Dlaczego rsm nie jest nawozem dolistnym?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
30-05-2020,12:00 Aktualizacja: 30-05-2020,8:35
A A A

W praktyce można spotkać przypadki dodawania roztworu saletrzano-mocznikowego do cieczy roboczej i wykorzystywania go do dokarmiania dolistnego roślin. Nie wolno tego robić.

Części rolników wydaje się, że skoro roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM) ma formę płynną, to można go stosować dolistnie. Absolutnie tak nie jest. Roztwór saletrzano-mocznikowy zawiera trzy formy azotu: azotanową (saletrzaną), amonową i amidową.  RSM 28 zawiera 7 proc.  azotu azotanowego, 7 proc. azotu amonowego i 14 proc. azotu amidowego. Natomiast RSM 30 odpowiednio: 7,5; 7,5 i 15 proc., a RSM 32: 8, 8 i 16 proc.

Formy azotanowa i amonowa azotu mają silne działanie parzące dla roślin. Jedynie forma amidowa jest do pewnego stężenia bezpieczna dla roślin.

mocznik, inhibitor ureazy, wdrażanie przepisów unijnych, PIORiN, Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Mocznik tylko z inhibitorem ureazy

Wczoraj Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła bez poprawek nowelizację ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.    Wdraża ona do polskiego prawa przepisy rozdziału IV...

Nawóz należy stosować w formie oprysku grubokroplistego lub za pomocą węży rozlewowych. Podczas oprysku belkę opryskiwacza należy unieść maksymalnie do góry.

Podczas zabiegu rośliny powinny być suche i zdrowe. Nie powinno się go stosować tuż po deszczu oraz podczas upałów. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie terminów i dawek stosowania nawozu. W warunkach suszy RSM zwykle działa lepiej niż nawozy stosowane w formie stałej.

Fakt zastosowania RSM należy, tak jak w przypadku wszystkich nawozów zawierających azot, odnotować w ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych ze stosowaniem tego składnika. Obowiązek ten nakłada na każdego rolnika  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2020 r., poz. 243).

Muszą tam znajdować się informacje o: dacie zastosowania nawozu, rodzaju uprawy i powierzchni uprawy, na której został zastosowany nawóz, rodzaju zastosowanego nawozu oraz zastosowanej dawce. Dokumentację trzeba przechowywać przez 3 lata od dnia zakończenia nawożenia.

Zalecenia podają dawkę RSM w l/ha. Jak policzyć ile kg azotu zostało zastosowane? Do tego celu trzeba wykorzystać gęstość nawozu. Gęstość RSM 28 wynosi 1,28 kg/l, RSM 30 - 1,30 kg/l, a RSM 32 – 1,32 kg/l. Dlatego w 100 l nawozu znajduje się odpowiednio: 35,8 (28 x 1,28); 39 (0,30 x 1,3) i 42,2 (32 x1,32 ) kg N.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij