Pokaz polowy w IHAR-PIB Radzików

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (art) | redakcja@agropolska.pl
25-06-2021,6:30 Aktualizacja: 25-06-2021,6:21
A A A

Już po raz drugi 24 czerwca 2021 r. odbył się Ogólnopolski Pokaz Polowy Postępu Genetycznego Odmian Roślin IHAR w Radzikowie. Spotkanie skupiło naukowców, hodowców roślin, przedstawicieli agencji rządowych oraz co ważne - rolników.

Jego organizatorami był Instytut Hodowli Roślin i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Rolniczych.

Celem pokazu była prezentacja najnowszych osiągnięć hodowlanych zbóż i innych gatunków roślin oraz podkreślenie znaczenia postępu genetycznego w poprawie zdrowotności upraw polowych. Ważna była także promocja uprawy roślin bobowatych (motylkowatych) grubonasiennych, w tym soi, w celu  poprawy bilansu krajowego białka roślinnego a także promowanie rolnictwa ekologicznego.

zabieg T-3 w pszenicy ozimej, zabieg fungicydowy na kłos, Fusarium, ochrona kłosa,

Ochrona fungicydowa pszenicy ozimej. Trzeci zabieg na kłos

Ostatni zabieg fugicydowy jest ukoronowaniem całej ochrony chemicznej w uprawie pszenicy ozimej. Jest to również dobry czas na zabezpieczenie ziarna przed mykotoksynami.   Podawana przez GUS wysokość plonu pięciu podstawowych...

W części seminaryjnej wygłoszono kilka referatów. Dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda p.o.  drektora IHAR-PIB przedstawiła aktualny stan prac badawczo-hodowlanych w instytucie. Stwierdziła, że obecnie 70 proc. wzrostów plonów uzyskuje się dzięki postępowi biologicznemu.

Prof. dr hab. Henryk Bujak dyrektor COBORU akcentował znaczenie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego dla praktyki rolniczej. Dzięki niemu możliwa jest rzetelne zbadanie odmian oferowanych na naszym rynku. Problemem jest jednak wciąż fakt, że wielu rolników nie korzysta z wyników PDO, chociaż są one darmowe i powszechnie dostępne.

Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor z IHAR-PIB przedstawił cele projektu Agrobank. To opracowanie i wdrożenie „Strategii procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej w Polsce do 2028 roku” oraz opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami genowymi.

Zagadnienie inicjatywy białkowej COBORU przybliżył prof. dr hab. Edward Gacek, były dyrektor COBORU. Natomiast o możliwościach wykorzystania nowoczesnych odmian żyta w mieszankach paszowych dla zwierząt monogastrycznych mówiła prof. dr hab. Danuta Boros z IHAR-PIB.

IHAR-PIB obchodzi w tym roku 70-lecie działalności. Działalność naukowa prowadzona jest w sześciu ośrodkach: Radzikowie, Boninie, Bydgoszczy, Jadwisinie, Młochowie i Poznaniu. W skład instytutu wchodzi sześć Zakładów Doświadczalnych (Bartążek,  Bonin, Grodkowice, Nieżychowice, Oleśnica Mała i Radzików) a także pięć jednoosobowych spółek zajmujących się hodowlą roślin: HR Smolice, HR Strzelce, HZ Zamarte, HR Grunwald i Agro Inserwis.

  • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE