Omacnica prosowianka. Rozpocznij od profilaktyki

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, UP w Lublinie | redakcja@agropolska.pl
28-03-2020,11:00 Aktualizacja: 28-03-2020,10:55
A A A
Omacnica prosowianka jest agresywnym szkodnikiem kukurydzy nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. W Hiszpanii uszkadza średnio 60% plantacji, w Niemczech 70-100%, w Czechach 80%. Ponieważ potrafi wyrządzić znaczące szkody na plantacjach kukurydzy, konieczne jest ograniczanie jej występowania. Jedną z możliwości jest metoda biologiczna.
 
W minionym roku wczesny nalot tego owada obserwowano już na początku czerwca, a obecność motyli na kukurydzy notowano nawet do końca sierpnia. Susza, wysokie temperatury i lipcowe burze spowodowały zmniejszenie liczebności motyli omacnicy prosowianki.
 
kukurydza, omacnica prosowianka, plantacja

Omacnica prosowianka: termin zwalczania ustalić na podstawie monitoringu

Omacnica prosowianka to szkodnik, który odniósł „sukces” w konkurowaniu z człowiekiem o wysokość i jakość plonu. Zawdzięcza to swojej biologii, która sprawa, że stadia rozwojowe objęte zwalczaniem biologicznym i...
Można by sądzić, że w nadchodzącym sezonie wegetacyjnym nie będzie więc większych problemów ze skutkami żerowania larw omacnicy prosowianki. Nie jest to jednak racjonalne myślenie. Biorąc pod uwagę wysoką płodność tego gatunku (jedna samica składa średnio 400-600 jaj) niewielka liczba samic bardzo szybko może odbudować swoją populację. 
 
Poza tym ekspansji omacnicy sprzyjają: ocieplenie klimatu, wzrost areału kukurydzy oraz coraz więcej upraw w monokulturze. Dodatkowo, plantacje, na których nie zniszczono resztek pożniwnych kukurydzy dają gwarancję na przezimowanie szkodnika. 
 
Ważna profilaktyka
 
Omacnica uszkadza prawie wszystkie części naziemne, a nawet szyjkę korzeniową kukurydzy co jest przyczyną zmniejszania plonu kiszonki i ziarna oraz zwiększenia ryzyka chorób fuzaryjnych i pojawienia się mykotoksyn. Wszystko to wpływa negatywnie na ilość i jakość plonu, jest więc wystarczającym powodem do przygotowania się do intensywnego zwalczania tego szkodnika.
 
nawożenie kukurydzy, obsada roślin kukurydzy, krzewienie kukurydzy, Katedra Agronomii UP w Poznaniu

Nawożenie kukurydzy stymuluje obsadę roślin i krzewienie

O powodzeniu w uprawie kukurydzy znacząco decyduje obsada roślin. Nawet najlepsza odmiana, przy nieodpowiednim zagęszczeniu nie ujawni w pełni swoich możliwości plonotwórczych. Według aktualnych zaleceń, w uprawie na ziarno, obsada kukurydzy...
Oprócz działań profilaktycznych, jak np. dobór odmian mniej podatnych, rozdrabnianie resztek pożniwnych, unikanie tych uproszczeń agrotechnicznych, które sprzyjają rozwojowi gatunku, zwalczanie chwastów grubołodygowych czy stosowanie izolacji przestrzennej, na coraz większą skalę wykorzystuje się także działania interwencyjne z użyciem metody biologicznej lub chemicznej.
 
Monitoring podstawą skutecznej ochrony 
 
Żeby skutecznie chronić kukurydzę, niezależnie od stosowanej metody ochrony, należy brać pod uwagę wyniki monitoringu nalotu motyli, najlepiej z wykorzystaniem pułapek świetlnych, ale uwzględniając fazę rozwojową roślin i warunki meteorologiczne. 
 
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformował, że w tym roku za sygnalizację pojawu agrofagów nie odpowiada już Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa lecz Instytut Ochrony Roślin - PIB i Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Należy więc śledzić informacje na stronach internetowych tych instytucji. 
 
kukurydza, rośliny, pole

Odmiany kukurydzy rekomendowane na kiszonkę 2020

W 2020 roku do uprawy polecanych jest 18 odmian kukurydzy na kiszonkę: 3 mieszańce wczesne, 9 średnio wczesnych i 6 średnio późne. W województwie podlaskim rekomenduje się 11 odmian, w kujawsko-pomorskim 9, w pomorskim 5 i w...
Najczęstszym błędem popełnianym nawet przez doświadczonych przedsiębiorców rolnych jest stosowanie metody biologicznej i chemicznej w tym samym terminie, bez uwzględniania faktu, że czas walki z omacnicą prosowianką w metodzie biologicznej przypada wcześniej (okres składania jaj) niż w przypadku metody chemicznej (okres wylęgu larw).
 
Argumenty za kruszynkiem
  • ochrona biologiczna z użyciem kruszynka doskonale wpisuje się w obowiązującą od 2014 r. integrowaną ochronę roślin, czyli zredukowanie liczebności szkodnika do poziomu niezagrażającego istotnie plonom
 
  • zwiększa się areał kukurydzy chronionej biologicznie, który jest przyjazny dla środowiska. W kilku europejskich krajach, np. w Niemczech, Czechach, metoda biologiczna jest dotowana przez tamtejsze ministerstwa rolnictwa. Istnieje ponadto możliwość 50%  refundacji ze środków finansowych UE. W 2017 r. w Czechach chroniono w ten sposób ok. 18 tys. ha (większość w zabiegach agrolotniczych), w Niemczech w 2019 r. ok. 45 tys. ha (w tym 20 tys. ha dronem), a we Francji ok. 120 tys. ha. W Polsce areał kukurydzy chroniony biologicznie jest niewielki, wynosi ok. 5 tys. ha).

kukurydza, kolby, rośliny

Odmiany kukurydzy na ziarno 2020

W tym roku do uprawy poleca się 26 odmian kukurydzy na ziarno w 5 województwach: kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i pomorskim.   Wśród nich jest 10 mieszańców wczesnych, 14 średnio wczesnych i 2...

  • wyniki badań prowadzonych przez europejskie ośrodki naukowe wykazują, że średnia skuteczność preparatów z kruszynkiem (Trichogramma sp.) w zwalczaniu omacnicy prosowianki zawiera się między 65-96 proc. W Polsce, w 6 letnich badaniach skuteczności aplikacji z pokładu wiatrakowca uzyskano skuteczność 60-96 proc.
  • zagrożenie pojawieniem się rasy dwupokoleniowej omacnicy prosowianki
 
  • cena za wykonanie zabiegu oraz ceny preparatów biologicznych są porównywalne z cenami środków chemicznych
 
Kiedy i jakie biopreparaty aplikować
 
Introdukcję preparatów biologicznych rozpoczyna się w okresie nalotu samic omacnicy prosowianki, które składają jaja (ok. II lub III dekada czerwca). Drugi termin aplikacji biopreparatu (tam gdzie nasilenie występowania omacnicy jest wysokie) powinien przypada
 7-10 dni później. W biopreparatach kruszynek występuje w postaci larw i poczwarek na różnym etapie rozwoju, co pozwala na stopniowy wylot błonkówek, składanie jaj w jaja omacnicy i późniejsze samonamnażanie się błonkówek, które pozwala zagęścić ich populację w łanie.
 
Biopreparaty do zwalczania jaj omacnicy prosowianki dostępne na rynku przedstawiono w tabeli. Warto zwrócić uwagę na usługi kompleksowe. Przykładem są firmy Biocont i Air Agro, które wspólnie oferują profesjonalną usługę obejmującą aplikację lotniczą (wiatrakowcem) oraz cały serwis biologiczny. Taki zabieg daje gwarancję wyższej skuteczności.
 

Tabela 1. Biopreparaty do zwalczania jaj omacnicy prosowianki dostępne w Polsce w 2019 r.

Biopreparat/Producent/lub Dystrybutor

Forma biopreparatu

Metoda aplikacji,

firma

Dawka i koszt/ha

TrichoLet/Biocont

Sypka

Z wykorzystaniem wiatrakowca (duże plantacje) i dronów (mniejsze plantacje)

 

Firma Air Agro i Aviation Artur Trendak

180 zł/ha netto

W cenie zawarto:

- koszt preparatu, dwukrotną aplikację wiatrakowcem, serwis biologiczny

- wybór momentu aplikacji i ocenę skuteczności w stosunku do plantacji kontrolnych, raporty elektroniczne z wykonanych zabiegów i oceny skuteczności

TrichoCap/Biocont

zawieszki

Ręczne rozwieszanie, produkt do natychmiastowego rozwieszenia na plantacji

25 szt./ha

Cena preparatu: 190 zł/ha netto (205,20 zł brutto), jednorazowa aplikacja

Trichosafe/BiocareDystrybutorzy: AgroDona,

Agrocom

Kulki

zawieszki

Z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (Agrocom) lub ręcznego umieszczania kulek lub zawieszek

148 zł/ha netto

W cenie zawarto koszt preparatu na jednokrotną aplikację (100 kulek/ha lub 30 zawieszek/ha) lub

231,-zł/ha za dwukrotną aplikację (2x50 zawieszek/ha lub 2x100 kulek/ha) + koszt usługi dronem 40-50 zł/ha

Źródło: Opracowanie własne 

 
  •      Artykuł ukazał się w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny" nr 2-2020 - ZAPRENUMERUJ
Poleć
Udostępnij
Skomentuj