GMO - uprawianie roślin modyfikowanych genetycznie bez zezwolenia będzie karane

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Remigiusz Kryszewski | redakcja@agropolska.pl
20-11-2017,12:30 Aktualizacja: 20-11-2017,15:40
A A A
Pasze białkowe stosowane przez rolników w dużej części pochodzą z poekstrakcyjnej śruty sojowej genetycznie modyfikowanej (GMO) eksportowanej z zagranicy. Według założeń rządowego projektu ustawy w Polsce będzie można uprawiać rośliny GMO, ale wyłącznie po uzyskaniu zezwoleń.
 
Rośliny GMO, zgodnie z art. 49 a projektowanej ustawy będą mogły być uprawiane po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw środowiska po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz opinii rady gminy - informuje Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej
 
pasze GMO, soja, zakaz stosowania pasz GMO,

Zakaz stosowania pasz GMO. Czy grozi nam deficyt białkowy?

Ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt oraz możliwości zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym. To główne tematy posiedzenia Komisji Rolnictwa, które odbyło się 25...
Uprawa GMO będzie również wymagała utworzenia specjalnej strefy - zakłada rządowy projekt ustawy, na którym w tym tygodniu będzie pracować komisja sejmowa.
 
W przypadku rozpoczęcia produkcji roślinnej GMO bez wymaganego zezwolenia lub niezgodnie z warunkami i sposobami określonymi w zezwoleniu rolnik poniesie karę finansową.
 
Będzie on obowiązany do wniesienia na odrębny rachunek bankowy wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy GMO, administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 30 000 zł za każdy rozpoczęty hektar uprawy GMO.
 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce potrzebne jest około 10 mln ton paszy rocznie, czyli około 2 mln ton białka, które w dużej części pochodzi z poekstrakcyjnej śruty sojowej genetycznie modyfikowanej (GMO).  
 
 
Poleć
Udostępnij
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 2/2024

Hoduj z głową świnie:

-Żeby rozród działał dobrze

-Tucz świń w cyklu otwartym. Genetyka i zdrowie

-Okiem doradcy - bioasekuracja ASF

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 2/2024

Hoduj z głową bydło:

-Okiem doradcy - cicha ruja

-Sucha masa jest kluczowa

-Jak liczyć koszty żywienia w produkcji mleka?

-TMR w teorii i praktyce

 

PRENUMERATA

 

9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu