Dobrostan zwierząt. Hodowcy mogą dostać dodatkowe wsparcie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: MRiRW, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-07-2019,12:30 Aktualizacja: 01-07-2019,12:35
A A A

Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pozytywnie zaopiniował propozycję zmian m.in. w zakresie nowego działania "Dobrostan zwierząt".

- Doświadczenia z wdrażania dotychczasowych programów na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich mają istotny wpływ w określaniu zasad i kierunków wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020 - podkreślił wiceminister Ryszard Zarudzki.

dobrostan zwierząt, Europejski Fundusz Rolny, Rozwój Obszarów Wiejskich

Płatności w zakresie dobrostanu zwierząt

Przepisy UE przewidują możliwość wdrożenia przez kraje członkowskie - w ramach PROW - działania dobrostan zwierząt finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Polska dotychczas nie wdrażała...

Polityk zaznaczył ponadto, że w przyszłości należy w większym stopniu skoncentrować się na wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Do tego niezbędne jest zintensyfikowanie współpracy środowisk naukowych z gospodarzami oraz doradztwem rolniczym.

W ramach nowego działania "Dobrostan zwierząt" rolnikom udzielane będzie wsparcie za realizację zobowiązań w tym zakresie, które wykraczają ponad obowiązkowe normy wynikające z zapisów prawa - podaje MRiRW.

Wsparcie ma zrekompensować rolnikom dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt.

Wsparcie w ramach działania obejmie - Dobrostan świń:

Szkoła Żywienia, dobrostan bydła mlecznego, krowy mleczne, cielęta

Dobrostan bydła mlecznego. Mamy nad czym pracować

- Dobrostan zwierząt, to nie jest zbyt popularne słowo. Wiemy, że on jest potrzebny i że powinniśmy się nim zająć. Często słyszymy jednak, że może zrobimy to później, są ważniejsze sprawy - mówił prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski...

  • wariant 1.1. Dobrostan loch - zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną lochę zwiększoną o co najmniej 20 proc., w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie - stawka płatności 301 zł/szt. rocznie
  • wariant 1.2. Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jednego tucznika zwiększoną o co najmniej 20 proc., w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie – stawka płatności 24 zł/szt. rocznie
  • wariant 1.3. Dobrostan loch - dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.1.) - stawka płatności 612 zł/szt. rocznie
  • wariant 1.4. Dobrostan tuczników - dostęp do wybiegu (dodatkowa opcja dla rolników realizujących wariant 1.2.) - stawka płatności 33 zł/szt. rocznie.

dobrostan, trzoda chlewna, UE, koszty produkcji

Poprawa dobrostanu to wyższe koszty produkcji

Warunki dobrostanu zwierząt są określone w rozporządzeniu z 2008 r. Ich wdrożenie wiąże się jednak ze wzrostem kosztów produkcji i obniżeniem konkurencyjności w stosunku do trzody chlewnej produkowanej w USA, Kanadzie czy Brazylii.  ...

Dobrostan krów:

  • wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych - wypas. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który będzie wypasał krowy mleczne przez minimum 120 dni w okresie wegetacyjnym - stawka płatności 185 zł/szt. rocznie
  • wariant 2.2. Dobrostan krów mlecznych utrzymywanych grupowo - zwiększona powierzchnia w budynkach. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni w budynku inwentarskim powierzchnię przypadającą na jedną krowę mleczną zwiększoną o co najmniej 20 proc., w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących standardów w tym zakresie - stawka płatności 595 zł/szt. rocznie
  • wariant 2.3. Dobrostan krów mamek. Płatność będzie przyznawana rolnikowi, który zapewni poza okresem wypasu - dostęp do środowiska zewnętrznego krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom do 300 kg na powierzchni zwiększonej, o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących utrzymania bydła w systemie otwartym - stawka płatności 329 zł/szt. rocznie.

Na realizację działania "Dobrostan zwierząt" w PROW 2014-2020 przeznaczono 50 mln euro. Planuje się, że zostanie uruchomione w 2020 r.
 Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Aktualne wydanie
Hoduj z głową świnie 4/2022

Hoduj z głową świnie:

-Stagnacja na rynku

-Co nowego w branży?

-Udział włókna w paszy dla świń

-Zasady uboju z konieczności

-Tuczarnia w miejsce obory

 

PRENUMERATA


 

Aktualne wydanie
Hoduj z głową bydło 4/2022

Hoduj z głową bydło:

-Cena zawodzi hodowców

-Mleczna gala

-Aby było zdrowo i opłacalnie

-Witamina E i selen dla opasów

-Najważniejsze pierwsze dni

 

PRENUMERATA