Dramatycznie niskie pogłowie świń w Polsce. Tak źle jeszcze nie było

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
22-05-2016,17:40 Aktualizacja: 25-05-2016,13:24
A A A

Ze wstępnych danych GUS wynika, że pogłowie świń w marcu 2016 r. liczyło 10187,4 tys. sztuk, wykazując w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek aż o 11,5 proc.

Zmniejszyła się liczebność pogłowia wszystkich grup struktury stada.

Najbardziej loch o 16,1 proc., prosiąt o 12,9 proc., warchlaków o 11,6 proc. i populacji trzody chlewnej na rzeź o wadze 50 kg i więcej o 9,4 proc.

prosięta, Dania, trzoda chlewna,charłak

Duńskie prosięta. Czy na pewno są szczepione?

Producenci tuczników w Polsce nadal w zdecydowanej większości kupują prosięta i warchlaki z Danii. Mimo zapewnień tamtejszych producentów o ich sczepianiu często zdarza się, że chorują one na cirkowirozę. Prosięta z Danii przyjeżdżają...
Na początku marca 2016 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 10187,4 tys. sztuk i było niższe o 1324,3 tys. sztuk (o 11,5 proc.) od stanu notowanego w analogicznym okresie 2015 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w grudniu 2015 r. - niższe o 402,8 tys. sztuk, tj. o 3,8 proc.

Stado loch na chów zmniejszyło się w porównaniu z końcem marca 2015 r. o 155,3 tys. sztuk (o 16,1 proc.) do poziomu 806,8 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 108,0 tys. sztuk (o 16,6 proc.) do 540,9 tys. sztuk.

W stosunku do grudnia 2015 r. liczba loch na chów spadła o 7,6 tys. sztuk (o 0,9 proc.), natomiast odnotowano wzrost macior prośnych o 3,6 tys. sztuk, tj. o 0,7 proc.

wieprzowina eksport UE

Mięso wieprzowe ma dobre wyniki eksportu

Ceny skupu tuczników w krajach Unii Europejskiej (UE) powinny mieć się coraz lepiej, ponieważ eksport wieprzowiny znacząco wzrósł. W przedstawionym unijnym raporcie dotyczącym eksportu produktów rolnych, wieprzowina w...

W strukturze stada trzody chlewnej ogółem udział poszczególnych grup produkcyjno-użytkowych w marcu 2015 r. wynosił:

– prosięta o wadze do 20 kg – 25,4 proc.,
– warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg – 27,2 proc.,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na ubój – 39,3 proc.,
– trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej, z przeznaczeniem na chów – 8,1 proc.,
w tym:
– lochy na chów razem – 7,9 proc.,
– w tym lochy prośne – 5,3 proc.

zabawki, świnie, trzoda chlewna, kanibalizm

Trzoda chlewna powinna mieć ciągły dostęp do zabawek

Świnie są z natury ciekawskie i jeśli doskwiera im nuda interesują się ogonkami współtowarzyszy w kojcu. Stąd powszechny jest problem kanibalizmu. Komisja Europejska chce, aby hodowcy stosowali zabawki przez cały okres życia zwierząt, a...
W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody chlewnej rejestrowaną na początku marca 2015 r. zwiększył się udział grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na ubój (o 0,9 p. proc.), natomiast zmniejszył prosiąt (o 0,5 p. proc.) i grupy trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,4 p. proc.). Udział warchlaków pozostał na tym samym poziomie.

Utrzymujący się spadek pogłowia macior, a co za tym idzie również prosiąt nadal rekompensowany jest dużym importem młodych świń o wadze do 50 kg. Do marca br. import ten wyniósł 820,9 tys. sztuk i był wyższy niż w analogicznym okresie 2015 r. o 6,8 proc., a przeciętna waga żywa 1 zaimportowanej sztuki wynosiła około 30 kg.

W I kwartale 2016 r. przeciętna cena 1 kg żywca wieprzowego wynosiła w skupie 4,09 zł i była o 4,6 proc. niższa od rejestrowanej w I kwartale 2015 r., a w obrotach targowiskowych wynosiła 4,28 zł wykazując spadek o 2,7 proc. stosunku do notowanej przed rokiem.

trzoda chlewna, podlasie, asf, afrykański pomór świń

Na Podlasiu rezygnują z hodowli trzody chlewnej. Rolnicy mają dość!

Część gospodarzy z województwa podlaskiego rezygnuje z hodowli trzody chlewnej i chce "wyzerować" gospodarstwa. Mają dość kłopotów i ograniczeń związanych z występowaniem tam afrykańskiego pomoru świń. - Minęły dwa lata od...
Przeciętna cena zbóż podstawowych w skupie kształtowała się w omawianym okresie na poziomie 63,33 zł za 1dt, tj. o 5,7 proc. niższym od notowanej w analogicznym okresie roku 2015, a na targowiskach wynosiła 67,10 zł za 1 dt. i była o 1 proc. wyższa od rejestrowanej w I kwartale ub.r.

W marcu 2016 r. za 1 kg żywca wieprzowego płacono rolnikom 4,20 zł w skupie, a na targowiskach 4,15 zł, tj. odpowiednio o 4,0 proc. i o 7,4 proc. mniej niż w marcu 2015 r.

Cena skupu zbóż podstawowych wynosiła w marcu br. 61,87 zł za 1 dt i była niższa o 6,1 proc. od notowanej w marcu przed rokiem, a w obrotach targowiskowych kształtowała się na poziomie 66,86 zł za 1 dt, tj o 0,2 proc. wyższym od rejestrowanej w marcu 2015 r.

W 2016 r. opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta była na poziomie 7,1 (w marcu) i nadal utrzymywała się poniżej poziomu przyjętego za opłacalny dla tuczu świń, tj. co najmniej 10-11.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2021

Hoduj z głową świnie:

-Zastosowanie fotowoltaiki w chlewni

-Jak zabezpieczyć chlewnię przed ASF?

-Inteligentne rozwiązania w nowoczesnej tuczarni

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2021

Hoduj z głową bydło:

-Mleko będzie drożeć?

-Energia z mleka i słońca

-Dobry GPS z żyta, czyli jaki?

-Kiszonki w żywieniu cieląt

-Jak zadbać o rozród krów?

PRENUMERATA