Ugory można wykorzystać do produkcji żywności i pasz

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
05-04-2022,15:30 Aktualizacja: 05-04-2022,15:24
A A A

Krajowa Rada Izb Rolniczych apelowała do ministra rolnictwa o przeznaczenie powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie wykorzystywanych na obszary i obiekty nieprodukcyjne, włączając w to grunty ugorowane, do produkcji żywności i pasz.

Ministerstwo rolnictwa odpowiedziało na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 1 marca 2022 roku.

"W obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, który skutkuje m.in. przerwaniem części dotychczasowych łańcuchów dostaw, należy w opinii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmować działania, mające na celu uniezależnienie się Unii Europejskiej od importu i zapewnienie jej suwerenności żywnościowej" czytamy w komunikacie Krajowej Rady Izb Rolniczych.

#HodowcyRazem, trzoda chlewna, lochy, gnojowica, gnojówka, nawozy naturalne, minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk

Nawozy naturalne szansą na niższe ceny żywności?

Rolnicy, zgodnie z obecnymi przepisami prawa wodnego, mogą zbyć do rolniczego wykorzystania jedynie 30% produkowanej gnojówki i gnojowicy. Jest to istotny problem zwłaszcza dla hodowców utrzymujących minimum 750 loch lub 2000 świń...

Komisja Europejska, zdaniem KRIW, musi także zmienić podejście do Wspólnej Polityki Rolnej. Na forum UE trwa dyskusja na ten temat, w której Polska aktywnie uczestniczy.

MRiRW zabiegało, aby już w obecnej perspektywie wprowadzić rozwiązania, które umożliwiałaby zwiększenie potencjału unijnej produkcji rolnej w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Na wniosek Polski i innych państw członkowskich 23 marca Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2022 w ramach zazielenienia.

Zgodnie z decyzją KE, ugory te będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz.

Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie prowadzona produkcja, tj. wypas, zbiór, czy uprawa.

Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin. Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA.

Obecnie w MRiRW trwają prace mające na celu wdrożenie decyzji do przepisów krajowych.

Książki warte polecenia: Sygnały racic|Rozród - Praktyczny przewodnik zarządzania rozrodem (Cow Signals) Sygnały brojlerów |Sygnały kur nieśnych |Sygnały indykówPoleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stagnacja na rynku

-Co nowego w branży?

-Udział włókna w paszy dla świń

-Zasady uboju z konieczności

-Tuczarnia w miejsce obory

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA