Można składać wnioski o dopłaty do zużytego materiału siewnego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-01-2019,10:45 Aktualizacja: 16-01-2019,10:56
A A A

Do 25 czerwca ARiMR prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dokumenty należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

GMO, nasiona, WIORiN Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie, uprawa

Rzepak, kukurydza i soja pod lupą. Szukali upraw GMO

Prowadzone w zeszłym roku w województwie kujawsko-pomorskim kontrole materiału siewnego, plantacji nasiennych i plantacji produkcyjnych pod kątem obecności modyfikacji genetycznych (GMO) dały wyniki negatywne. Działania w tym obszarze...

O wsparcie mogą ubiegać się właśnie producenci rolni, w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych określonych w rządowym rozporządzeniu. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. Będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Dopłatami obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

materiał siewny, siew, kukurydza, rzepak, Małopolska Izba Rolnicza

Rolniczy samorząd chce dopłat do nasion kukurydzy i rzepaku

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa o wprowadzenie dopłat do powierzchni gruntów obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym kukurydzy i rzepaku. Centralne władze poparły wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej....

 • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna
 • ziemniak

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych wynosi w przypadku:

 • odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej - 150 kg
 • odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej - 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej
 • pszenicy twardej - 150 kg
 • odmiany populacyjnej żyta - 90 kg albo 2 jednostki siewne
 • odmiany syntetycznej żyta - 80 kg
 • odmiany mieszańcowej żyta - 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej

  materiał siewny, siew, kowr, piotr serafin, hodowla roślin, Grzegorz Pięta

  Warto wysiewać wysokiej jakości nasiona. Są bardziej odporne na suszę

  Państwowe spółki hodowlane oferują rolnikom najwyższej jakości materiał siewny dostosowany do polskich warunków klimatycznych i glebowych. Takie nasiona warto wysiewać choćby dlatego, że są bardziej odporne na suszę - przekonuje Piotr...
 • odmiany populacyjnej jęczmienia - 130 kg
 • odmiany mieszańcowej jęczmienia - 90 kg albo 2 jednostki siewne
 • pszenżyta - 150 kg
 • owsa zwyczajnego - 150 kg
 • owsa nagiego - 120 kg
 • owsa szorstkiego - 80 kg
 • łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) - 150 kg
 • grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) - 200 kg
 • bobiku - 270 kg
 • wyki siewnej - 80 kg
 • soi - 120 kg
 • ziemniaka - 2000 kg
 • mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt. 1-17 - 140 kg

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć 15.000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych), przy czym jeśli jest powiązany osobowo lub kapitałowo z innym/i podmiotem/ami to limit należy odnieść do jednego przedsiębiorstwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj