Kukurydza na kiszonkę – wyniki badań rozpoznawczych w 2016 r.

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@agropolska.pl
02-01-2017,10:00 Aktualizacja: 08-01-2017,10:55
A A A

Farmagic i DKC3350 to mieszańce średnio wczesne kukurydzy uprawiane na kiszonkę w badaniach rozpoznawczych w 2016 roku, które wydały największy plon ogólny suchej masy. Z mieszańców wczesnych najlepiej sprawdziła się pod tym względem odmiana Amaroc, a z średnio późnych P0573.

Wzorzec dla odmian średnio wczesnych i średnio późnych odznaczał się zdecydowanie większym plonem ogólnym suchej masy, plonem suchej masy kolb, zawartością suchej masy w plonie ogólnym i w kolbach.

Natomiast zróżnicowanie pomiędzy wzorcem dla mieszańców średnio wczesnych i średnio późnych było niewielkie. 

kukurydza, kiszonka, plantacja

Kukurydza na kiszonkę – wyniki badań PDO w 2016 r.

SY Kardona wydała największy plon ogólny suchej masy spośród odmian średnio wczesnych kukurydzy uprawianych na kiszonkę w badaniach PDO w 2016 roku. Z mieszańców wczesnych najlepiej wypadła pod względem wartości tej cechy...

Różnice w plonie ogólnym suchej masy odmian wczesnych biorących udział w badaniach rozpoznawczych COBORU wynosiły 15 proc. wzorca (31,7 dt/ha) (tabela).

W grupie mieszańców średnio wczesnych było to 12 proc. (28,1 dt/ha), a średnio późnych 15 proc. (35,2 dt/ha).

Zróżnicowanie plonu suchej masy kolb dochodziło do 17 proc. wzorca (18,6 dt/ha) w grupie odmian wczesnych, do 21 proc. (25,1 dt/ha) wśród odmian średnio wczesnych i do 19 proc. (23,0 dt/ha) u odmian średnio późnych.

Różnice w zawartości suchej masy w plonie ogólnym wynosiły 9 proc. wzorca (3,2 pkt. proc.) wśród mieszańców wczesnych,  5 proc. (1,9 pkt. proc.) u średnio wczesnych i 13 proc. (5,0 pkt. proc.) u średnio późnych.

Zróżnicowanie zawartości suchej masy w kolbach było równe 16 proc. wzorca (8,1 pkt. proc.) u odmian wczesnych, 9 proc. (5,0 pkt. proc.) u średnio wczesnych i 15 proc. (8,3 pkt. proc.) u średnio późnych.

Tabela. Plon i zawartość suchej masy kukurydzy uprawianej na kiszonkę w badaniach rozpoznawczych w 2016 roku

Odmiana

Plon ogólny suchej masy

Plon suchej masy kolb

Zawartość suchej masy w plonie ogólnym

Zawartość suchej masy w kolbach

proc. wzorca

Odmiany wczesne

Wzorzec, dt/ha, %

211,5

109,6

35,4

50,3

Amaroc

107

103

100

101

SY Welas

106

108

99

100

P8201

103

100

99

101

ES Crossman

102

100

98

102

SY Amboss

101

99

104

106

Kwinns

98

101

102

105

Suvisio

97

91

96

91

Codiview

95

96

105

107

Odmiany średnio wczesne

Wzorzec, dt/ha, %

234,1

119,7

38,6

55,6

Farmagic

107

111

100

95

DKC3350

107

105

100

98

Farmfire

104

108

101

97

Quentin

103

109

101

99

Surterra

103

107

98

96

P8704

102

102

96

94

Niklas

102

100

101

99

Sumsuma

102

104

99

97

Supiter

102

99

96

99

RGT Mexxner

101

98

101

103

RGT Direxxion

99

91

98

97

RGT Friboxx

99

90

100

95

Monleri CS

99

94

99

99

Farmerino

98

101

99

100

MAS 21M

97

95

95

100

Cemora

95

98

99

94

Odmiany średnio późne

Wzorzec, dt/ha, %

234,6

120,9

38,8

55,4

P0573

105

93

89

87

Sunset

104

95

94

96

MAS 28A

104

98

100

99

Rudolfinio KWS

102

101

99

99

RGT Karlaxx

102

101

98

101

Siriani CS

100

95

97

99

Codikart

100

100

98

102

MAS 33F

100

95

98

95

P9838

100

99

97

96

Agro Vitallo

100

101

100

101

Batisti CS

99

102

102

102

Lecco

99

96

93

96

MAS 26B

98

93

100

102

Hulk

97

97

93

97

Codilio

96

83

93

98

P9241

95

94

94

96

Celunar

90

94

102

102

Źródło: COBORU

Poleć
Udostępnij