ASF. Jak ochronić gospodarstwa przed wirusem?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
18-03-2021,10:30 Aktualizacja: 18-03-2021,13:50
A A A

Wraz ze wzrostem rozprzestrzeniania się ASF w populacji dzików na nowe rejony, ryzyko przeniesienia wirusa do stad trzody chlewnej będzie rosło.

Wirus jest dużym zagrożeniem dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, szczególnie w okresie od czerwca do października.

"Jednym z zasadniczych celów powinno być ograniczenie powstawania nowych stref niebieskich, które mają zasadniczy wpływ na uzyskiwanie przez rolników niższych cen skupu oraz utrudnienia w przemieszczeniu zwierząt" czytamy w komunikacie Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF, które obradowało na początku marca.

Wnioski z tego spotkania dotyczą wielu kwestii związanych z ASF-em, między innymi działań prowadzących do uwolnienia kraju od choroby.

  • Ograniczenie powstawania nowych stref niebieskich zniesie utrudnienia dla hodowców świń
  • W uprawach kukurydzy powinny być pasy dla myśliwych w celu prowadzenia odstrzału dzików
  • Należy zwiększyć plany łowieckie celem ograniczenia populacji dzików
  • W Polsce trzeba wyznaczyć rejony newralgiczne do walki z ASF u dzików
  • Należy zmienić zasady otrzymywania odszkodowania za zlikwidowane stado z powodu ASF

asf, przypadki asf, ogniska asf, trzoda chlewna, dziki, świnie domowe, Branżowe Porozumienie ds. Walki z ASF

Dlaczego ASF jest już w 10 województwach?

Liczba przypadków ASF u dzików i ognisk u świń domowych zwiększa się z roku na rok. W 2014 i 2015 r. utrzymywała się ona stosunkowo na niskim poziomie i wynosiła odpowiednio 30 i 2 oraz 53 i 1. Wirus ASF w kolejnych latach szerzył się...

Czechy i Belgia przykładem

Porozumienie wnioskuje do służb państwowych o podjęcie działań, które mogą ograniczyć, a w konsekwencji wyeliminować występowanie ognisk ASF przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.

ASF został w ten sposób zwalczony w populacji świń domowych w Czechach, Belgii, Estonii oraz na Węgrzech. System ten dotychczas sprawdza się również w Niemczech.

Zdaniem przedstawicieli Porozumienie, w Polsce można to osiągnąć ograniczających rozprzestrzenianie wirusa w populacji dzików przy jednoczesnym zachowaniu zasad bioasekuracji stad świń.

W uprawach kukurydzy należy zostawić pasy dla myśliwych powiązane z odszkodowaniem dla rolników z tytułu utraty części plonów.

Powielane powinny być dobre przykłady współpracy lokalnej między rolnikami, myśliwymi, Inspekcją Weterynaryjną i samorządami.

ministerstwo rolnictwa i żywności w Mińsku, handel wieprzowiną, trzoda chlewna

Zakaz wwozu wieprzowiny z Polski

Białoruś wprowadziła czasowy zakaz wwozu wieprzowiny z Polski z powodu przypadków afrykańskiego pomoru świń - poinformowało ministerstwo rolnictwa i żywności w Mińsku. "16 marca na Białorusi wprowadzone zostały czasowe ograniczenia...

Szkolenia i zachęta dla hodowców

Należy zwiększyć plany łowieckie celem ograniczenia populacji dzików z jednoczesnym intensywnym poszukiwaniem padłych sztuk z wykorzystaniem przeszkolonych psów.

W Polsce trzeba wyznaczyć rejony newralgiczne do walki z ASF u dzików w oparciu o układ dróg krajowych oraz korytarzy migracji tych zwierząt.

Należy zmienić zasady otrzymywania odszkodowania za zlikwidowane stado z powodu ASF, aby zachęcić rolników do współpracy zmierzającej do wyjaśnienia wszystkich okoliczności przeniknięcia wirusa do stada.

Warto prowadzić szkolenia online dla rolników, myśliwych i lekarzy weterynarii z zasad bioasekuracji i rozpoznawania pierwszych objawów ASF oraz wykorzystywania szybkich testów diagnostycznych.

Należy także propagować oraz wdrażać w gospodarstwach o intensywnej produkcji trzody chlewnej zasad bioasekuracji przygotowanych przez Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG oraz Inspekcję Weterynaryjną.

Sygnatariuszami Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF są:

  • Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG
  • Związek Polskie Mięso
  • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI
  • Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS

Więcej informacji na temat ASF znajdziesz w najnowszym wydaniu magazynu Hoduj z Głową Świnie. ZAPRENUMERUJ

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2021

Hoduj z głową świnie:

-Otwarcie kolejnej hodowli

-Nowości dla hodowców świń

-Gdy trzeba oszczędzać

-Jak nie cynk, to co?

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2021

Hoduj z głową bydło:

-Wołowina ma potencjał

-Użytki zielone po zimie

-Kiszone ziarno kukurydzy

-Białko białku nierówne

-Jaką prasę wybrać ?

PRENUMERATA