Organizacje społeczne będą musiały powiadomić władze o odebraniu zwierzęcia

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-03-2023,14:50 Aktualizacja: 22-03-2023,14:57
A A A

Przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli odebrać właścicielowi zwierzę w sytuacji np. zagrożenia życia. Jednocześnie będą musieli poinformować stosowne organy o odbiorze i miejscu pobytu odebranego zwierzęcia - zakłada projekt ustawy, który trafił do prac rządowych.

Projektowana ustawa (autorem jest MRiRW) wprowadza szereg rozwiązań umożliwiających uporządkowanie niektórych przepisów mających związek z utrzymywaniem, leczeniem i przemieszczaniem zwierząt. Doprecyzowuje przepisy dotyczące tzw. interwencyjnego ich odbioru oraz nadzoru nad ubojem w związku z brakiem monitoringu w ubojniach.

odbieranie rolnikom zwierząt, bioasekuracja, Henryk Kowalczyk, Kodeks rolny

Ustawa dotycząca zakazu odbierania rolnikom zwierząt trafi do Sejmu

Henryk Kowalczyk zapowiedział, że ustawa w sprawie zakazu odbierania rolnikom zwierząt powinna trafić do Sejmu w ciągu dwóch miesięcy. Według polityka przed wyborami trudno będzie natomiast zrealizować propozycje związane z Kodeksem rolnym....

Zmieniona zostanie ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, nadal będą miały uprawnienie do odebrania zwierzęcia w sytuacji niecierpiącej zwłoki, ale muszą o tym fakcie niezwłocznie powiadomić stosowne władze, jak również poinformować o miejscu pobytu zwierzęcia.

Doprecyzowany został także przepis, który mówi, że upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie prokuratora lub policję o przestępstwie znęcania się nad zwierzęciem.

Przedstawiciele organizacji społecznych nie będą ponadto mogli stosować ubrań przypominających noszone przez pracowników państwowych służb mundurowych i paramundurowych, a także nazewnictwa mogącego wywoływać przekonanie u osoby, u której zamierzają podjąć interwencję, że ma do czynienia z instytucją państwową.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu, do MRiRW stale docierają sygnały, także za pośrednictwem Rzecznika Praw Obywatelskich, o przypadkach niewłaściwego wykonywania uprawnień przez organizacje społeczne. Nieprawidłowości dotyczą samej zasadności podjęcia interwencji i odebrania zwierząt, jak również nieinformowania wójta o ich odebraniu - wielokrotnych zmian miejsca przebywania odebranych zwierząt, utrudniającej, a nawet uniemożliwiającej ich późniejszy zwrot właścicielowi; uchylanie się od zwrotu odebranych zwierząt m.in. w przypadku umorzenia postępowania administracyjnego.

odbieranie zwierząt gospodarzom, ochrona zwierząt, organizacje społeczne, ryszard kowalski

Resort zbiera informacje o odbieraniu gospodarzom zwierząt

Ministerstwo rolnictwa wystąpiło do prozwierzęcych fundacji o przedstawienie informacji dotyczących interwencji w sprawie m.in. odbierania właścicielom zwierząt. Działania organizacji prozwierzęcych wzbudzają wśród rolników co...

Choć organizacje będą mogły odebrać zwierzę w określonych przypadkach, to nie mogą stosować środków przymusu bezpośredniego. Takie uprawnienia posiadają wyłącznie policjanci oraz strażnicy straży gminnych. Organizacje społeczne nie mają też uprawnień kontrolnych oraz nie mają prawa wejścia na teren prywatny bez zgodny właściciela.

Za nieprzestrzeganie przepisów organizacjom grozi kara grzywny od 1 tys. do 10 tys. złotych.

Projektowana ustawa wprowadza również obowiązek rejestracji obrazu w ubojni, w postaci cyfrowej, w miejscach wyładunku zwierząt oraz w pomieszczeniach do ogłuszania i wykrwawiania zwierząt - przez wszystkie dni w roku i przez całą dobę.

W projektowanej ustawie proponuje się wprowadzenie zmian do ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, których celem jest usprawnienie procesu wydawania lekarzom weterynarii zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz dyplomów lekarzom weterynarii, którzy otrzymali tytuł specjalisty.
 Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA

 

9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu