumentów, a w szczególności w zakresie dostępności do polskiej żywności" - stwierdził cytowany w komunikacie prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych Stanisław Kacperczyk.

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych przypomniała, że rolnicy muszą planować długoterminowo, mają liczne obciążenia finansowe w postaci kredytów, dzierżawy itp. Tymczasem gwałtowne zmiany na rynku nawozów praktycznie zabierają im możliwość racjonalnego kształtowania rozwoju gospodarstw.

"FBZPR prosi Pana Komisarza o wsparcie działań Rządu Premiera Mateusza Morawieckiego zmierzających do zrekompensowania rolnikom kosztów związanych ze stosowaniem nawozów (...) Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby" - czytamy w liście do Janusza Wojciechowskiego.
 

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement