Jak podnieść plon kukurydzy bez pieniędzy? Cz. 3

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: dr hab. inż. Arkadiusz Artyszak | artyszak@apra.pl
23-01-2019,8:05 Aktualizacja: 23-01-2019,8:08
A A A

Duży wpływ na plonowanie kukurydzy zarówno z przeznaczeniem na ziarno, jak i na kiszonkę ma starannie przeprowadzony siew w optymalnym dla danego rejonu terminie.

Termin siewu

Wyraźnie należy podkreślić, że termin siewu, nie tylko w przypadku kukurydzy, ale także innych gatunków roślin, jest najważniejszym czynnikiem beznakładowym, czyli takim, który nie wymaga od rolnika wydawania pieniędzy. Siew w optymalnym terminie ma decydujący wpływ na wzrost systemu korzeniowego.

Kukurydza jest gatunkiem dnia krótkiego. Dlatego korzystnie reaguje na wczesny siew. Kukurydzę powinno wysiewać się, gdy gleba dostatecznie się ogrzeje (8-10°C  na głębokości siewu). Opóźnienie siewu pociąga za sobą obniżenie plonu ziarna oraz zmniejszenie zawartości suchej masy w plonie ogólnym roślin. Także siew zbyt wczesny jest niekorzystny, bo przedłuża wschody roślin, a nasiona łatwiej są uszkadzane przez choroby i szkodniki w glebie. Generalnie siew wcześniejszy jest mniej szkodliwy niż późniejszy.

kukurydza, rośliny, pole, rzędy

Choroby i szkodniki kukurydzy w 2018 roku

Sezon wegetacyjny kukurydzy dobiegł końca. Bez wątpienia z powodu suszy był jednym z najtrudniejszych od lat. Sytuację pogarszały bardzo wysokie temperatury utrzymujące się w okresie wiosenno-letnim. Takie warunki pogodowe miały istotny wpływ...

Jeśli w gospodarstwie uprawia się odmiany kukurydzy z różnych klas wczesności, to należy zachować odpowiednią kolejność. Jako pierwsze trzeba wysiewać odmiany wczesne (o liczbie FAO do 220), a następnie średnio wczesne (FAO 230-250) i średnio późne (FAO 260-290). Do siewów opóźnionych powinno się używać odmian wczesnych, które dają większą szansę na osiągnięcie dojrzałości.

Zgodnie z metodyką integrowanej ochrony kukurydzy (red. Bereś i Mrówczyński 2013) wczesny siew ale w dostatecznie ogrzaną rolę powoduje, że rośliny w momencie infekcji przez patogeny powodujące choroby są lepiej rozwinięte, a tym samym odporniejsze. Chodzi o choroby powodowane przez bakterie (bakteryjna plamistość liści kukurydzy, bakteryjne gnicie łodygi oraz zaraza liści i więdnięcie naczyniowe kukurydzy i sorga), grzyby (choroba szalonych wiech, drobna plamistość liści, fuzarioza kolb, zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi, zgorzel siewek, głownia kukurydzy i głownia pyląca kukurydzy, rdza kukurydzy i żółta plamistość liści) oraz wirusy (mozaika kukurydzy, smugowata mozaika pszenicy na kukurydzy i żółta karłowatość jęczmienia na kukurydzy).

Wczesny siew ogranicza też straty powodowane przez wiele szkodników (lenie, mszyce, pędraki, piętnówki, ploniarkę gnijkę, ploniarkę zbożówkę, ptaki, rolnice, skrzypionki, skoczka sześciorka, ślimaki, śmietkę kiełkówkę i zwierzęta łowne). Natomiast opóźnienie siewu zmniejsza uszkodzenia powodowane przez omacnicę prosowiankę i zachodnią kukurydzianą stonkę korzeniową.

ziarno kukurydzy, ręka

Kukurydza - obsada a plonowanie

Wysokość i jakość uzyskiwanych plonów zależy zarówno od warunków glebowo-klimatycznych, w których prowadzona jest produkcja rolna, jak i wszelkich działań podejmowanych przez rolnika. Obecnie coraz bardziej oczywiste...

Norma wysiewu

Powinna ściśle odpowiadać zaleceniom producenta materiału siewnego a także warunkom na polu. Kukurydzę lepiej jest wysiać nieco rzadziej niż za gęsto, gdyż jest rośliną światłolubną. Nadmierna obsada obniża plon ziarna i kolb. Obsada kukurydzy powinna być mniejsza, gdy jest sucho, a większa, gdy jest bardzo wilgotno. Gdy pole jest utrzymane w gorszej kulturze, wówczas normę wysiewu trzeba zwiększyć.

Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony  podobnie powinno się postąpić w celu ograniczenia strat powodowanych przez szkodniki takie jak lenie, piętnówki, ptaki, rolnice, ślimaki, śmietka kiełkówka i zwierzęta łowne. W przypadku dużego zagrożenia ze strony drutowców i pędraków ilość wysiewu powinna być powiększona o co najmniej 10 proc.

kukurydza, rośliny

Plonowanie kukurydzy w uprawie pasowej

W naszym gospodarstwie kukurydza jest dominującym gatunkiem w strukturze zasiewów i stanowi źródło cennej paszy dla bydła mlecznego w postaci kiszonki z całych roślin i CCM. Lekkie gleby, głównie V klasy bonitacyjnej, jakimi...

Równomierność siewu

Materiał siewny kukurydzy powinny być rozmieszczony w rzędzie w jednakowej odległości od siebie i na takiej samej głębokości. Powinien być także starannie przykryty glebą. Duży wpływ ma na to stan techniczny siewnika i prędkość robocza podczas siewu.

Głębokość siewu

Siać należy tak płytko, jak to tylko możliwe, ale tak głęboko jak to konieczne. Zgodnie z tą zasadą na ziarniakiem gleba powinna być spulchniona i ogrzana, a poniżej zagęszczona z nieuszkodzonymi przestworami kapilarnymi, którymi woda sprawnie przemieszcza się do nasion.

W praktyce zalecana głębokość siewu kukurydzy wynosi 3-4 cm na glebach ciężkich i 5-6 cm na glebach lżejszych. Siew zbyt płytki może spowodować opóźnienie wschodów, a w skrajnych przypadkach nawet zaschnięcie kiełkującego ziarniaka. Głębszy siew jest polecany w integrowanej ochronie w celu ograniczenia strat powodowanych przez ślimaki.

Kierunek siewu

Jeśli tylko kształt pola na to pozwala, to powinno kukurydzę wysiewać w kierunku północ-południe, co pozwala na lepsze doświetlenie roślin i wydajniejszy proces fotosyntezy i niż siew w kierunku wschód-zachód.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu