SM Kurant najlepszą odmianą średnio wczesną kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
03-01-2018,8:00 Aktualizacja: 05-01-2018,14:29
A A A

SM Kurant zapewnił największy plon ogólny suchej masy. Była to jedyna krajowa odmiana tej klasy wczesności biorąca udział w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez COBORU.

Plon ogólny suchej masy wzorca dla odmian średnio wczesnych kukurydzy uprawianych na kiszonkę w 2017 r. wyniósł 201,2 dt/ha i był mniejszy niż w 2016 r. (214,9 dt/ha) i w 2014 r. (208,4 dt/ha) a większy niż w 2015 r. (177,3 dt/ha). Różnica w plonowaniu pomiędzy najlepszą a najgorszą odmianą wyniosła 12 proc. wzorca (24,1 dt/ha).

Odmiany: Farmplus, Volumixx i Farmfire nie są wpisane do krajowego rejestru odmian, pochodzą ze wspólnotowego katalogu CCA. Zostały włączone do badań PDO na podstawie pozytywnych wyników co najmniej w dwóch latach doświadczeń rozpoznawczych.   

kukurydza, kiszonka, pryzma

Plonowanie odmian wczesnych kukurydzy na kiszonkę

Plon ogólny suchej masy wzorca dla odmian wczesnych kukurydzy uprawianych na kiszonkę w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez COBORU w 2017 r. wyniósł 198,5 dt/ha i był mniejszy niż rok wcześniej...

Plon suchej masy kolb dla wzorca w 2017 r. wyniósł 113,0 dt/ha, w 2016 r. 115,0 dt/ha, w 2015 r. 91,2 dt/ha, a w 2014 r. 107,7 dt/ha. Różnica w plonie suchej masy kolb pomiędzy odmianami sięgała 12 proc. wzorca (13,6 dt/ha).

Zawartość suchej masy w plonie ogólnym dla wzorca w 2017 r. wyniosła 34,5 proc. i była zbliżona jak trzy lata wcześniej (34,9 proc.). W 2016 r. była ona większa - 36,6 proc. Podobnie było w 2015 r. - 38,9 proc. Różnica w zawartości suchej masy w plonie ogólnym  pomiędzy badanymi odmianami dochodziła do 10 proc. wzorca (3,5 p.p.).

Zawartość suchej masy w kolbach dla wzorca w 2017 r. wyniosła 52,7 proc. i była najmniejsza w ostatnich czterech latach. W 2016 r. było to 54,9 proc., w 2015 r. 54,7 proc., a w 2014 r. 53,8 proc. Różnica w zawartości suchej masy w kolbach pomiędzy odmianami biorącymi udział w badaniach PDO w 2017 r. dochodziła do 6 proc. wzorca (3,2 p.p.).

Plon ogólny suchej masy odmian średnio wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2017 r.:

 • SM Kurant - 106 proc. wzorca;
 • Figaro - 105 proc.;
 • Benedictio KWS - 103 proc.;
 • SY Kardona - 103 proc.;
 • MAS 20S - 102 proc.;
 • Bilizi - 101 proc.;
 • Cyrano - 101 proc.;
 • Farmplus - 101 proc.;
 • Kartagos - 100 proc.;
 • Volumixx - 100 proc.;
 • Milosz - 99 proc.;
 • Agro Polis - 99 proc.;
 • Farmezzo - 99 proc.;
 • Arturo - 98 proc.;
 • Farmfire - 96 proc.;
 • Chicago - 95 proc.;
 • Dynamite - 94 proc.

kolba, kukurydza, ziarno

PDO: Walterinio KWS najlepszą odmianą średnio późną kukurydzy na ziarno

Plon ziarna wzorca dla odmian średnio późnych kukurydzy w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez COBORU w 2017 r. wyniósł 118,5 dt/ha (przy wilgotności 14 proc.) i był mniejszy niż rok wcześniej...

Plon suchej masy kolb odmian średnio wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2017 r.:

 • SM Kurant - 98 proc. wzorca;
 • Figaro - 102 proc.;
 • Benedictio KWS - 107 proc.;
 • SY Kardona - 101 proc.;
 • MAS 20S - 96 proc.;
 • Bilizi - 100 proc.;
 • Cyrano - 100 proc.;
 • Farmplus - 105 proc.;
 • Kartagos - 104 proc.;
 • Volumixx - 96 proc.;
 • Milosz - 102 proc.;
 • Agro Polis - 102 proc.;
 • Farmezzo - 101 proc.;
 • Arturo - 100 proc.;
 • Farmfire - 96 proc.;
 • Chicago - 98 proc.;
 • Dynamite - 95 proc.

kolba, kukurydza, ziarno

PDO: SY Telias najlepszą odmianą średnio wczesną kukurydzy na ziarno

Plon ziarna wzorca dla odmian średnio wczesnych kukurydzy w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez COBORU w 2017 r. wyniósł 119,5 dt/ha (przy wilgotności 14 proc.) i był podobny jak trzy lata wcześniej...

Zawartość suchej masy w plonie ogólnym odmian średnio wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2017 r.:

 • SM Kurant - 94 proc. wzorca;
 • Figaro - 98 proc.;
 • Benedictio KWS - 104 proc.;
 • SY Kardona - 99 proc.;
 • MAS 20S - 97 proc.;
 • Bilizi - 97 proc.;
 • Cyrano - 100 proc.;
 • Farmplus - 100 proc.;
 • Kartagos - 103 proc.;
 • Volumixx - 99 proc.;
 • Milosz - 104 proc.;
 • Agro Polis - 103 proc.;
 • Farmezzo - 103 proc.;
 • Arturo - 100 proc.;
 • Farmfire - 100 proc.;
 • Chicago - 102 proc.;
 • Dynamite - 99 proc.

kolba, kukurydza, ziarno

SY Talisman najlepszą odmianą wczesną kukurydzy na ziarno

Plon ziarna wzorca dla odmian wczesnych kukurydzy w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego prowadzonych przez COBORU w 2017 r. wyniósł 115,6 dt/ha (przy wilgotności 14 proc.) i był mniejszy niż rok wcześniej (121,6 dt/ha)....

Zawartość suchej masy w kolbach odmian średnio wczesnych kukurydzy na kiszonkę w badaniach PDO w 2017 r.:

 • SM Kurant - 98 proc. wzorca;
 • Figaro - 101 proc.;
 • Benedictio KWS - 103 proc.;
 • SY Kardona - 102 proc.;
 • MAS 20S - 99 proc.;
 • Bilizi - 101 proc.;
 • Cyrano - 101 proc.;
 • Farmplus - 98 proc.;
 • Kartagos - 101 proc.;
 • Volumixx - 99 proc.;
 • Milosz - 101 proc.;
 • Agro Polis - 97 proc.;
 • Farmezzo - 101 proc.;
 • Arturo - 99 proc.;
 • Farmfire - 98 proc.;
 • Chicago - 103 proc.;
 • Dynamite - 100 proc.

 

 • Krok po kroku w zakresie doboru odmian, nawożenia i ochrony roślin. Zamów prenumeratę miesięcznika "Nowoczesna Uprawa" już teraz
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu