Wsparcie dla rolników poszkodowanych przez ASF lub klęski żywiołowe

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
25-10-2019,12:00 Aktualizacja: 25-10-2019,11:53
A A A
Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach w wyniku suszy, powodzi, przymrozków, gradu, wichury itp. lub wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą ubiegać się o przyznanie pomocy. Wnioski należy składać do oddziałów regionalnych ARiMR do 31 grudnia 2019 r.
 
Otrzymane wsparcie może być przeznaczone na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa lub potencjału produkcji.
 
Pomoc może dotyczyć tylko realizacji inwestycji niezwiązanych z chowem i hodowlą świń.
 
- Wsparcie mogą uzyskać po pierwsze rolnicy, którzy ponieśli straty w następstwie powodzi, deszczu nawalnego, suszy, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, obsunięcia się ziemi, lawiny, gradu, huraganu i uderzenia pioruna – dla PolskiegoRadia24.pl tłumaczył Maciej Ruba pełniący obowiązki zastępcy dyrektora departamentu działań inwestycyjnych w ARiMR. 
 
forum trzody chlewnej, Przysiek, ASF, bioasekuracja

Hodowcy i producenci trzody chlewnej spotkali się w Przysieku

Afrykański pomór świń (ASF), bioasekuracja i poprawa opłacalności tuczu. To główne tematy piątego Forum Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Kujaw i Pomorza.    Piąta edycja forum odbyła się 23 października w...
Jak dodał ekspert drugą grupą adresatów pomocy są rolnicy, którzy hodowali trzodę chlewną i którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w ramach walki z ASF.
 
Maksymalna wysokość wsparcia przy inwestycjach odtwarzających potencjał produkcji rolnej w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wynosi do 300 tysięcy złotych. 
 
Jednak zwrot kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 80 proc. Wsparcie jest przeznaczone dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach w wysokości co najmniej 30 proc. średniej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie. 
 
Otrzymanie wsparcia jest możliwe jeżeli straty dotyczą także środków trwałych będących składnikami tego gospodarstwa. 
 
Jednak przedtem szkody muszą być oszacowane przez komisje, które są powoływane przez wojewodów.
 
ASF, strefy ASF, trzoda chlewna, eksport do Chin

Francja namawia Chiny do uznania europejskich stref ASF

Trwają negocjacje przedstawicieli Francji i Chin w sprawie akceptacji europejskich stref afrykańskiego pomoru świń (ASF). Są one wyznaczane na terenach, na których zaatakuje wirus ASF, a ich celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania się...
Wsparcie mogą także otrzymać hodowcy trzody chlewnej, którym w wyniku ASF powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub utylizację ich zwłok, a w dniu wydania decyzji zwierzęta takie stanowiły co najmniej 30 proc. trzody posiadanej przez rolnika.
 
Uzyskane pieniądze można przeznaczyć na inwestycje dotyczące budynków nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem, odtworzenie plantacji wieloletnich, a także na zakup sprzętu, który uległ zniszczeniu w czasie klęski.
 
Wnioski o pomoc należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biur powiatowych.
 
Można również wysłać je listem poleconym za pomocą Poczty Polskiej. 
 
  • Informacje dotyczące hodowli i produkcji trzody chlewnej można znaleźć w dwumiesięczniku "Hoduj z Głową Świnie" ZAPRENUMERUJ
 
Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA

 

9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu