Mulczer na omacnicę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
04-11-2016,6:50 Aktualizacja: 06-11-2016,10:49
A A A

Prawidłowa uprawa pożniwna po zbiorze kukurydzy pozwala zmniejszyć liczebność szkodnika o ponad 90 proc.

Po zbiorze kukurydzy na ziarno należy natychmiast dokładnie rozdrobnić resztki pożniwne i słomę, aby zniszczyć larwy omacnicy prosowianki. Następnie trzeba wykonać głęboką orkę na głębokość co najmniej 25 cm.

Rozdrabnianie należy wykonać jak najniżej, bo larwy omacnicy prosowianki przygotowując się do przezimowania przechodzą do dolnej części łodygi. Można go wykonać na przykład przy pomocy mulczera.  

Oczywiście rezygnacja z rozdrabniania resztek obniża skuteczność zabiegu.

Uprawę pożniwną należy szczególnie starannie przeprowadzić przy uprawie kukurydzy prowadzonej w monokulturze.  

Niekiedy kukurydza na ziarno jest zbierana po nastaniu mrozów. W takiej sytuacji zaleca się wykonanie wałowania wzdłuż rzędów. Wał spowoduje zgniecenie części szkodników.

Ważne jest, aby wszyscy rolnicy uprawiający kukurydzę w okolicy prawidłowo zagospodarowali pole po jej zbiorze. Wystarczy bowiem jedno nieuprawione pole, z którego szkodnik w następnym roku opanuje pozostałe.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement