PIORiN podpowiada, jak reklamować kiepski materiał siewny

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
25-09-2018,13:15 Aktualizacja: 25-09-2018,13:28
A A A

Wybór materiału siewnego, jako środka produkcji, ma kluczowy wpływ na opłacalność założonej uprawy, wielkość i jakość uzyskanego plonu, koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat - podkreśla Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Inspektorzy PIORiN przekonują, że - aby mieć pewność otrzymania, po pierwsze, materiału siewnego oczekiwanej jakości, a po drugie, dopłat do zużytego materiału siewnego - trzeba przestrzegać określonych zasad przy zakupie.

dopłaty do materiału siewnego, materiał siewny, arimr, materiał siewny kategorii elitarny

Będą wyższe dopłaty do materiału siewnego

Ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2018. Są nieco wyższe niż przed...

Należy zatem nabywać wyłącznie materiał w zamkniętym i zabezpieczonym opakowaniu, zaopatrzonym w etykietę nasienną i koniecznie od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN. Zawsze trzeba ponadto poprosić o wydanie faktury.

"Pamiętaj! Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, masz zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje ci prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabyłeś" - zaznacza inspekcja.

I podpowiada co trzeba zrobić, by reklamacja była skuteczna:

  • należy zachować dowód zakupu materiału siewnego - faktury i etykiety nasienne
  • sprawdzić jakość zakupionego materiału siewnego przed założeniem uprawy - po otwarciu opakowania ocenić jakość materiału, czyli jego jednorodność i tożsamość gatunkową, obecność innych gatunków zanieczyszczeń lub uszkodzeń, a także jakość zaprawienia
  • jeżeli w otwartym opakowaniu stwierdzisz lub podejrzewasz wady materiału nie otwieraj kolejnych opakowań i pozostaw je zabezpieczone

Oprócz złożenia reklamacji u sprzedającego, warto poinformować ponadto o swoich zastrzeżeniach właściwego terenowo wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. Jeżeli zgłaszający będzie dysponował zabezpieczonymi opakowaniami, zostanie przeprowadzona kontrola i ocena parametrów jakościowych materiału.

"Wyniki tej kontroli mogą być przydatne w postępowaniu reklamacyjnym" - twierdzi na koniec PIORiN.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj