Mocznik tylko z inhibitorem ureazy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Alicja Siuda | siuda@apra.pl
13-05-2020,9:05 Aktualizacja: 13-05-2020,9:05
A A A
Wczoraj Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła bez poprawek nowelizację ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
 
Wdraża ona do polskiego prawa przepisy rozdziału IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z 5 czerwca ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. 
 
Inteligentne nawozy, grupa azoty, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Jest dofinansowanie na "inteligentne nawozy"

Sieć Badawcza Łukasiewicz i Instytut Nowych Syntez Chemicznych wspólnie z Grupą Azoty opracują nowe biodegradowalne nawozy. Na stworzenie tak zwanych "inteligentnych nawozów", które stopniowo mają uwalniać składniki...
Jeden z ważniejszych zapisów noweli, jak nie najważniejszy wskazuje, że od 1 sierpnia 2021 r. granulowany mocznik będzie można stosować tylko wówczas, gdy będzie zawierał inhibitor ureazy, albo powłokę biodegradowalną, co ma ograniczyć straty azotu i jednocześnie poprawić jego wykorzystanie przez rośliny. Za nie przestrzeganie tego nakazu będzie groziła kara grzywny. 
 
Kompetencje dotyczące nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin zostaną przeniesione z Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), co ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2020 r., tak jak i kilka artykułów wprowadzających przepisy przejściowe w tym zakresie. 
 
Dzień po ogłoszeniu znowelizowanej ustawy w Dzienniku Ustaw, zaczną natomiast obowiązywać zapisy ustanawiające organ notyfikujący, odpowiedzialny za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych Unii Europejskiej. Zapisano, że w Polsce organem notyfikującym będzie Ministerstwo Gospodarki. Nad jednostkami oceniającymi będzie czuwało także Polskie Centrum Akredytacji. 
 
Teraz ustawa trafi pod głosowanie Senatu i jeśli zostanie przyjęta, to kolejnym krokiem będzie podpis Prezydenta RP. 
 
  •  Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement