Co robić gdy nawozy drożeją? Cz. 3

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
16-11-2018,7:25 Aktualizacja: 10-11-2018,10:43
A A A

Po ustaleniu aktualnego odczynu gleby i jej zasobności w przyswajalne formy składników pokarmowych oraz wykonaniu w razie potrzeby wapnowania, można przystąpić do określenia optymalnych dawek nawozów.

Oczekiwane plony

Dawki nawozów muszą być określone nie tylko w oparciu o aktualne wyniki badań zasobności gleby w makroelementy, ale także oczekiwane i realne do uzyskania na danym polu plony. Najprościej jest określić wielkość spodziewanych plonów jako średnią z kilku ostatnich lat bez wartości skrajnych (plonu z roku zarówno bardzo korzystnego, jak i niekorzystnego).

wapno, rozrzutnik, ładowacz

Co robić gdy nawozy drożeją? Cz. 1

Wiele prognoz wskazuje na dalszy wzrost cen nawozów mineralnych. Ich producenci uzasadniają to rosnącymi kosztami produkcji. Niestety, ceny sprzedaży płodów rolnych nie podążają w tym samym kierunku. Co w takiej sytuacji mogą zrobić...

W przeciwnym razie na jednym polu niedostateczne nawożenie będzie ograniczało plonowanie, a na innym zaś nadmierne dawki nie będą mogły być wykorzystane przez rośliny, na przykład z powodu zakwaszenia gleby lub niedoboru wody. Przejmując nowe pole rolnik zwykle jest w stanie poprawnie oszacować jego aktualny potencjał. Najczęściej chodzi o pola zakwaszone, o niskiej zasobności i zaniedbane.

Proporcje składników

Potrzeby pokarmowe poszczególnych gatunków roślin są zróżnicowane, ale w uproszczeniu można przyjąć, że spośród trzech podstawowych makroelementów (NPK) rośliny pobierają najwięcej potasu, następnie azotu i najmniej fosforu. Orientacyjne proporcje wynoszą 1:0,8:1,2. Tymczasem jak wygląda nawożenie w praktyce?

Jak podaje GUS (2017) w roku gospodarczym 2015/2016 stosowano u nas przeciętnie 71,7 kg N, 22,4 kg P2O5 i 36,2 kg K2O na 1 ha użytków rolnych. Do tego trzeba dodać 46,4 kg NPK w oborniku. Pomijając składniki zawarte w oborniku orientacyjny stosunek NPK wyniósł więc 1:0,3:0,5. Można więc stwierdzić, że znaczna część rolników lekceważy nawożenie potasem i fosforem, a stosuje przede wszystkim azot.

pole, rozsiewacz do nawozów, ciągnik

Co robić gdy nawozy drożeją? Cz. 2

Oprócz uregulowania odczynu do poziomu optymalnego dla danej gleby podstawą prawidłowego nawożenia jest jej regularne badanie w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych. Dawki nawozów muszą być dostosowane do aktualnej zasobności...

Niestety, wciąż można spotkać plantatorów buraka cukrowego, szczególnie po zniesieniu limitów produkcji w 2017 roku, którzy stosują zbyt duże dawki azotu. Ci tracą podwójnie: wydają więcej na nawozy, a jednocześnie uzyskują surowiec o gorszej wartości technologicznej, za który uzyskują niższe ceny.

Producenci cukru powszechnie oznaczają zawartość cukru w korzeniach, ale niektórzy dokonują kompleksowej oceny jakości technologicznej obejmującej także zawartość składników melasotwórczych, wśród których największe znaczenie ma azot-α-aminowy. Zawartość tego składnika jest w znacznym stopniu uzależniona od wielkości dawek azotu i terminu jego stosowania. Na podstawie wyników analiz cena za buraki jest odpowiednio korygowana w górę lub w dół.

Poleć
Udostępnij